Terve ja sairas lihavuus

Lihavuus on tunnetusti tärkeä diabeteksen ja sydän-ja verisuonitautien riskitekijä. Vaikutuksen tiedetään välittyvän lihavuuteen assosioituvien insuliiniresistenssin, dyslipidemian ja kohonneen verenpaineen kautta. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että nämä riskit eivät näytä koskevan kaikkia lihavia henkilöitä. Aiempien tutkimusten perusteella on vahvoja perusteita sille, että metabolinen sairastavuus liittyy nimenomaan rasvan kertymiseen sisäelimiin, etenkin maksaan, eikä ihonalaisen rasvan määrällä ole tässä niin suurta merkitystä.

Tässä apulaisprofessori Kirsi Pietiläisen johtamassa elegantissa tutkimuksessa on hyödynnetty ainutlaatuista suomalaista identtisten kaksosten kohorttia. Kaksoset ovat yleensä ruumiinrakenteeltaan samanlaisia. Niinpä yli 5400 perheen joukosta pystyttiin tunnistamaan vain 16 identtistä kaksosparia, joissa kaksosista toinen oli normaalipainoinen ja toinen selkeästi ylipainoinen. Keskimääräinen painoero oli peräti 17 kg. Lihominen oli alkanut keskimäärin n. 20 v iässä.

Näitä harvinaisia tutkimushenkilöitä ei tyydytty ainoastaan punnitsemaan, vaan heille tehtiin perusteelliset aineenvaihdunnalliset tutkimukset. Rasvamassaa kuvannettiin sekä DXA- MRI- että spektroskopia menetelmillä. Glukoosi-toleranssia ja insuliinieritystä tutkittiin oraalisella sokerirasituskokeella. Lisäksi kaikilta tutkittavilta otettiin ihonalaisesta rasvakudoksesta biopsia, josta eristetystä RNA:sta tehtiin genominlaajuinen transkriptionaalinen profilointi.

Tulokset osoittautuivat erittäin mielenkiintoisiksi. Huolimatta siitä, että painoero oli täsmälleen yhtä suuri, tasan puolet lihavista kaksospareista osoittautui ”metabolisesti terveiksi”. Heille oli ominaista maksan normaali rasvasisältö, eikä heillä todettu mitään metaboliseen oireyhtymään viittaavia löydöksiä . ”Metabolisesti sairailla” kaksospareilla taas oli selkeästi lisääntynyt maksan rasvasisältö ja tähän liittyen klassiseen metaboliseen oireyhtymään kuuluvat insuliiniresistenssi, lipidiprofiili ja hiukan korkeampi verenpaine.

Erityisen mielenkiintoinen on rasvakudoksen geeniekspressioanalyysi, jonka perusteella ”sairaalle lihavuudelle” on ominaista häiriintynyt mitokondrioiden toiminta ja lisääntynyt inflammaatio. Koska kyseessä ovat identtiset kaksoset, näiden erojen taustalla täytyy olla muuta kuin perityt geenit. Kyselylomakkeiden perusteella mahdollisina ympäristötekijöinä nousevat esiin vähäisempi liikunnan määrä ja suurempi alkoholinkulutus, jotka liittyivät nimenomaan metabolisesti sairaiden kaksosparien elämäntapoihin.

Characterising metabolically healthy obesity in weight-discordant monozygotic twins. Naukkarinen J, Heinonen S, Hakkarainen A, Lundbom J, Vuolteenaho K, Saarinen L, Hautaniemi S, Rodriguez A, Frühbeck G, Pajunen P, Hyötyläinen T, Orešič M, Moilanen E, Suomalainen A, Lundbom N, Kaprio J, Rissanen A, Pietiläinen KH. Diabetologia. 2013 Oct 8. [Epub ahead of print]