Gruppmentorskapsprogrammet avslutades på distans

Gruppmentorskapsprogrammet avslutades den 18 maj när grupperna samlades för att reflektera över det gångna halvåret. Passande till den exceptionella våren delade man den här gångens sina erfarenheter på distans via Zoom. Prorektor Sari Lindblom överlämnade också virtuellt diplom till adepterna och mentorerna.

Ryhmäkuva päätöstilaisuudesta

Mentorskapet ger tro på framtiden och praktiska tips till dem som söker jobb

105 adepter från universitetets olika fakulteter deltog i programmet som inleddes i slutet av november. Medan de jobbade med hjälp av Flinga under avslutningen kommenterade de att mentorskapsprogrammet bland annat gav dem tro på sin egen framtid.

 • Jag fick självförtroende och tro på att även om det inte alltid känns som om allt är under kontroll kommer nog också karriärsfrågorna att ordna sig.
 • Förtroende för min egen kompetens och för framtiden.
 • Inre frid när det gäller att bygga upp sin karriär: sakta men säkert!

Mentorprogrammet gjorde det lättare för många att fundera inte bara på den egna karriären utan också på studierna.

 • Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet.
 • Självförtroende, tips om att skriva cv och arbetsansökan, uppdaterad LinkedIn, information om arbetskulturen på arbetsplatser som intresserar mig och flexibilitet.
 • Jag fick ut mycket av programmet, men inte det jag letade efter.
 • Jag närmar mig karriärplaneringen mer systematiskt och med bättre verktyg.

I mentorskapsprogrammet har det varje år varit vanligt att man också har lärt sig mycket praktiska färdigheter i grupperna, till exempel att utarbeta ett cv och att man har delat tips för att söka arbete. Dessa teman diskuterades i grupperna även i år, men en del grupper koncentrerade sig mer på att fundera på framtiden och frågor om karriärplanering.

Adepterna berättade i sina kommentarer på Flinga också om de fortsatta steg som de har för avsikt att ta efter mentorprogrammet.

 • Mitt mål är att hitta ett arbete som är betydelsefullt.
 • Jag fortsätter att studera med mer självsäkerhet och börjar planera att söka praktikplats när jag skriver min kandidatavhandling.

Mentorerna berömmer adepterna för deras aktivitet och känner att de också själva fått mycket

Under denna säsong deltog 28 mentorer från olika samhällssektorer i programmet: en del var erfarna mentorer, en del var med för första gången. Bland mentorerna fanns alumner som arbetar bland annat inom företagsledning, utbildning, juridik, marknadsföring och kommunikation samt farmaci. Vid avslutningen lämnade mentorerna uppmuntrande hälsningar till adepterna.

 • Tack för att ni har varit närvarande som er själva och gett mycket av er själva till processen där vi har fått lära oss mycket av varandra!
 • Fina samtal, underbara adepter! Var modiga, tro på er själva och ta emot utmaningar!
Sari Lindblom
Prorektor Sari Lindblom överlämnade också virtuellt diplom till adepterna och mentorerna.

Mentorerna kommenterade att erfarenhetsutbyte var en av de bästa sidorna av programmet. De upplevde att de också hade lärt sig mycket själva.

 • Ni gav mig nog lika många redskap för att reflektera över min karriär som ni fick.
 • Det var helt fantastiskt att jobba med er! Förutom nya synvinklar har jag också lärt mig konkreta färdigheter.

På grund av coronavirussituationen gick grupperna snabbt över till distansmöten i mars.  Många av grupperna kommenterade i slutresponsen att dessa möten i huvudsak gick bra och att den nya situationen samtidigt lärde dem nya sätt att arbeta med tanke på arbetslivet.

 • Tack till det aktiva adeptteamet! Ni satsade på att utveckla er själva och ni tog utan fördomar till er verktygen för distansarbete. Ni förvandlade även undantagssituationen till något positivt. Det var givande att jobba med er.

Kuva ryhmätyöstä.

Programmet utvecklas under den kommande säsongen – mentorer sökes i augusti-september, adepter i oktober

Deltagarna ger respons på gruppmentorskapet varje termin. På grundval av detta har programmet utvecklats varje år och målet är att göra detta också under nästa säsong. Syftet är t.ex. att finska, engelska och svenska språken skulle fungera ännu bättre sida vid sida. Dessutom utreds det om det skulle vara möjligt att ordna egna orienteringsträffar för adepter och mentorer före det första gemensamma mötet. Mer information om detta kommer under hösten.

När gruppmentorskapsprogrammet fortsätter i höst är det redan den tionde säsongen för programmet. Ansökan för mentorer kommer att öppnas i augusti eller i september och man söker igen personer som har studerat vid olika fakulteter och arbetar inom olika områden i samhället. Information om mentoransökan finns på universitetets alumnkanaler och på den här sidan.

Studenterna kan söka till programmet senare på hösten och information kommer att finnas förutom i gruppmentorbloggen, också i Karriärservicens kanaler. Eventuella distansarrangemang beskrivs i samband med ansökan.

Karriärservicen och HelsinkiAlumni tackar alla alumnmentorer och studentadepter för en fin säsong och önskar alla en solig sommar!

Mer information om gruppmentorskap:

För alumner: HelsinkiAlumni, marja.peltomaki(at)helsinki.fi
För studenter: Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Text och bilder: Miika Mertanen