Symposium 2016

Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället 18–19.2.2016

Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5, Helsingfors (10–17)

Vilka är den nordiska nutidslitteraturens centrala drag? Hur reagerar den på samhälleliga förändringar? Hur bidrar litteraturen till att forma nya rum och uttrycksätt?

Dessa frågor och många andra behandlas på symposiet Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället. Symposiet samlar forskare från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och USA som arbetar med den nordiska samtidslitteraturens centrala teman.

Symposiet hålls på svenska, norska och engelska och arrangeras av forskningsprojektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk litteratur 1990–2010 vid Helsingfors universitet.