Teiniraskaudet Suomessa

Teiniraskaudet ovat maailmanlaajuisesti iso ongelma, johon liittyy varsinkin kehitysmaissa lisääntynyttä sairastavuutta, kuolleisuuta ja sosiaalista epätasa-arvoa. Pohjoismaissa teini-ikäiset synnyttäjät ovat varsin harvinaisia, jopa verrattuna Britanniaan tai USA:han. Onko nuorena synnyttäminen Suomessa siis täysin turvallista? Tätä selvittivät HYKS:n Kätilöopiston sairaalan tutkijat käyttäen hyväkseen tarkkoja kansallisia rekisteritietoja, jotka kattoivat kaikki synnytykset vuosilta 2006-2011.

Analyysissa vertailtiin nuoria ensisynnyttäjiä ikäryhmistä 13-15 v, 16-17 v ja 18-19 v (5987 tapausta) kontrolleihin, joina toimivat 25-29-vuotiaat ensisynnyttäjät. Analyysi osoitti, että teini-ikäiset synnyttäjät olivat useammin maaseudult kuin verrokit. He myös tupakoivat ja käyttivät päihteitä useammin. Monet raskausajan komplikaatiot olivat yleisempiä teini-äideillä ja riskit korostuivat nuoremmissa ikäryhmissä. Tällaisia komplikaatioita olivat anemia, valkuaisvirtaisuus, virtsatieinfektiot ja raskausmyrkytys. Keskossynnytyksen riski oli myös selkeästi korkeampi nuorimmilla synnyttäjillä.

Tämän rekisteritutkimuksen ansiona voidaan pitää sen kansallista kattavuutta ja sen myötä tietojen luotettavuuta. Myös se tosiseikka, että äitiyshuolto on Suomessa kaikille maksutonta, mahdollistaa vertailut ilman palvelujen saatavuuteen liittyviä häiritseviä tekijöitä. Tulokset osoittavat, että nuorten tyttöjen raskauden seurantaan on kiinnitettävä paljon huomiota myös obstetrisista syistä, puhumattakaan yleisestä tuen tarpeesta. Tässäkin analyysissa obstetriset ongelmat keskittyivät erityisesti niihin tapauksiin joissa neuvolaseuranta ei ollut tapahtunut optimaalisella tavalla.

Leppälahti S, Gissler M, Mentula M, Heikinheimo O. Is teenage pregnancy an obstetric risk in a welfare society? A population-based study in Finland, from 2006 to 2011. BMJ Open. 2013 Aug 19;3(8):e003225. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003225.