Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon kerätään tiedekuntatenttien kysymyksiä opintoja ja nopeaa valmistumista silmällä pitäen. Huomaathan, että tentaattorit vaihtelevat tenteittäin, joten tenttiarkiston kysymyksiin ei kannata sokeasti luottaa.

Voit lähettää tenttikysymykset opintovastaaville tällä e-lomakkeella:

Yhteiskunnallisen muutoksen perusopinnot:

Poliittisen historian pääaineopinnot:

Poliittisen historian syventävät opinnot:

Poliittisen historian valinnaisia opintoja:

Leave a Reply