Ryhmämentorointikausi sai päätöksensä etänä

Ryhmämentorointiohjelman kausi päättyi 18. toukokuuta, kun ryhmät kokoontuivat yhteen reflektoimaan kulunutta puolta vuotta. Poikkeukselliseen kevääseen sopivasti kokemuksia jaettiin tällä kertaa etäyhteyksien välityksellä Zoomissa. Aktorit ja mentorit saivat ohjelmaan osallistumisestaan myös virtuaalisesti diplomit, jotka tilaisuudessa luovutti vararehtori Sari Lindblom.

Ryhmäkuva päätöstilaisuudesta
Päätöstilaisuudessa mentorit ja aktorit tervehtivät tosiaan etäyhteyksin Zoomissa.

Mentoroinnista uskoa tulevaisuuden pohdintaan ja käytännöllisiä vinkkejä työnhakuun

Marraskuun lopulla alkaneeseen ohjelmaan lähti mukaan 105 aktoria yliopiston eri tiedekunnista. Päätöstilaisuuden Flinga-työskentelyn aikana he kommentoivat vievänsä mentoroinnista mukanaan muun muassa uskoa omaan tulevaisuuteensa.

 • Sain itsevarmuutta ja uskoa siihen, että vaikkei kaikki aina tunnu olevan hallussa, kyllä ne ura-asiatkin siitä sutviutuu.
 • Luottoa omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen.
 • Mielenrauhaa oman uran rakentamisen suhteen: hiljaa hyvä tulee!

Monelle mentorointi selkeytti ajattelua paitsi oman uran, myös opintojen pohtimisessa.

 • Sain parempaa tietämystä omista vahvuuksistani ja monia uusia ideoita töiden hakemiseen ja työelämätaitoihin.
 • Itsevarmuutta, CV- ja työhakemusvinkkejä, päivitetty LinkedIn, tietoa minua kiinnostavien työpaikkojen työskentelykulttuurista ja joustavuutta.
 • Toisaalta sain irti paljonkin, mutta en sitä mitä etsin.
 • Lähestyn urasuunnittelua järjestelmällisemmin ja paremmilla työkaluilla.

Mentorointiohjelmassa on ollut vuosittain yleistä, että ryhmissä on opittu myös hyvin käytännönläheisiä taitoja, kuten CV:n laatimista, ja jaettu vinkkejä työnhakuun. Näitä oli käyty ryhmissä läpi myös tänä vuonna, kun taas osassa oli keskitytty laajemmin tulevaisuuden pohdintaan ja urasuunnittelun teemoihin.

Aktorit kertoivat Flinga-kommenteissaan myös seuraavista askeleistaan, joita he aikoivat ottaa mentoroinnin jälkeen.

 • Tavoitteenani on löytää työ, joka on merkityksellistä.
 • Jatkan opintojani itsevarmempana ja alan suunnitella työnharjoitteluhakua kandityön aikana.

Mentorit kiittelivät aktoreiden aktiivisuutta ja kokivat itsekin saaneensa paljon

Tällä kaudella ohjelmassa oli mukana 28 mentoria yhteiskunnan eri aloilta: osa jo mentoroinnin konkareita, osa mukana ensimmäistä kertaa. Mukaan mahtui muun muassa yritysjohdon, opetusalan, juridiikan, markkinointi- ja viestintäalan sekä farmasian alalla työskenteleviä alumneja. Päätöstilaisuudessa mentorit jättivät rohkaisevia terveisiä aktoreille .

 • Kiitos, kun olette olleet läsnä omina itsenänne ja antaneet itsestänne prosessiin, jossa ollaan saatu oppia toisiltamme monia asioita!
 • Hienoja keskusteluja, upeat aktorit! Olkaa uskaliaita, uskokaa itseenne ja tarttukaa haasteisiin!
Sari Lindblom
Vararehtori Sari Lindblom luovutti tilaisuudessa virtuaalisesti diplomit mentorointiin osallistumisesta.

Mentorit kommentoivat kokemusten jakamisen olleen ohjelman parhaimpia puolia. He kokivat oppineensa myös itse paljon.

 • Sain teiltä oman työurani reflektointiin varmaankin yhtä paljon, mitä tekin.
 • Kanssanne oli ihan mahtavaa työskennellä! Paitsi uusia näkökulmia, opin myös ihan konkreettisia taitoja.

Koronavirustilanteen vuoksi ryhmät siirtyivät maaliskuussa pikavauhdilla etätapaamisiin.  Monet ryhmistä kommentoivat loppupalautteessa, että tapaamiset sujuivat etänä pääosin hyvin, ja että uusi tilanne opetti samalla uusia toimintatapoja työelämää varten.

 • Kiitos aktiiviselle aktoritiimille! Panostitte itsenne kehittämiseen, ja olitte ennakkoluulottomasti etätyöskentelyvälineitä haltuun. Käänsitte myös poikkeustilanteen eduksi. Oli antoisaa työskennellä kanssanne.

Kuva ryhmätyöstä.

Ohjelmaa kehitetään tulevalla kaudella – mentoreiden haku alkaa elo-syyskuussa, aktoreiden lokakuussa

Ryhmämentoroinnista kerätään joka kaudella palautetta osallistujilta. Näiden pohjalta ohjelmaa on kehitetty vuosittain ja samaan pyritään myös seuraavalla kaudella. Esimerkiksi ohjelman kielijärjestelyitä pyritään muokkaamaan niin, että suomi, englanti ja ruotsi toimivat rinnakkain entistä sujuvammin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää aktoreille ja mentoreille omat orientaatiotapaamiset ennen kaikille yhteistä aloitustilaisuutta. Näistä tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Kun ryhmämentorointi jatkuu ensi syksynä, on luvassa jo ohjelman kymmenes kausi. Mentoreiden haku aukeaa elo-syyskuussa, ja mukaan haetaan jälleen monialaisesti eri tiedekuntien kasvatteja, jotka vaikuttavat yhteiskunnan eri osa-alueilla. Mentorihausta tiedotetaan yliopiston alumnikanavissa ja tällä sivulla.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan myöhemmin syksyllä, ja hausta tiedotetaan ryhmämentorointiblogin lisäksi urapalveluiden kanavissa. Mahdollisista etäjärjestelyistä kerrotaan haun yhteydessä

Urapalvelut ja HelsinkiAlumni kiittävät kaikkia alumnimentoreita ja opiskelija-aktoreita hienosta kaudesta ja toivottavat aurinkoista kesää!

Lisätietoja ryhmämentoroinnista antaa:

Alumneille: HelsinkiAlumni, marja.peltomaki(at)helsinki.fi
Opiskelijoille: Urapalvelut, careerservices(at)helsinki.fi

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen