Publikationer

Kaisa Kurikka, Hanna Lahdenperä, Kristina Malmio & Julia Tidigs, ”Longing and Belonging in Contemporary Finland-Swedish Literature.” Spaces of Longing and Belonging: Territoriality, Ideology and Creative identity in Literature and Film, edited by Brigitte Le Juez and Bill Richardson, Leiden: Brill, 2019 forthcoming, s. 83–97.

Kristina Malmio, ”Här och där, nära och fjärran – den finlandssvenska minoritetslitteraturens många rum i senmoderniteten.” Tijdschrift voor Skandinavistiek. Vol. 36, Nr 2 (2018), s. 44–57.

Kristina Malmio, ”Fagerholm goes Oprah. Minor literature, global market, and gender in literary exchange”, NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2017, 25: 4, s. 247‒262, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08038740.2017.1381150

Kristina Malmio, ”’De tings must be in order. Den de coustumers buy better.’ Kapitalismkritik i Ralf Andtbackas diktsamling Wunderkammer.” Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund, red. Anna Möller-Sibelius och Freja Rudels, Åbo 2017, s. 138‒148.

Kristina Malmio, ”Vad behövs berättelser till? Metafiktivitetens former och funktioner i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan.” Mielikuvituksen maailmat. Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta, red. Merja Polvinen, Maria Salenius & Howard Sklar, Etos 2017, s. 106‒124.

Kristina Malmio, ”Mötet mellan lokala och globala rum. Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning”, Historiska och litteraturhistoriska studier 91, SLS 2016, s. 37‒65.

Kristina Malmio, ”A Portrait of the Technological Sublime. Diva and the History of the Digital Revolution”. Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, edited by Kristina Malmio and Mia Österlund. SKS, Studia Fennica Litteraria 9, 2016, s. 66‒80.

Kristina Malmio & Mia Österlund, ”Introduction”. Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, edited by Kristina Malmio and Mia Österlund. SKS, Studia Fennica Litteraria 9, 2016: 8‒21.

Kristina Malmio & Mia Österlund (eds), Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm. (http://dx.doi.org/10.21435/sflit.9)

Kristina Malmio, ”Kjell Westö, Finnlands Honoré de Balzac.” Hessisches Literaturforum, Heft 122, Juni 2016: Nordlichter (översättning Jackie Nordström & Frederike Felcht).

Kristina Malmio, ”The New Cradle of Western Civilization: Hypertexts, Global Networks, and the Finland-Swedish novel Diva”, Ursula Lindqvist & Jenny Björklund (eds), New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society, Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 59‒76.

Kaisa Kurikka, ”Becoming-Girl of Writing. Monika Fagerholm’s DIVA as Minor Literature”. Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, edited by Kristina Malmio and Mia Österlund. SKS, Studia Fennica, Litteraria 9, 2016, s. 38–52.

Kaisa Kurikka, ”Sileät ja uurretut tilat. Tilan kuvaukset Henrika Ringbomin romaanissa Martina Dagers längtan.Kirjallisuudentutkimuksen aikakausilehti Avain 4/2015, s. 37‒52.

Julia Tidigs & Markus Huss 2017: “The Noise of Multilingualism. Reader Diversity, Linguistic Borders and Literary Multimodality”. Critical Multilingualism Studies 5:1, 208–235. http://cms.arizona.edu/index.php/multilingual/issue/view/9

Julia Tidigs, ”Litteraturens språkvariation, kritiken och det finlandssvenska rummets gränser. Kim Weckströms Sista sommaren, Kjell Westös Drakarna över Helsingfors och debatten om Finlandiapriset 1996”, Siv Björklund & Harry Lönnroth (red.), Språkmöten i skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet. Vasa: VAKKI Publications 2016 (http://www.uva.fi/fi/sites/vakki/publications/sprakmoten/)

Julia Tidigs, “Språk i rörelse. Flerspråkighet och urbana rum i Sara Razais Jag har letat efter dig och Johanna Holmströms Asfaltsänglar”. Avain 2/2016: 41–56.

Julia Tidigs & Markus Huss, ”The Reader as Multilingual Soloist. Linguistic and Medial Transgressions in the Poetry of Cia Rinne”, Daniel Rellstab & Nestori Siponkoski (eds), Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik, VAKKI Publications 4, Vaasa: VAKKI 2015, s. 16‒24 (http://www.vakki.net/publications/no4_sve.html)

Hanna Lahdenperä och Kristina Malmio, ”Ett brunetternas hjärtlösa skratt”. Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998). Historiska och litteraturhistoriska studier 92, SLS 2017, s. 151‒177.

Hanna Lahdenperä, ”Reading Fiction and/as Theory. Monika Fagerholm’s Diva as a Barthesian text”. Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, edited by Kristina Malmio & Mia Österlund. SKS, Studia Fennica Litteraria 9, 2016, s. 53–65.