PROX1 lisää kantasolun hyvinvointia suolisyöpäkudoksessa muttei normaalissa suolessa

Paksusuolen ja peräsuolen syövät ovat esiintyvyydeltään kolmanneksi yleisin syöpäsairautemme. Ne kehittyvät suolen epiteelisolujen muuntuessa pahanlaatuisiksi, ja lähes aina syöpää edeltää hyvänlaatuinen limakalvokasvain (adenomatoottinen polyyppi).

Elokuussa (4.8.2014) kirjoitin glaukooman syntyyn liittyvistä uusista havainnoista, ja kuinka mm. lymfasuonimarkkeri PROX1 saattaa suoda uuden diagnostisen menetelmän glaukoomapotilaille tai tämän taudin riskiä kantaville henkilöille (J Clin Invest. 2014 Sep 2;124(9):3960-74). PROX1 geenin elämänkaari suomalaisessa huippututkimuksessa alkoi jo vuonna 2008, jolloin sen osoitettiin muuttavan paksusuolen hyvänlaatuiset kasvaimet (adenoomat) pahanlaatuisiksi karsinoomiksi (Cancer Cell. 2008 May;13(5):407-19).

Syyskuun 25. päivä julkaistujen tulosten perusteella akatemiaprofessori Kari Alitalon johtama tutkimusryhmä on havainnut, että PROX1 säätelee kantasolujen toimintaa kolorektaalisyövässä ja tämän sairauden adenomatoottisissa esiasteissa, muttei normaalissa suolen limakalvossa. PROX1 aktivaation seurauksena tuumorikudos sietää parempi hypoksiaa ja saavuttaa kasvuedun. Tärkeä lisähavainto on, että PROX1 välittää vaikutuksensa kahden kohdegeenin kautta, joista annexin A1 (Wnt-kohde) luenta vähenee ja filamin A (aktiiniin sitoutuva proteiini) lisääntyy. Työn ansiot kiteytyvät kiinnostaviin tuloksiin, jotka on saavutettu hyödyntäen sekä kokeellisia eläinmalleja että potilasnäytteitä ja moderneja 3D soluviljelymalleja. Näiden tulosten perusteella on todennäköisempää, että tähän kolorektaalisyövän syntymekanismiin voidaan puuttua lääkkeellisesti, koska potentiaalisten kohteiden määrä lisääntyi. Onnistumista hoitointervention suhteen lisää myös se, että tämä mekanismi ei ole aktiivinen normaalissa suolikudoksessa, jolloin sivuvaikutusten määrä voi jäädä pieneksi.

Wiener Z, Högström J, Hyvönen V, Band AM, Kallio P, Holopainen T, Dufva O, Haglund C, Kruuna O, Oliver G, Ben-Neriah Y, Alitalo K. Prox1 promotes expansion of the colorectal cancer stem cell population to fuel tumor growth and ischemia resistance. Cell Rep. 2014 Sep 25;8(6):1943-56. doi: 10.1016/j.celrep.2014.08.034.

SCN5A rytmihäiriögeenien jonon jatkoksi

Viimeisten 15 vuoden aikana on löydetty lukuisia rytmihäiriöitä aiheuttavia geenejä, joiden proteiinit toimivat ionikanavina tai ovat niihin kiinnittyneitä molekyylejä. Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin tutkijat vetäjänään Elisabeth Widen FIMMistä löysivät rytmihäiriögeenin SCN5A:n, joka aiheuttaa kammioperäisiä rytmihäiriöitä liikunnan aikana. Geeni löytyi isosta suvusta, josta oli tutkittavana neljä sukupolvea ja jota oli kliinisesti seurattu 10 vuoden ajan. Työkalut olivat tyypillisiä tämän päivän kliiniselle tutkimukselle. Ensin tutkittiin kliinisesti suvun 37 jäsentä. Heistä 13 todettiin erilaisia sydämen rytmihäiriöitä, kun henkilöitä rasitettiin vähintään pulssitasolle 99 per min. Sitten sekvensoitiin koko suvun genomin eksonit (eksomikartoitus) ja lopuksi selvitettiin geenin toiminta HEK-solumallilla elektrofysiologisesti. Helppoa kuin heinän teko! SCN5A proteiini on natriumkanavaproteiini. Rytmihäiriöt johtuivat SCN5A-geenin pistemutaatiosta p.I141V . Sen seurauksena HEK-solujen elektrofysiologisessa kokeessa aktivaatiokäyrä siirtyi enemmän negatiiviselle alueelle. Solumallin perusteella tutkijat arvelevat, että mutaatio herkistää solut sähköiselle aktivaatiolle. Tieteellisen ja teknisen tyylikkyyden lisäksi artikkeli on erinomainen osoitus Meilahden kampuksen eri toimijoiden eli akateemisen lääketiedekeskus Helsingin yhteistyöstä. Siihen kannattaa satsata.

