Kromosomitranslokaatioiden tietokanta paljastaa aortankaaren ja aivojen aneurysmien geenitaustaa

Teppo Varilon johtaman tutkimusryhmän artikkeli Journal of Medical Genetics lehdessä kuvaa uuden arvokkaan tietokannan (National Registry of Reciprocal Balanced Translocations and Inversions in Finland) luomisen, ja sen käytön tunnistamaan monitekijäisten tautien geneettistä taustaa. Tietokanta on tulos kolmen vuoden tiedonkeruusta: tutkijat keräsivät kaikista suomalaisista kliinisen genetiikan yksiköistä ja laboratorioista tiedot yhteensä 2575 henkilöstä, joiden tiedetään kantavan balansoitua eli tasapainoista translokaatiota. Näille kromosomin uudelleenjärjestymille on tyypillistä se, että geneettinen materiaali ei lisäänny eikä vähene, vaan kahden kromosomin palat vaihtavat paikkaa toistensa kanssa. Usein tällaiset muutokset eivät aiheuta synnynnäisiä tauteja, mutta tutkijoiden hypoteesi on, että niiden ilmiasut voivat liittyä myöhäisalkuisiin taudinkuviin, sillä palasten katkoskohdissa sijaitsevat geenit voivat häiriintyä.

Henkilöistä, joilta uudelleenjärjestymät oli löydetty, kerättiin geneettisen tiedon ohella myös sairaushistoria. Mikäli tiettyjä sairauksia esiintyy muita useammin tiettyjen translokaatioiden yhteydessä,  on mahdollista että katkoskohdassa sijaitsee sairaudelle altistava geeni. Tutkijat aikovat selvittää translokaatioiden tarkat katkoskohdat, käyttäen uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä.  Näin uudelleenjärjestymän vaikutus paikallisiin geeneihin voidaan selvittää.

Tutkijat havainnollistivat tietokannan arvokkuutta yhdellä tapausselostuksella. Eräässä perheessä, rutiininomaisessa raskaudenaikaisessa sikiön ultraäänitutkimuksessa oli havaittu aortan kaaren rakenteen poikkeavuus. Sikiöllä todettiin kromosomaalinen poikkeavuus, ja hänen vanhemmallaan balansoitu translokaatio. Tutkijat havaitsivat sairaushistoriaa analysoidessaan, että tämä vanhempi ja moni hänen sukulaisistaan oli sairastunut joko aortankaaren tai aivojen aneurysmaan, mikä nosti kysymyksen, onko havaitulla translokaatiolla ja aneurysma-alttiudella yhteys. Kun katkoskohta määritettiin tarkasti, todettiin siinä olevan geenin, neurotriminin, katkeavan kesken. Koska aiemmissa tutkimuksissa oli epäilty saman geenialueen olevan aivojen ja aortan aneurysmille altistava, tutkijat ehdottavat että neurotrimin olisi ehdokasgeeni tälle sairaudelle.  

Kansallinen rekisteri, josta ilmenee tarkat kromosomien katkoskohdat ja niiden kantajien ilmiasut, on arvokas työkalu tutkijoille ja lääkäreille, jotka etsivät potilaidensa sairauksille tarkkaa diagnoosia. Se auttaa paitsi potilaiden tautien hoidossa, myös riskiryhmien tunnistamisessa, kun oireettomat kantajat riskisuvuissa voidaan tarvittaessa tunnistaa. Aneurysmien ennakoiva hoito voi olla hengen pelastava. Tietokanta on tarkoitettu avoimeksi lääkärien ja tutkijoiden käyttöön.

Luukkonen TM, Pöyhönen M, Palotie A, Ellonen P, Lagström S, Lee JH, Terwilliger JD, Salonen R, Varilo T. A balanced translocation truncates Neurotrimin in a family with intracranial and thoracic aortic aneurysm. J Med Genet 2012; 49:621-9.

Abstract