Fukseille

 

Onnittelut Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmaan pääsystä – olet tehnyt erinomaisen valinnan! Kuten varmasti tiedätkin, koulutusohjelmamme koostuu neljästä mielenkiintoisesta tieteenalasta, joista yksi on poliittinen historia. Tieteenalaamme on luonnehdittu ”taaksepäin katsovaksi profeetaksi”, joka tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ajankohtaisten poliittisten ilmiöiden taustoja. Kiinnostuksen kohteita eivät kuitenkaan ole pelkkä suurmieshistoria ja Kekkonen, vaan ytimessä ovat muun muassa kylmä sota, nationalismin historia, hyvinvointivaltion kehitys ja historiapolitiikka. Tavoitteena on ymmärtää nykyyhteiskunnan poliittisia ulottuvuuksia historiantutkimuksen keinoin.

Yliopisto ei kuitenkaan ole pelkkää pänttäämistä, vaan opiskelijaelämä muodostaa siitä ison osan! Opiskelijaelämään ja yliopistoon sinut johdattavat koulutusohjelmamme upeat tuutorit, joita koulutusohjelmamme tieteenalojen järjestöt – Kumous, Keho, Väki, Taso sekä Polho – tukevat ja auttavat tapahtumien järjestämisessä ja YHMU-hengen luomisessa. Jokainen löytää itselleen varmasti mielekästä toimintaa oli se sitten mielenkiintoisia yhteiskunnallisia keskusteluja, jalkapalloa kulttimaineeseen nousseen jalkapallojoukkue Real Torspon väreissä tai kuuluisan koko tien kulkemista yhdessä opiskelutoverien kanssa aamun jo sarastaessa. Voit olla varma, että fuksisyksystäsi tulee tapahtumantäyteinen ja ikimuistoinen!

Ainejärjestömme Polhon – poliittisen historian opiskelijoiden – tehtäviin kuuluu edellä mainitun lisäksi ennen kaikkea opiskelijoidensa edunvalvonta eri päätöksentekoelimissä ja yhteydessä opetushenkilökuntaamme, johon meillä on erittäin lämpimät välit. Sen lisäksi Polho kantaa aktiivisesti tieteenalansa lippua pitämällä yhteyttä eri politiikan ja historian opiskelijoihin niin kotona Helsingissä kuin ympäri Suomeakin erilaisten yhteisten projektien ja seminaarien muodossa – hauskanpitoa unohtamatta! Polhon toiminnan ytimessä ovat myös aktiivinen työelämätoiminta työelämäexcursiota järjestämällä ja yhteiskuntahistorian alumnijärjestö Yhistykseen yhteyttä pitämällä. Eikä sovi unohtaa tunnelmallisia Tiedettä & Kaljaa -keskusteluiltoja ja vuoden päättävää legendaarista itsenäisyyspäivän akateemista pöytäjuhlaa, Itsarisillistä. Ainejärjestömme julkaisee myös laadukasta poliittishistoriallista aikakauslehteä Poleemia, jonka päätoimituksesta voi tunnetusti siirtyä aina Helsingin Sanomiin.

Koulutusohjelmassamme on kuitenkin vuosi aikaa opiskella yhteisiä opintoja ja tutustua neljään tieteenalaan rauhassa ennen opintosuunnan valintaa. Suosittelemme avointa mieltä, jokainen löytää neljästä mielenkiintoisesta vaihtoehdosta varmasti itselleen mielenkiintoisen opintosuunnan!
Vielä kerran onnittelut opiskelupaikasta. Valtsikaa ja Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmaa parempaa paikkaa saa hakea!

Voitte myös käydä liittymässä Polho ry:n jäseneksi. Linkki löytyy tästä.