Tupakointi ei ole pahe vaan tauti!

Suomalaisia kaksoskohortteja on käytetty mitä ihmeellisimpiin tarkoituksiin. Tästä luovaa ajattelua osoittava esimerkki on Jaakko Kaprion ja kollegoiden artikkeli tupakan polton genetiikasta. Nyt näyttääkin siltä, että tupakan poltto ei olekaan pahe vaan geneettinen tauti! Tupakan himo johtuu suurelta osin nikotiinista. Nikotiinia nopeasti hajottavat tupakoivatkin muita enemmän. Heidän riskinsä sairastua tupakkatauteihin on muita selvästi suurempi. Myös nikotiinin vieroitushoitojen teho riippuu nikotiinin hajotuksen tehokkuudesta. Nikotiinin pääasiallinen hajottaja on CYP2A entsyymi. PLOS Geneticsissä julkaistussa artikkelissa etsittiin koko genomin seulalla nikotiinin aineenvaihduntaan vaikuttavia geenimuotoja. Nikotiinin pääasiallinen metaboliitti on kotiniini, jonka seerumipitoisuus korreloi hyvin nikotiinimetabolian asteeseen. Tämän biomarkkerin pitoisuuksien avulla löydettiin useita uusia geenilokuksia, jotka vaikuttavat nikotiinimetabolian nopeuteen. Jo aiemmin tunnistetun CYP2A6-assosiaation lisäksi nopea metabolia (ja runsas tupakointi) kytkeytyi mm. CYP2B6, CYP2A7, EGLN2 ja NUMBL-geeneihin. CYP2A-geeni sijaitsee 19q13-alueella. Sen läheisyydestä löytyi kolme metyloituvaa aluetta, jotka korreloivat nikotiinimetaboliaan todennäköisesti CYP2A:n ilmentymistä säätelemällä. Nyt löydetyt geenialueet ja -variantit selittävät suuren osan nikotiinin aineenvaihdunnan nopeudesta ja samalla sen, miksi jotkut polttavat ketjussa ja toiset satunnaisesti.

Loukola A, Buchwald J, Gupta R, Palviainen T, Hällfors J, Tikkanen E, Korhonen T, Ollikainen M, Sarin AP, Ripatti S, Lehtimäki T, Raitakari O, Salomaa V, Rose RJ, Tyndale RF, Kaprio J. A Genome-Wide Association Study of a Biomarker of Nicotine Metabolism. PLoS Genet. 2015 Sep 25;11(9):e1005498. doi: 10.1371/journal.pgen.1005498. eCollection 2015.

Kaksosten vasenkätisyys

Kaksossynnytyksiä on Suomessa noin 1.5 % kaikista synnytyksistä. Kaksoset ovat yleensä syntyessään kevyempiä, he syntyvät varhemmilla raskausviikoilla ja heidän Apgar-pisteensä ovat hieman matalammat kuin yksisikiö synnytyksissä. Kaksosilla esiintyy joitakin ominaisuuksia enemmän kuin muulla väestöllä, yksi niistä on vasenkätisyys, mutta aiheesta on ristiriitaisia tutkimustuloksia.

Suomalaista kaksosrekisteriä hyödyntäen Kauko Heikkilä ja työryhmä tutkivat 8786 kaksosta ja 5892 tavanomaisesta raskaudesta syntynyttä henkilöä. Kirjoittava käsi määritettiin dominantiksi ja siihen korreloitiin kaksosuuden lisäksi syntymäpaino, raskauden kesto ja Apgar-pisteet. Tässä aineistossa vasenkätisyys oli hieman yleisempää kaksoilla (9.7% vs. 8.3%, p=0.004, odds ratio 1.19). Identtiset ja epäidenttiset kaksoset eivät eronneet kätisyyden suhteen toisistaan. Myös Apgar-pisteet assosioituivat vasenkätisyyteen siten, että matalat Apgar pisteet (0-6) lisäsivät vasenkätisyyden todennäköisyyttä merkittävästi (odds ratio 1.42). Kun Apgar-pisteet otettiin huomioon kaksosia ja ei-kaksosia verrattaessa, ero vasenkätisyydessä haihtui näiden ryhmien välillä.

Tämän analyysin perusteella kaksosuus itsessään ei siis lisää vasenkätisyyttä, vaan taustalla on jokin muu metabolinen ilmiö, jota heijastaa Apgar-pisteet eli syntymän jälkeinen kunto.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26285831

Heikkilä K, Vuoksimaa E, Saari-Kemppainen A, Kaprio J, Rose RJ, Haukka J, Pitkäniemi J, Iivanainen M. Higher Prevalence of Left-Handedness in Twins? Not After Controlling Birth Time Confounders. Twin Res Hum Genet. 2015 Aug 19:1-7.