Haiman saarekkeiden β-solujen kasvua ja hengissä pysymistä edistävä proteiini löytyi

Kaikille diabeteksen muodoille on yhteistä haiman saarekesolujen toiminnan häiriö, erityisesti β−solujen tuho, mikä johtaa insuliinivajeeseen. Saarekesolujen määrä lisääntyy nopeasti varhaislapsuudessa, ja aikuisena niiden määrä pysyy normaalisti vakiona. Mart Saarma johtama tutkijajoukko löysi jokunen vuosi sitten mesenkefaalisen astrosyyttiperäisen neurotrofisen tekijän elin MANF:in. Se pitää hengissä dopamiinisia hermosoluja paremmin kuin mikään muu proteiini. Nyt he poistivat MANF:n hiireltä. Dopamiinisolut eivät olleet tästä moksiskaan, mutta hiirille kehittyi diabetes ja eläimet piti lopetaan keskimäärin 10-viikkoisina. Näiden poistogeenisten hiirten haiman saarekkeet olivat pieniä ja niissä oli vain vähäinen määrä β-soluja, mutta α-solujen määrä oli normaali. Sikiöaikana β-solujen määrä oli normaali ja ero tuli näkyviin ensimmäisten elinviikkojen aikana, jolloin β-solujen kasvutahti on nopeimmillaan. Haiman β-soluviljelmissä MANF lisäsikin soluproliferaatiota. Tämän vaikutuksen lisäksi MANF suojasi β-soluja kokeellisessa mallissa, jossa hiirille aiheutettiin diabetes streptozotosiinilla.

MANF ei ole ainoa proteiini, joka on kytketty β-solujen proliferaatioon. Siihen vaikuttavat mm. insuliinin kaltaiset kasvutekijät, glukagonin kaltainen peptide 1, kasvuhormoni ja prolaktiini. Se on kuitenkin näiden joukossa erityisen lupaava lääkekandidaatti, koska poistogeenisistä hiiristä ei löytynyt muuta vikaa kuin β-solujen puutos. Tämän perusteella diabeteksen hoito MANF:lla vaikuttaisi todennäköisesti sangen spesifisti haimaan. MANF:in vaikutusmekanismi tunnetaan vasta osin, mutta yksi varma kohde on proteiinien laskostumisen häiriintyminen solujen stressissä (unfolded protein response, UPR). Vaikka MANF:ia tehdään monessa elimessä, β-solujen stressin sietokyky on kehno ja sen takia MANF:in puute vaikuttaa nimenomaan näihin soluihin.

Maria Lindahl, Tatiana Danilova, Erik Palm, Päivi Lindholm, Vootele Vöikar, Elina Hakonen, Jarkko Ustinov, Jaan-Olle Andressoo, Brandon K. Harvey, Timo Otonkoski, Jari Rossi, and Mart Saarma. MANF Is Indispensable for the Proliferation and Survival of Pancreatic β Cells. Cell Reports, 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.03.023