Bekanta dig med mentorer 2022–2023 och ansök till gruppmentorskapsprogram från måndag 26.9.

Ryhmät välitapaamisessa

Helsingfors universitet gruppmentorskapsprograms mentorer för 2022–23 har blivit publicerad. Ansökning till programmet för studenter börjar 26.9.2022 kl. 12 och nu kan du bekanta dig med mentorerna på förhand. Programmet börjar i november.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet. På gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Anmälningslänk updaterars på Ansök -sidan på måndag 26.9 kl. 12.

Mera information från careerservices@helsinki.fi.