Muistilista metsäretken järjestämiseen

Oletko järjestämässä ensimmäistä metsäretkeä? Pohditko, mitä turvallisuusasioita tulisi ottaa huomioon? Kokosimme metsäretken järjestämisestä muistilistan lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Lista on laadittu sillä silmällä, että retki suuntautuu lähimetsää kauemmas.

Metsäretken suunnittelussa olisi hyvä huomioida ainakin seuraavat seikat:

  1. Huolehdi turvallisuudesta. Kertaa ulkona oppimisen turvallisuusohjeet  OAJ:n ja Lyke-verkoston kokoamasta muistilistasta.
  2. Tutustu alueeseen, ja jos mahdollista, vieraile siellä etukäteen.
  3. Suunnittele siirtymät. Pääseekö paikalle jalan vai tarvitseeko varata kuljetuksia tai käyttää julkista liikennettä? Siirtymisiin on hyvä varata runsaasti aikaa.
  4. Suunnittele tehtävät sekä niiden ohjeistus oppilaille ja valmistele tarvittavat materiaalit. Vinkkejä löydät metsäretkiresepteistä! Metsä soveltuu minkä tahansa oppiaineen – ja erityisen hyvin oppiainerajat ylittävään – opetukseen.
  5. Mieti ajankäyttö, varaa riittävästi aikaa ihmettelylle ja eväiden syönnille.
  6. Viesti kotia koulun/päiväkodin käytäntöjen mukaisesti.
  7. Tarvittaessa varaa eväät, tarkista allergiat ja erityisruokavaliot (ja muut mahdolliset lääkitykset).
  8. Muistuta säänmukaisesta vaatetuksesta, kerratkaa yhdessä mitä siihen kuuluu! Ohjeita pukeutumiseen löytyy mm. Lyke-verkoston sivuilta.
  9. Lähtekää ulos, nauttikaa! Ensimmäisen retken ei tarvitse suuntautua lähimetsää kauemmas. Tärkeintä on lähteminen.

Ihania metsäretkiä!

Pieni muistilista (metsä)retken järjestämiseen

Retkien järjestäminen koulussa ja päiväkodissa vaatii hieman ennakkotyötä. Kun pohjatyö on kerran tehty kunnolla, helpottuu retkien järjestäminen tulevaisuudessa. Listasimme asioita, jotka on hyvä selvittää ennen ja jälkeen retken. Sovella tätä muistilistaa sopivaksi omaan ryhmääsi.

Retkelle valmistautuminen
Sovitaan yhdessä vastuut ja tehtävät.
– retken tehtäväpisteiden suunnittelu, tarvittavat varusteet ja  toteutus
– kootaan lähtijämäärä ja eväät
– kuljetuksen järjetäminen (tilausbussi, julkiset liikennevälineet)
– tiedote koteihin (aikataulu, varustus jne.)
– turvallisuuteen liittyvät asia: ensiapulaukku, yhteystiedot
– retkipaikan tiedottaminen (esim. nuotiopaikan varaus)
– yhteisten toimintamallien pohtiminen poikkeustilanteisiin
Lisäksi jokainen opettaja 
– muuttaa tarvittaessa luokkansa lukujärjestystä
– käy yhdessä läpi retken säännöt ryhmänsä kanssa
Retken jälkeen 
– kokemusten ja palautteen kerääminen oppilailta
– henkilökunnan palaute retkestä ja kehittämiskohteista

Muista myös OAJ:n ja LYKE-verkoston tuottama ohjeistus Oppimaan koulun ulkopuolelle. Siitä saat lisätietoa mm. turvallisuusasioihin.