Naturen arkistot nyt avoinna ensimmäisestä volyymistä alkaen

Lumen ääniä ja muotoja –  Naturen arkistosta kaivettua

Lunta ja talvea odotellessa voi palauttaa mieleen miltä lumi omissa muistoissa näyttää ja tuoksuu, vaikkapa miltä märkä villalapanen maistui talvileikeissä. Mutta millaista ääntä lumi pitää? Talvista lumimaisemaa ja -vaippaa kuvataan usein hiljaiseksi ja jopa valkeaksi kuolemaksi, mutta lumen alla toimii aktiivinen luonnon laboratorio. Artikkelissaan vuodelta 1999 The sound of snowflakes Philip Ball viittaa Joseph A. Scrimgerin akustisiin tutkimuksiin veden ja lumen äänistä (Underwater noise caused by precipitation / Joseph A. Scrimger (19 December 1985)

Kirjeessään Scrimger toteaa, että lumen äänen spektri on ainutlaatuinen. Ball kuvaa artikkelissaan yksittäisen lumihiutaleen ääntä kalojen vinkkelistä: jos kala voisi kuulla sen, niin se kuulisi pienen kellon kilinää. Lumihiutale putoaa veden pintaan ja saa veden soimaan.

Lumikiteiden muotoja on loputon määrä ja niiden jaottelua on tutkittu jo toistasataa vuotta. Gerald Seligmanin artikkeli vuodelta 1937 The Nature of Snow on maallikolle selkeä ja kielellisesti kaunis kuvaus lumihiutaleiden synnystä, kiteiden muodoista ja miten erimuotoiset lumikiteet vaikuttavat luonnonilmiöihin kuten jäätiköitymiseen tai lumivyöryihin.

Seligman viittaa artikkelissaan japanilaisen Ukichiro Nakayan  (https://fi.wikipedia.org/wiki/Ukichiro_Nakaya ) tutkimuksiin, joissa lumikiteen muodosta pystyi päättelemään, missä kohtaa ilmakehää se oli muodostunut. Nakayan tunnetuin kirja Snow Crystals: Natural and Artificial (Harvard University Press, 1954) on nyt e-kirjana luettavissa DeDguyterin e-kirjapalvelussa tammikuun loppuun asti.

Linkki kirjaan:

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/250457?rskey=V1cWvy&result=3

jaa

Tutustu siis yliopistolaisten käyttöön hankittuun Naturen arkistoon ja hyödynnä myös Degruyterin e-kirjatarjonta: kaikki DeGruyterin e-kirjat ovat luettavissa tammikuun loppuun asti. Sen jälkeen kirjasto hankkii pysyvään käyttöön käytetyimmät ja toivotuimmat teokset.

Teksti ja kuva: Marjo Kuusela

Kotimaista tietokirjallisuutta avoimena verkkoon

Helsingin yliopiston kirjaston ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran yhteistyöhanke Aleksandria-konsortio toteutuu. Osallistumalla hankkeeseen Helsingin yliopiston kirjasto on mukana luomassa tulevaisuutta, jossa kaikilla on mahdollisuus lukea korkeatasoista suomalaista tiedekirjallisuutta avoimesti verkossa.

Konsortiossa kokeillaan tiede- ja kurssikirjallisuudelle uudenlaista hankintatapaa. Mukana olevat kirjastot maksavat yksittäisen kirjan ostamisen sijaan julkaisumaksun. Julkaisumaksua vastaan SKS julkaisee kymmenen kirjaa avoimena verkossa.

Pilotissa julkaistavissa kirjoissa Helsingin yliopiston kurssikirjoista on mukana muun muassa M.A. Castrénin Luentoja suomalaisesta mytologiasta, joka on merkittävä teos suomalaisen uskontotieteen ja kielitieteen historiassa. Jaakko Olavi Antilan Kansankirkko ristipaineessa, puolestaan tarkastelee kirkolliskokouksen roolia ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

sks_kirjat

Pilottivaiheessa SKS:n avoimessa kirjapaketissa ovat teokset:

 • Jukka Mikkonen ja Antti Salminen (toim.): Monimutkainen mimesis* 2017
 • Karkurit. Aleksis Kiven kriittinen editio* 2017
 • Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja (toim.): Kiistellyt tiet terveyteen: Parantamisen monimuotoisuus globaalissa historiassa 2017
 • Kaarninen, Mervi (et al.): Kaupunki tapahtumien näyttämönä 2016
 • Haapala, Arto (et al.): Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi 2016
 • Soikkeli, Markku: Tuttua lemmentouhua 2016
 • Castrén, M. A.: Luentoja suomalaisesta mytologiasta 2016
 • Antila, Jaakko Olavi: Kansankirkko ristipaineessa 2014
 • Hellman, Heikki: Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa 2012
 • Tiitta, Allan: Sinisten maisemien mies. J.G. Granön tutkijantie 1882-1956 2010

Pilottihankkeessa kirjasto kerää arvokasta kokemusta kansainvälisten lisensointi- ja hankintamallien soveltamisesta kotimaiseen tiedemaailmaan. Lisäksi yhteistyö vie eteenpäin humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen avointa julkaisemista.

Lisätietoa Aleksandia-konsortiosta

E-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja

Helsingin yliopiston kirjasto selvitti viime keväänä opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä osana kansallista korkeakoulukirjastojen e-kirjakyselyä. Kirjaston merkitys opintoihin ja opetukseen liittyvien e-kirjojen käytön kanavana on merkittävä.

studentsYliopiston kirjaston tarjoaa asiakkalle laajat ja kattavat elektroniset aineistot. E-kirjojen käyttöaste on kasvanut huimasti viime vuosina. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston kirjastolla on e-kirjoja reilusti yli 650 000 ja niiden käyttömäärä on noin 2,6 milj. latausta vuodessa. Vastaava luku vielä vuonna 2011 oli noin 300 000.

