Evenemang

I februari 2017 hade vi ett tvådagarsmöte i Ekenäs där vi arbetade på projektets publikation som för tillfälle har arbetsnamnet ”Post-Place – Spatiality in New Nordic Narratives”.

2016 satte vi i gång med planeringen av projektets publikation, som kommer att handla om nordisk samtidslitteratur och senmodernitet.

Kristina Malmio presenterade projektet vid högre seminarium, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Sverige 5.10.2016.

Vi presenterar projektet på forskningsseminariet vid CENS (Centre for Nordic Studies), Helsingfors universitet 28.4.2016.

Projektet arrangerar ett två dagars symposium om ”Nordisk samtidslitteratur och det senmoderna samhället” 18.-19.2.2016 i Helsingfors.

Projektet ordnar en egen panel ”Longing and Belonging in Late Modern Minority Literature” på European Network of Comparative Literature Literary Studies-konferens, 24.-28.8.2015, Dublin, Irland.

Projektet hade en workshop om kognitiv kartläggning med universitetslektor Jussi Ojajärvi, Oulun yliopisto, 11.5.2015.

Projektet hade en workshop om senmodernitet med professor Mika Hallila, universitetet i Warszawa, Polen 23.-26.2.2015.

Projektet hade en workshop om spatialitet med forskare Lieven Ameel, Helsingfors universitet, 2.10.2014.