Symposium på video

Föredragen på symposiet Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället spelades in och finns tillgängliga på denna adress:

Medialities Matter: The Two Dimensions of (inter)Mediality in Contemporary Scandinavian Literature, Jörgen Bruhn (Linnéuniversitetet, Sverige)

Places Lost and Found: Late Modernist Sojourns, Ástráður Eysteinsson (University of Iceland)

Politics of Affects in Finnish 21st Century Poetry, Anna Helle (Jyväskylän yliopisto)

Happy Finns: Miika Nousiainen and the Ethics of Identity, Andy Nestingen (University of Washington, USA)

Avstand, teknologi, lengsel, Christian Refsum (Universitetet i Oslo, Norge)

Surrounded: An ambient reading of Merethe Lindstrøm, Rosa Liksom, Sara Stridsberg and Christina Hesselholdt, Dan Ringgaard (Aarhus universitet, Danmark)

Jag är Zlatan Ibrahimovic: Medialiseringen av litteratur och det offentliga samtalets mekanismer, Cristine Sarrimo (Lunds universitet, Sverige)

Spaces of Futurity, Frederik Tygstrup (Københavns universitet, Danmark)

Greener Grass? The Fabulation of Strange Creatures and Future-to-Come in Contemporary Finland-Swedish Prose, Kaisa Kurikka (Turun yliopisto, Finland)

Vad har de gjort åt min sång? Återvunnet språk i Monika Fagerholms Den amerikanska flickan/What have they done to my song? Recycled language in Monika Fagerholm’s The American Girl, Julia Tidigs (Helsingfors universitet, Finland)

”Världen i en fyrkant minimal”. Rumslighet i Monika Fagerholms författarskap, Hanna Lahdenperä (Helsingfors universitet, Finland)

Place, Memory, and Exile in Karl Ove Knausgårds ‘My Struggle’, Claus Elholm Andersen (Helsingfors universitet, Finland)

Stavanger, pre- and postmodern. On Øyvind Rimbereid’s Jimmen and Solaris Corrected, Hadle Oftedaal Andersen (Helsingfors universitet, Finland)

Minoritetslitteratur och kognitiv kartläggning, Kristina Malmio (Helsingfors universitet, Finland)