Bekanta dig med mentorer 2021–2022 och ansök till gruppmentorskapsprogram från måndag 27.9.

Helsingfors universitet gruppmentorskapsprograms mentorer för 2021–22 har blivit publicerad. Ansökning till programmet för studenter börjar 27.9.2021 kl. 12 och nu kan du bekanta dig med mentorerna på förhand. Programmet börjar i november.

Det finns 45 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet. På gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Anmälningslänk updaterars på Ansök -sidan på Måndag 27.9.

Mera information från careerservices@helsinki.fi.