Swan H, Amarouch MY, Leinonen J, Marjamaa A, Kucera JP, Laitinen-Forsblom PJ, Lahtinen AM, Palotie A, Kontula K, Toivonen L, Abriel H, Widen E.
A Gain-of-Function Mutation of the SCN5A Gene Causes Exercise-Induced Polymorphic Ventricular Arrhythmias. Circ Cardiovasc Genet. 2014 Sep 10. pii: CIRCGENETICS.114.000703

Huippu-urheilija elää muita pidempään

Tilastotieteen grand old manin Seppo Sarnan ohjaama ryhmä tutki huippu-urheilijoiden yleistä kuolleisuutta tavallisiin terveisiin verrattuna sekä sitä, millaisiin tauteihin se liittyi. Materiaali kerättiin alunperin vuosina 1978-1979. Nyt jo 50 vuotta seurattuun kohorttiin kuului yhteensä 2675 entistä miesurheilijaa, jotka olivat edustaneet Suomea erilaisissa urheilukisoissa vuosien 1920-1965 aikana. Heidän verrokkeinaan toimivat 1712 tervettä miestä, jotka olivat todettu 20-vuotiaana varusmieskelpoisiksi. Huippu-urheilijat jaettiin kolmeen luokkaan: kestävyysurheilijat (pitkän matkan hiihto ja juoksu), joukkueurheilijat (jalka- ja koripallo, jääkiekko, korkeushyppy, lyhyiden matkojen juoksu) ja voimalajien urheilijat (nyrkkeily, paini, painonnosto, heittolajit). Elinajan odotusarvo oli lisääntynyt merkittävästi kestävyysurheilijoilla (79.1 vuotta) ja joukkueurheileilijoilla (78.8 vuotta) verrattuna verrokkeihin, jotka kuolivat keskimäärin 72.9-vuotiaina. Voimalajien urheilijat kuolivat keskimäärin 75,6-vuotiaina, mikä myös on korkeampi ikä kuin kontrolleilla, mutta ei tilastollisesti saavuttanut merkittävyyttä. Kaikissa ryhmissä suurimmat kuolleisuuden aiheuttajat olivat iskeemiset sydäntaudit, joihin kuoli yhteensä 815 kohortin jäsentä. Kestävyys – ja joukkueurheilijoiden kuolleisuus tässä tautiryhmässä oli verrokkeja selvästi pienempää. Näissä ryhmissä myös syöpä- ja aivohalvauskuolleisuus olivat verrokeja pienempää. Voimalajien harjoittajilla ei nähty tilastollisesti merkittävää kuoleman vähentymää verrokkeihin verrattuna. Heidän dementiariskinsä sen sijaan oli selvästi lisääntynyt. Tämän takia purettiin voimalajit lajikohtaisiin ryhmiin, joiden dementiariski selvitettiin. Nyrkkeilijöillä dementiaa on huomattavasti normaaliväestöä enemmin. Alkoholikuolemia kohortissa oli vähän, mutta yllättävältä tutkijat pitivät sitä, että sekä joukku- että voimaurheilijoiden alkoholikuolemat olivat hieman verrokkeja yleisempiä. Tutkimuksen erityinen vahvuus on puolen vuosisadan seuranta. On turha sanonta, että ei urheilija tervettä päivää näe. Miesurheilijat elävät 5-6 vuotta pidempään kuin tavalliset terveet. Se on paljon – melkein yhtä paljon kuin koko väestössä miesten ja naisten välisen elinajan ero.

Jyrki A Kettunen, Urho M Kujala, Jaakko Kaprio, Heli Bäckmand, Markku Peltonen, Johan G Eriksson,Seppo Sarna. All-cause and disease-specific mortality among male, former elite athletes: an average 50-year
follow-up. Br J Sports Med. 2014 Sep 2. doi: 10.1136/bjsports-2013-093347