Minäkö ainejärjestön hallitukseen?

Hellurei!

Joulukuu on pian ehtinyt jo puolitiehen ja vaikkei valkeaa vaippaa ole maahan vielä saatu, lähestyvä vuoden päätös tarkoittaa NEFAlle uusia kuvioita. Nyt en tarkoita uusia jouluperinteitä vaan  hallitusvaaleja.  

Syyskokous tarkoittaa NEFAlle kirjaimellisesti uusia tuulia, sillä kokouksessa järjestettävät hallitusvaalit pitävät sisällään uuden hallituksen muodostamisen vuodelle 2019. Allekirjoittanut ja koko NEFA suosittelee lämpimästi järjestöaktiiviksi ryhtymistä, tule siis rohkeasti mukaan!

 

Millaisia pestejä NEFAn hallituksesta tällä hetkellä löytyy? 

  • Perheen pää eli puheenjohtaja. Puheenjohtajaa voidaan pitää ainejärjestön keulakuvana ja tämä vastaakin monipuolisesti edustamisesta, organisoinnista, edunvalvonnasta ja yhdessä tekemisen johtamisesta. Puheenjohtaja on vastuussa ainejärjestön toiminnasta. Hän myös organisoi ja johtaa hallituksen kokouksia.

 

  • Varapuheenjohtaja edustaa järjestöä puheenjohtajan rinnalla sekä nimensä mukaisesti hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa poissa paikalta.

 

  • Taloudenhoitajan vastuualueeseen kuuluu ainejärjestön taloudesta huolehtiminen. Talouteen liittyviä konkreettisia asioita ovat esimerkiksi tapahtumien budjetit ja ainejärjestön oheistuotteiden myynnit.

 

  • Sihteeri laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista ja toimittaa ne puhtaaksi kirjoitettuina järjestön jäsenten luettaviksi.

 

  • Blogivastaava. Kirjoittaa blogia, yllätys!

 

  • Tapahtuma- ja tilavastaava on aktiivisesti mukana järjestämässä ainejärjestön tapahtumia ja on vastuussa esimerkiksi tilojen varaamisesta ja siisteydestä tapahtumien aikana.

 

  • Työelämä- ja opintovastaavan toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi yritysvierailut ja työelämäpäivät. Tämänhetkinen työelämä- ja opintovastaavamme Veera on myös Kulo-vastaava ja Napakairan päätoimittaja, joten hän on vastuussa yhteydenpidosta kattojärjestöömme Kulo ry:hyn ja vastaa ainejärjestömme lehden toimittamisesta.

 

  • Yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuuden huomioiminen on erittäin tärkeää, jotta jokaisella olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ainejärjestön toimintaan. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä onkin huolehtia ainejärjestön sisällä olevien hyvästä, turvallisesta ja luotettavasta olosta. Yhdenvertaisuuden tunteesta. Myös mahdolliset syrjintä- ja häirintätilanteet ja ongelmat sosiaalisissa tilanteissa voidaan selvittää yhdenvertaisuusvastaavan kanssa.

 

  • Tiedottaja. Tiedottaja on vastuussa ainejärjestön viestinnästä. Tiedotustehtäviä voi olla esimerkiksi sosiaalisen median ilmoitukset ja ainejärjestön asioiden, kommenttien ja tapahtumien julkituonti halutulla tavalla. Viestintä toimii moneen suuntaan. Tiedottaja hallinnoi myös järjestön sähköpostilistaa.

 

  • Ympäristövastaava huolehtii siitä, että ainejärjestö toimii ympäristöystävällisesti ja siististi tilanteessa kuin tilanteessa.

 

On syytä mainita, että usein ainejärjestötoiminnassa tulee tilanteita, joissa konkreettiset pestit ovat kuin veteen piirretty viiva. Tällä tarkoitan sitä, että hyvä ainejärjestötoiminta on yhteen hiileen puhaltamista, jossa jokainen on valmis  avustamaan toisen vastuualueiden kanssa ja tarpeen tullen joustaa myös omasta vastuualueestaan. Esimerkiksi tänne blogiin on kirjoittanut useampi henkilö (esimerkiksi tapahtumista joissa blogin kirjoittaja ei ole ollut mukana), vaikka allekirjoittanut onkin virallisesti blogivastaava. Ainejärjestötoimintaan kannattaakin lähteä mukaan avoimin mielin ja valmiina auttamaan kaikessa mihin omat rahkeet ja mielenkiinto riittävät.

Olisiko sinusta NEFAn hallituslaiseksi vuosimallia 2019?

 

Vastaa