Vastauksista ilmeni, että suurin osa kyselyyn vastanneista korkeakouluopettajista (78 %) ja -opiskelijoista (77 %) on lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja. E-kirjojen käytöstä asiakkailla on siis melko paljon kokemusta. E-kirjojen käyttö koetaan pääsääntöisesti helpoksi, mutta opastusta ja apua ongelmien ilmetessä kaivattiin nykyistä sujuvammin.

“Sekä opiskelijat että opettajat katsovat, että sähköisessä muodossa olevat kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja.”

Ongelmat e-kirjojen käytössä liittyvät useimmiten kirjojen saatavuuteen, tekniikkaan ja käytettävyyteen. Kaikkia kirjoja ei ole vielä saatavilla elektronisina tai niiden yhtäaikaisia käyttöoikeuksia ei ole yliopistolla riittävästi. Yliopiston kirjasto parantaa kurssimateriaalina käytettävien e-kirjojen löytymistä ja käytettävyyttä oppimisympäristöissä yhteistyössä opettajien ja opetusteknologian ammattilaisten kanssa.

Kirjasto pyrkii hankkimaan entistä kattavammin kurssikirjat sähköisessä muodossa ja hankkimaan aina rajoittamattoman käytön lisenssin, kun se on mahdollista. Kirjasto viestii uusista aineistoista kuten e-kirjakokoelmista ja muista käytettävissä olevista tiedonlähteistä kirjaston verkkosivuilla, yliopiston intranetissa Flammassa ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter).

E-kirjoja voit etsiä suoraan uudesta Helkasta. Käytännön ohjeistusta löydät kattavasta e-kirjaoppaastamme.

Palautetta käytettävyydestä voi antaa kunkin e-kirjan lainaustietojen yhteydesssä olevan linkin kautta. Parannamme tietojärjestelmiemme käyttäjäystävällisyyttä palautteen perusteella.

Koko kansallisen e-kirjakyselyn raportti löytyy: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2506-4

Historical Statistics of the United States nyt koekäytössä!

koekaytto_eaineisto

Historical Statistics of the United States on arvostettu Yhdysvaltojen historian faktoista koostuva perusteos, josta löytyy tietoa aina muuttoliikkeestä ja terveydestä rikollisuuteen alan asiantuntijoiden vahvistamana historiallisessa kontekstissa.

Teoksen elektroninen versio mahdollistaa yksittäisten taulukoiden luomisen,  räätälöinnin ja esittämisen omien kiinnostusten kohteiden mukaan. Tiedot ovat helposti saatavilla tilastollista analyysia varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Aineistoon pääsyssä on valitettavasti tällä hetkellä ongelmia, jotka pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian. 

Koekäyttöä on jatkettu 30.10.2016 saakka.

Otamme mielellämme palautetta vastaan: e-library@helsinki.fi

Hyödynnä CRC Handbook of Chemistry & Physics -hakuteoksen uudet ominaisuudet

chemNew to this enhanced web version of the CRC Handbook of Chemistry and Physics are:

New Tables

 •     Surface Active Chemicals
 •     Nanomaterial Safety Guidelines

New Features

 • Graph search results and data tables with a wide choice of formats
 • Access the handbook from any device – mobile device, tablets, laptops and desktops
 • Bookmark individual pages
 • Create individual workspace allowing users to save searches and customize the chemical search screen
 • Gain access to archived PDF versions of earlier editions (back to the 84th edition)
 • Search 27 property fields such as autoignition temperature, density, molecular weight, surface tension, vapor pressure and much more

Improved Features:

 • Print search results and export to HTML, CSV and XLS formats
 • Export chemical structures and images
 • Display chemical structures in a variety of formats
 • Browsable indexes help to verify spelling and physical properties

New Interactive feature:

New View Chemical Entry – allow users to see all core chemical properties about a chemical, and links to all tables in the handbook containing that chemical

 

Koekäytössä elokuun loppuun asti: British Library Newspapers

British Libraryn kokoelmiin perustuva kattava valikoima Britannian alueellisia ja paikallisia sanomalehtiä yli kahdensadan vuoden ajanjaksolta, 1700-luvun puolesta välistä aina 1900-luvun puoliväliin asti, on nyt käytettävissä elokuun loppuun asti digitaalisena Helsingin yliopiston verkossa.

British Library Newspapers koostuu viidestä osakokoelmasta sisältäen yhteensä 163 sanomalehteä:

 • British Library Newspapers, Part I: 1800-1900
 • British Library Newspapers, Part II: 1800-1900
 • British Library Newspapers, Part III: 1741-1950
 • British Library Newspapers, Part IV: 1732-1950
 • British Library Newspapers, Part V: 1746-1950

Lisätietoa:http://gale.cengage.co.uk/british-library-newspapers.aspx

Kasvoton potilas – Kimmo Oksanen Lux Humanan vieraana

Verkkari

Helsingin Sanomien pitkäaikainen toimittaja Kimmo Oksanen vieraili Meilahden kampuksella Lux Humana -tilaisuudessa 12. toukokuutta. Oksanen sairastui vakavasti vuonna 2008, kun virus- ja bakteeri-infektio iski ja tuhosi hänen kasvonsa. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan, Kasvonsa menettänyt mies, jossa hän kertoo tarinansa kokonaisuudessaan. Meilahden vierailulla Oksanen puhui potilaana olemisesta ja kokemuksistaan Helsingin alueen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Continue reading “Kasvoton potilas – Kimmo Oksanen Lux Humanan vieraana”