Yhdenvertaisuus

 

Polhon yhdenvertaisuusohjelman Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdenvertaisuustoiminnan perusta

Polho ry pyrkii osaltaan edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista yhdessä muiden Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijajärjestöjen kanssa. Tämä toiminta on osa laajempaa verkostoa, johon kuuluvat ainejärjestöjen lisäksi Yhteiskunnallisen muutoksen opintosuunta, valtiotieteellinen tiedekunta, HYY ja koko yliopisto.

Toiminnan tavoitteet

Yhdenvertaisuustoiminnan tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa sitä kautta opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja opetuksen laatua. Yhdenvertaisuuden edistämisellä pyritään myös tiivistämään ja kehittämään opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välistä yhteistyötä sekä parantamaan opiskelijoiden keskinäistä tasa-arvoa, sekä keskusteluyhteyksiä. Käytännön tasolla yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan järjestämällä tapahtumia ja toimintaa monipuolisesti kaikenikäisille opiskelijoille kaikenlaisista taustoista. Lisäksi Polho ry pyrkii saamaan toimintaansa mukaan myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Yhdenvertaisuustyö ja opiskelijat

Tasa-arvolain mukaan opiskelijat osallistuvat oppilaitostensa tasa-arvotyöhön. Tasa-arvotyössä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Yhteiskuntahistorian laitoksen henkilökunnan yhdenvertaisuustoiminnasta

Yhteiskuntahistorian laitoksen ensimmäisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta päätettiin toukokuussa 2006. Konkreettinen toiminnan ensiaskel oli laitoksen henkilökunnan keskuudessa syyskuussa 2006 toteutettu tasa-arvokysely. Yhteiskuntahistorian osastolla on oma tasa-arvotyöryhmänsä.

Polho ry:n yhdenvertaisuustoiminta

Vuonna 2012 Polho ry:lle on yhdessä Taso ry:n kanssa myönnetty Maikki Fribergin nimeä kantava tasa-arvopalkinto. Palkitsemiseen johti kehitys, josta kerrotaan lisää alla.

Polho ry:n yhdenvertaisuustoiminnan synty ja ensimmäinen tasa-arvokysely

Ainejärjestöjen yhdenvertaisuustoiminta sai alkunsa kevään 2007 laitoskahveilla, jolloin laitoksen tasa-arvosuunnitelman esittelyn yhteydessä henkilökunnan puolelta esitettiin toive, että myös opiskelijat osallistuisivat omalta osaltaan laitoksen yhdenvertaisuustyöhön ja –suunnitteluun. Opiskelijoiden tasa-arvotyöryhmä perustettiin syksyllä 2007, ja työryhmän opiskelijoille tekemän tasa-arvokyselyn tulokset julkaistiin syksyllä 2009. Itse kysely sekä sen tuloksena syntynyt raportti löytyvät tämän sivun alalaidassa olevien linkkien takaa. Viimeisin järjestön tasa-arvokyselyistä eli nyttemmin yhdenvertaisuuskyselyistä toteutettiin vuonna 2019.

Polho ry:n yhdenvertaisuusvastaava

Polhon oma edustaja yhdenvertaisuusasioissa on hallituksen yhdenvertaisuusvastaava, joka on löytynyt ainejärjestömme hallituksesta vuodesta 2008 lähtien. Tähän pestiin kuuluu huolehtiminen yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestötoimintaan, opiskeluun sekä opetukseen liittyvissä asioissa, yhdenvertaisuutta koskevien toimenpiteiden toteutumisesta vastaaminen, toimiminen yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä sekä toimiminen tukihenkilönä niille, jotka kokevat syrjintää tai epätasa-arvoa. Vuonna 2017 nimike muuttui tasa-arvovastaavasta laajemmin yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Opetuksen tasa-arvoistamistyöryhmä

Tasa-arvotoimintaan kuuluu myös opiskelijoiden ja osaston henkilökunnan yhteinen, opetuksen tasa-arvoistamistyöryhmä. Opiskelijaedustajia ovat molempien laitoksen ainejärjestöjen tasa-arvovastaavat. Työryhmän päätehtävä on pyrkiä poistamaan opiskelijoiden parissa laaditussa tasa-arvokyselyssä ilmenneitä opetukseen liittyviä epäkohtia.

Jos olet kokenut häirintää tai epätasa-arvoista kohtelua

Mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, sinun ei pidä jäädä tapahtuneen kanssa yksin. Erilaisissa häirintätapauksissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Yleiset tapaukset:

Polho ry:n yhdenvertaisuusvastaava: Oskari Malinen, oskari.a.malinen(at)helsinki.fi

HYY:n häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös osoitteella hairintayhdyshenkilo (at) hyy.fi.

Yliopiston tasa-arvovastaava: tasa-arvovastaava (at) helsinki.fi

Linkit

Leave a Reply