Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober!

Ryhmämentorointiryhmä tiedekulmassa

Ansökningstiden för universitets gruppmentorskapsprogram har förlängts till den 16 oktober eller tills alla grupper är fulla. Det finns en grupp på svenska – verksamhetsledare Jan Siitonen.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansöka till gruppmentorskapet.

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi

 

Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2022–2023 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen för studenter 26.9.– 9.10.2022. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

– Mentorskap var en trygg plats att diskutera sina bekymmer efter att ha förberett karriärplanen. Jag fick goda råd och uppmuntran, kommenterar en adept som deltog i programmet i fjol.

MENTORERINGEN FÖRS I 33  GRUPPER, EN GRUPP OCKSÅ PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 26.9.–9.10.2022. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan. Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live.

Programmet för gruppmentorskap 2022–2023 innehåller dessa evenemang:

 • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 15.11.2022 (adepter kl. 16–17)
 • Programmet startar med ett inledande evenemang 23.11.2022 kl. 17.00–19.00 i Viikki
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 22.5.2023 i Viikki.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi

 

Bekanta dig med mentorer 2022–2023 och ansök till gruppmentorskapsprogram från måndag 26.9.

Ryhmät välitapaamisessa

Helsingfors universitet gruppmentorskapsprograms mentorer för 2022–23 har blivit publicerad. Ansökning till programmet för studenter börjar 26.9.2022 kl. 12 och nu kan du bekanta dig med mentorerna på förhand. Programmet börjar i november.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet. På gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Anmälningslänk updaterars på Ansök -sidan på måndag 26.9 kl. 12.

Mera information från careerservices@helsinki.fi.

”Mentorskapsprogrammet var definitivt höjdpunkten för början av året” – gruppmentorperioden 2021–2022 avslutades

Group mentoring closing, group photo from Zoom

Den elfte perioden för gruppmentorskap inleddes i november 2021 och avslutades i maj. Programmet, som ännu under denna period till stor del har genomförts på distans, återvänder i höst med en ny period.

Den elfte perioden för Helsingfors universitets program för gruppmentorskap startade i slutet av november med ett kick-off-distansevenemang. Programmet förde samman 139 adepter från nästan alla universitetets fakulteter och 36 alumnmentorer från olika samhällssektorer.

– Den här perioden kännetecknades av grupper som arbetade helt på distans, vilket man kan se som en positiv faktor i denna tid av distansande. Det har också gjort det möjligt att ta med alumner bosatta i andra delar av Finland eller till och med utomlands som mentorer, kommenterar koordineringsteamet.

Vid avslutningstillfället fick studenterna och mentorerna ännu dela med sig av sina erfarenheter och föra en gemensam avslutande diskussion inom gruppen. De skickade också hälsningar och respons till varandra. Vi samlade ihop några kommentarer från avslutningen och responsen. Programmets koordineringsteam vill tacka alla mentorer och adepter för deltagandet i mentorverksamheten!

Så här kommenterade mentorerna sin erfarenhet av mentorskap under den avslutade perioden:

 • Jag fick nya tankar och idéer av de unga. Det här ger energi för mitt eget arbete!
 • Jag var verkligen inspirerad och på gott humör efter varje träff. Två av adepterna lyckades få jobb, och vi behandlade också en hel del erfarenheter i arbetslivet vid sidan av studierna i diskussionerna.
 • Mentorskapsprogrammet var definitivt höjdpunkten för början av året. För det första var det intressant att träffa dagens studenter vars verklighet skiljer sig mycket från den jag levde i på 80-talet.
 • Jag fick ett nytt perspektiv på mitt eget arbete. Framför allt är jag ännu tacksammare för mitt arbete än före mentorskapet. Utifrån den respons jag fick av adepterna syntes det också. Jag gjorde också själv övningarna med adepterna, och det hjälpte mig bedöma mitt eget lärande. Jag fick också värdefull respons av adepterna. Att vara mentor stöder också utvecklingen av ett mentorprojekt som tillämpas på en annan målgrupp i mitt arbete.
 • Vi delade ut ansvarsuppdrag till adepterna för varje träff. Det gjorde rollfördelningen i gruppen tydlig då var och en var ansvarig för de praktiska arrangemangen vid åtminstone en träff. Också de spelregler som vi kom överens om i början upplevdes som viktiga, eftersom de engagerade gruppmedlemmarna i gruppen.

Grpup mentorin closing, picture of actor's presentation

Så här kommenterade adepterna sin erfarenhet av mentorskap:

