Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2022–2023 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen för studenter 26.9.– 9.10.2022. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

– Mentorskap var en trygg plats att diskutera sina bekymmer efter att ha förberett karriärplanen. Jag fick goda råd och uppmuntran, kommenterar en adept som deltog i programmet i fjol.

MENTORERINGEN FÖRS I 33  GRUPPER, EN GRUPP OCKSÅ PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 26.9.–9.10.2022. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan. Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live.

Programmet för gruppmentorskap 2022–2023 innehåller dessa evenemang:

  • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 15.11.2022 (adepter kl. 16–17)
  • Programmet startar med ett inledande evenemang 23.11.2022 kl. 17.00–19.00 i Viikki
  • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
  • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 22.5.2023 i Viikki.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi