Mikrokirurgista mestari-kisälli -opetusta

Leikkaushaavan komplisoitumaton paraneminen ja mahdollisimman pieni kosmeettinen haitta ovat osa kirurgisen toiminnan laadun määreitä. Neurokirurgi operoi usein pienten sisäänmenoaukkojen kautta hyödyntäen leikkausmikroskooppia, jonka avulla saavutetaan riittävä suurennus, näkökentän valaistus ja kudostuntuma. Mikroskooppiavusteisen kirurgian etu tässä kontekstissa on myös toimenpiteen nopeutuminen, joka heijastuu toiminnan tehostumisena ja tätä kautta myös kustannussäästöinä. Apuvälineistä huolimatta, käden taidot ovat optimaalisen lopputuloksen kannalta avainasemassa. Harjoitus tekee mestarin, jossa mestari-kisälli- opetus autenttisessa leikkaussali ympäristössä on luontainen jatke niille kokemuksille, joita on aikaisemmin hankittu laboratorio-olosuhteissa. Tässä työssä on evaluoitu leikkausmikroskoopin käyttöä neurokirurgisen leikkaushaavan sulun yhteydessä. Artikkelin seniorikirjoittaja teki 524 neurokirurgista leikkausta 12 kk aikana, joista kahdessa sadassa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja oli mukana. Leikkaushaavan tekeminen perustuu HYKS:n Neurokirurgisen osaston käytäntöihin ja on kuvattu aikaisemmin (Lehecka ym. Microneurosurgery Basics and Tricks. Germany: Aesculap AG; 2011). Kovakalvon sulku, luun kiinnitys, lihasten ja ihonalaiskudosten sekä ihon ompelu tehtiin leikkausmikroskooppia hyödyntäen, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti artikkeli metodiosassa ja lisämateriaalina olevassa videossa. Tässä työssä analysoitiin sekä varhaista että myöhäistä leikkaushaavan tilaa. Varhaisvaiheessa 90% (n=180) leikkaushaavojen tila oli optimaalinen, eikä vaikeita haavakomplikaatioita todettu. Pitkäaikaisseurannassa 98% leikkaushaavoista oli optimaalisessa tilassa. Leikkausmikroskoopin käyttö leikkaushaavan sulussa on sekä turvallinen että todennäköisesti perinteistä tapaa kudosystävällisempi tekniikka, ja tämän lisäksi parantaa opissa olevan mikrokirurgin kädentaitoja. Tulokset ovat lupaavia ja rohkaisevat laajentamaan käytäntöä ensimmäistä kirjoittajaa laajemmallekin mikrokirurgikunnalle, etenkin tämän artikkelin seniorikirjoittajan opissa.

Four-fold benefit of wound closure under high magnification.
Kivelev J, Hernesniemi J.
Surg Neurol Int. 2013 Sep 13;4:115.
PMID: 24083051