Symposium, program

Forskningsprojektet ”Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990–2010” inbjuder till symposiet

NORDISK SAMTIDSLITTERATUR OCH DET SENMODERNA SAMHÄLLET

18–19.2.2016

Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5, Helsingfors

PROGRAM

Torsdag 18.2

10:15             Symposiet öppnas

forskningschef Christer Kuvaja: Hälsningsord

doc. Kristina Malmio: Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990 –2010

10:30             prof. Christian Refsum (Universitetet i Oslo):

Space, Love and Longing in the Digital Age. Lena Andersson, Vigdis Hjorth and Hanne Ørstavik

11:10             prof. Ástráður Eysteinsson (University of Iceland):

Places Lost and Found: Late Modernist Sojourns

11:50             Lunch

13:15             doc. Cristine Sarrimo (Lunds universitet):

Jag är Zlatan Ibrahimovic: Medialiseringen av litteratur och det offentliga samtalets mekanismer

13:55             fil.dr Claus Elholm Andersen (Helsingfors universitet):

Truth, Lies, and Utopia. On Knausgård’s My Struggle

14:25             Kaffe

14:45             doc. Kristina Malmio (Helsingfors universitet):

Rum mitt emellan. Finlandssvensk litteratur och kognitiv kartläggning

15:15             doc. Kaisa Kurikka (Åbo universitet):

Greener Grass on the Other Side? Inhuman Encounters in Contemporary Finland-Swedish Fiction

15:45             Symposiet avslutas för dagen

 

Fredag 19.2

10:15             prof. Andrew Nestingen (University of Washington):

Happy Finns: Miika Nousiainen and the Ethics of Identity

10:55             fil.dr Anna Helle (Jyväskylä universitet):

Politics of Affects in Finnish 21st Century Poetry

11:35             prof. Frederik Tygstrup (Köpenhamns universitet):

Spaces of Futurity

12:15             Lunch

13:40             prof. Jørgen Bruhn (Linnéuniversitetet):

Medialities Matter: The Two Dimensions of (Inter)Mediality in Contemporary Scandinavian Literature

14:20             fil.dr Dan Ringgaard (Århus universitet):

Surrounded: An Ambient Reading of Merethe Lindstrøm, Rosa Liksom, Sara Stridsberg and Christina Hesselholdt

15:00             Kaffe

15:30             fil.dr Hadle Oftedal Andersen (Helsingfors universitet):

Stavanger, pre- and postmodern. On Øyvind Rimbereid’s Jimmen and Solaris Corrected

16:00             fil.mag. Hanna Lahdenperä (Helsingfors universitet):

”Världen i en fyrkant, minimal”. Rumslighet i Monika Fagerholms författarskap

16:30             fil.dr Julia Tidigs (Helsingfors universitet):

Vad har de gjort åt min sång? Återvunnet språk i Monika Fagerholms Den amerikanska flickan

17:00             Symposiet avslutas

Symposiet är öppet för alla men kräver anmälan via länken:

https://www.webropolsurveys.com/S/DE1505280CE1F00C.par

Sista anmälningsdag 11.2.2016. Välkomna!

Eventuella frågor: Kristina Malmio (kristina.malmio@helsinki.fi)