 • Vi diskuterade situationen i det nuvarande arbetslivet och hur vi ska hantera de dagliga utmaningarna i arbetslivet, prioritera arbetsuppgifter och förbereda oss för framtida arbetstillfällen och var vi kan söka jobb. Vi talade också om att bygga upp en LinkedIn-profil och skriva en CV.
 • Min grupp var perfekt. Vi diskuterade om kultur, CV, kunskaper, LinkedIn och många andra frågor. Diskussionen var fri, och det kändes som om jag träffade mina vänner. Vi hade flera träffar på distans och närträffar (och hybridträffar). Distansträffarna funkade bra, men jag föredrar ändå att mötas ansikte mot ansikte.
 • Jag tycker att allt fungerade bra och jag kan rekommendera programmet för vem som helst.
 • Jag fick klarhet i mitt eget kunnande, mina egenskaper, mina styrkor, mina svagheter, den kompetens som krävs inom branschen, jobbsökning, anställningsintervjuer, avhandlingsmöjligheter och framtidens arbetsmöjligheter. Jag upplevde att alla dessa frågor var mycket nyttiga och det var just på grund av det som jag sökte mentorskap. Vi hade mest närträffar, vilket bidrog till att träffarna blev lyckade.
 • Mentorskap var en trygg plats att diskutera sina bekymmer efter att ha förberett karriärplanen. Jag fick goda råd och uppmuntran.
 • Jag lärde känna mig själv bättre och fick mycket kamratstöd! Framöver kommer jag att använda det jag lärt mig i praktiken i mitt nya arbete.
 • Jag blev inspirerad och fick mer självsäkerhet för att fortsätta med mina studier och söka jobb. Vi lärde oss att identifiera våra egna kompetenser och förena dem med våra erfarenheter och intressen och därigenom få mer självförtroende.

Programmet utvecklas årligen utifrån responsen

Mentorskap är en interaktiv process, och varje mentorupplevelse är unik. Också kritisk respons är viktig, och utifrån responsen utvecklas programmet varje år.

Utifrån årets respons är målet att bland annat klargöra programmets introduktions- och förhandsmaterial så att huvudvikten vid kick-off-evenemanget kan vara mer på att inleda gruppernas gemensamma arbete. Målet är också att göra innehållet i andra gemensamma evenemang mer inkluderande.

Också kommunikationen mellan koordineringsteamet, mentorerna och adepterna har en viktig roll under hela perioden. För att kunna ta itu med eventuella krävande eller problematiska situationer i tid kommer programmet i fortsättningen att öka kommunikationen med deltagarna, bland annat genom att samla in respons medan mentorskapsperioden ännu pågår.

Nästa period startar i november 2022 – du kan anmäla ditt intresse för mentorskap redan nu!

Programmet för gruppmentorskap är en fortlöpande tradition vid Helsingfors universitet, och en ny period börjar igen i november 2022. De som söks till mentorer för programmet är alumner vid Helsingfors universitet. Närmare information om den nya periodens mentorsökning publiceras i Helsinki Alumnis kanaler, men du kan redan nu anmäla ditt intresse för mentorskap. Den officiella ansökningsblanketten öppnas i augusti.

Alumn, om du är intresserad av mentorskap, kontakta: alumni(at)helsinki.fi.

Studenterna kan söka in i grupperna hösten 2022 – följ informationen på denna webbplats och i Studietjänsten.

För mer information om gruppmentorskap, vänligen kontakta Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Ryhmämentoroinnin haku päättynyt

Ryhmämentorointiohjelman opiskelijahaku kaudelle 2021-2022 on päättynyt – kiitos kaikille hakeneille!

Tiedotamme ryhmäjaosta mentoreille ja aktoreille sähköpostitse lokakuun loppuun mennessä. Ohjelman kick-off -tilaisuus järjestetään 24.11. ja sitä ennen mentoreille ja aktoreille järjestetään kyselytunnit 16.11.

Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2021–2022 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen för studenter 27.9.– 10.10.2021. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet., kommenterar en adept som deltog i programmet i fjol.

MENTORERINGEN FÖRS I 45 GRUPPER, EN GRUPP OCKSÅ PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 27.9. –10.10.2021. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan. Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live.

Programmet för gruppmentorskap 2021–2022 innehåller dessa evenemang:

 • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 16.11.2021 (adepter kl. 16–17)
 • Programmet startar med ett inledande evenemang 24.11.2021 kl. 17.00–19.00 i Zoom
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 23.5.2022

Det finns 46 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2021–2022 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi

Bekanta dig med mentorer 2021–2022 och ansök till gruppmentorskapsprogram från måndag 27.9.

Helsingfors universitet gruppmentorskapsprograms mentorer för 2021–22 har blivit publicerad. Ansökning till programmet för studenter börjar 27.9.2021 kl. 12 och nu kan du bekanta dig med mentorerna på förhand. Programmet börjar i november.

Det finns 45 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet. På gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Anmälningslänk updaterars på Ansök -sidan på Måndag 27.9.

Mera information från careerservices@helsinki.fi.

Ansök om att bli mentor 2021–2022!

Gruppmentorskapprogram för perioden 2021–2022 startar igen i november och vi letar nu efter mentorer för studentgrupper.

Programmet hålls för elfte gången! Du har nu ett fantastiskt tillfälle att hjälpa studenter mot examen och arbetsliv.

Det behövs mentorer som kan leda gruppen på svenska – anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med Lyyti!

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAMMET 2021–2022

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2021–2022 börjar med ett inledande evenemang 24.11.2021. Programmet börjar på distans via Zoom. För att delta behöver du en dator, smartphone eller surfplatta. Mentorskapsgrupper kan också träffa mot ansikte om det är möjligt.  Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2022.

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAM HÄR!

På blanketten kan du berätta om du vill att din egen mentorgrupp också ska träffas endast på distans eller om det är möjligt att gruppen träffas mot ansikte.

Vänligen fyll i och skicka in ditt ansökningsformulär senast den 14 september.

Vi kommer att meddela dig resultatet av ansökningsprocessen i slutet av september.

Mera information: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/ansok/?lang=sv eller  Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.