Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober!

Ryhmämentorointiryhmä tiedekulmassa

Ansökningstiden för universitets gruppmentorskapsprogram har förlängts till den 16 oktober eller tills alla grupper är fulla. Det finns en grupp på svenska – verksamhetsledare Jan Siitonen.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansöka till gruppmentorskapet.

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi