Hanna Lahdenperä

Hanna Lahdenperä arbetar med en doktorsavhandling som undersöker det postmoderna subjektets och hjältinnans möjligheter i Monika Fagerholms Diva (1998) med utgångspunkt i begreppen subjektivitet, liminalitet och kroppslighet. I avhandlingen görs också en läsning av Diva parallellt med Rosi Braidottis könsskillnadsteori och Judith Butlers queerteori. Lahdenperäs forskningsintressen rör sig kring genus, litteratur och filosofi samt postmodernism, och hon arbetar också med Tove Janssons vuxenprosa. Lahdenperä har tidigare arbetat som förlagsredaktör, översättare och formgivare.

Publikationer

”Reading Fiction as/and Theory: Monika Fagerholm’s Diva as a Barthesian Text and Feminist Theory“. Novel Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm, eds. Kristina Malmio & Mia Österlund. (2016)

Redaktör (tillsammans med Anna Biström) för Avain – Finländsk tidskrift för litteraturforskning 3/2014, temanummer Litteratur i marginalen.

Lahdenperä, H.; Nyqvist, Y.; Söderling, S. (2014) ”Prosaöversikt 2013”. Nya Argus 9–10/2014, s. 284–294.

Karjalainen, Tuula (2013) Tove Jansson. Arbeta och älska. Översättning: Hanna Lahdenperä. Helsingfors: Schildts & Söderströms.

Redaktör (tillsammans med Eva Kuhlefelt och Kristina Malmio) för Avain – Finländsk tidskrift för litteraturforskning 3/2013, temanummer Svenskspråkig samtidslitteratur i Finland.

Hertzberg, F.; Lahdenperä, H.; Nyqvist, Y. (2013). ”Blickar bakåt och inåt – finlandssvensk prosa år 2012”. Nya Argus 106, 2–3/2013, s. 50–63.

”Teori i samarbete med litteratur”. Avain – Finländsk tidskrift för litteraturforskning 3/2014, s. 64–66.

*********************

E-post: hanna.lahdenpera(a)helsinki.fi

Hanna Lahdenperä i forskningsdatasystemet TUHAT >>