Kulttuurien osaston keskustelutilaisuus

Hei!

Tammikuun 2018 alusta Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta muuttui laitoksettomaksi ja entisten viiden laitoksen tilalla on nyt kuusi osastoa.

Hu­ma­nis­ti­sen tie­de­kun­nan uu­det osas­tot ja nii­den joh­ta­jat

 • Aleksanteri-instituutti: Markku Kangaspuro (1.4.2018 alkaen)
 • Digitaalisten ihmistieteiden osasto: Martti Vainio
 • Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto: Paavo Pylkkänen
 • Kielten osasto: Ulla Tuomarla
 • Kulttuurien osasto: Jussi Pakkasvirta
 • Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto: Hanna Lehti-Eklun

 

Keskustelutilaisuuden alku

Perjantaina 26.1.2018 Metsätalolla järjestettiin kulttuurien osaston keskustelutilaisuus kulttuurien tutkimuksen kandidaattiohjelman uusille ja vanhoille opiskelijoille. Tilaisuuden tarkoituksena oli yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa keskustella kandiohjelman suunnittelusta ja kursseista sekä pohtia ison pyörän muutoksia ja haasteita. Olin itse paikalla edustamassa Nefa-Helsinki Ry:tä ja kuuntelemassa tärkeää infoa sekä kulttuurien tutkimuksen kandidaattiohjelman opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kuluneesta lukuvuodesta. Ajattelin kulttuurien tutkimuksen opiskelijoita silmälläpitäen kirjoittaa ylös esille nousseista asioista ja jakaa muun muassa opintojen näkökulmasta tärkeät yhteystiedot ja linkit. Syksyllä alkanut ohjelma on ollut iso muutos yliopistolle niin hallinnon puolelle kuin opettajiille ja opiskelijoillekin.

Tilaisuudessa oli paikalla opiskelijoiden lisäksi opettajia (alue- ja kulttuurintutkimus, folkloristiikka, kansatiede, arkeologia, kulttuuriperinnön maisteriohjelma, pohjois-amerikan tutkimus, yhdysvaltain tutkimus, lähi-idän tutkimus, aasian tutkimus) sekä koulutussuunnittelijoita. Jussi Pakkasvirran alkusanojen jälkeen esiteltiin yhteyshenkilöt:

 • Yleisasiat: Varpu Myllyniemi
 • HR: Hannamari Helander, Hector Nystedt
 • Opintoasiat: Anu Holvikivi (Katariina Koskiranta, Jani Penttilä)
 • Talous: Jaakko Jokinen, Kaarina Walter 
 • Tilat & atk: Jussi Piekkala
 • Viestintä + yvv:
 •  Pia Purra (Pekka Rautio) + Niina Niskanen, Suvi Uotinen
 • Anna Ala-Pöllänen (alumnit, varainhankinta, hum tdk) 
 • Digiviestintä + www: Mika Federley 
 • Markkinointi Outi Tommila (esim. kirjamessut, esitteet)
 • Dekaanin päätöksiä:
 • https://flamma. helsinki.fi/content/res/pri/HY370584
 • https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY370595

Humanistisen tiedekunnan Erasmus+ vaihtokohteet

Raisa Asikainen kertoi humanistisen tiedekunnan vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Humanistisen tiedekunnan osalta kaikki vaihtosopimukset on järjestetty uuden koulutusohjelman mukaisesti (myös vanhojen opiskelijoiden pitää näin ollen tarkastella uusia käytäntöjä). Opiskelijavaihtomadollisuuksia on kahdenlaisia;

 • EU-alueiden ulkopuolella oleviin kohteisiin voi hakea kaikkien alojen opiskelijat Helsingin yliopistosta.
 • Oman koulutusohjelman sopimukset puolestaan ovat E-Rasmus alueella ja KUKA:n kohdalla kaikki kohteet ovat Euroopan sisällä.

Isoin muutos kulttuurien tutkimuksen kandidaattiohjelman opiskelijoiden näkökulmasta on se, että uusi kandiohjelma on järjestänyt vaihtosopimukset niin että ne sopivat yhteisesti koko kulttuurien tutkimuksen opiskelijoille opintosuunnasta riippumatta. Näihin sopimuksiin on valittu kokoelma eri oppiaineiden sopimuksia, jotka opettajat ovat katsoneet sopivan tutkintovaatimuksiin.

Tilaisuudessa painotettiin sitä, että opiskeluvaihtoon voi lähteä montakin kertaa tutkinnon aikana. Esimerkiksi ensimmäiseksi voi lähteä kesäkurssille vaikkapa Hokkaidon yliopistoon, ja myöhemmin itselle sopivana ajankohtana vaikkapa syksyksi haluamaansa kohteeseen. Jos ei ole täysin varma esimerkiksi omasta kielitaidostaan tai halusta asua ulkomailla pitkää pätkää, on kesäkurssit loistava vaihtoehto ja tilaisuus nähdä maailmaa. Huomaathan, että ennen opiskelijavaihtoa sinulla tulee olla vähintään 30 opintopistettä kasassa!

 • KUKA:n omat vaihtosopimukset: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/humanistisen-tiedekunnan-erasmus-vaihtosopimukset
 • Kaikki vaihtokohteet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/vaihtokohteet-maailmalla
 • Hakuohjeet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla
 • Hae myös kesäkursseille! https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/lyhyt-ja-kesakurssit-ulkomailla

KUKA-ohjelman digitaalinen kehittyminen: KuKa-Digi -projekti 

https://blogs.helsinki.fi/kuka-digi -blogista löytyy sisältöä esimerkiksi digitaalisesta kulttuuriperinnöstä ja digitaalisesta humanismista. Mikäli olet kiinnostunut tuottamaan sisältöä KuKa Digi blogiin, ota yhteyttä anna-leena.korpijarvi@helsinki.fi

Opiskelijoiden palaute ja keskustelu

Jouduin itse lähtemään kesken keskustelun ja palautteen käsittelyn, mutta muutaman asian sain ylös. Keskustelun tilaisuudessa aloitti Elina Rasanen. Opiskelijoiden palaute uudesta koulutusohjelmasta on ollut sekä hyvää että huonoa. Palautteen seasta on löytynyt monta kipeää ja haastavaa kohtaa, joissa on noussut esille esimerkiksi lähiopetuksen puute ja ensimmäisen opintovuoden merkityksen kyseenalaistaminen. Muutos onkin ollut iso, kun 11 vanhaa oppiainetta on niputettu yhteen. Monet uudet opiskelijat voivat kokea yhteiset opinnot turhauttavina, kun joutuu opiskelemaan aineita, jotka eivät välttämättä ole sitä suuntausta, jonka kokee itse mielekkääksi. Tässä aiheessa Rasanen esitti, että asiaa voitaisiin tarkastella toisellakin tavalla;  tällä hetkellä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti humanistista sivistystä. Siellä opitaan katsomaan tiettyjä asioita ja ilmiöitä monista eri näkökulmista. Yhteisten perusopintojen tarkoitus on juurikin kokonaisvaltainen pätevyys. Tavoitteena ja toiveena on, että opiskelijat jakautuvat tasaisesti ja itselleen mielekkäällä tavalla opintosuuntiin. Keskustelussa mainittiin myös, että opintosuuntaa voi vaihtaa. Opiskelijat esittivät huolensa siitä, kuinka estetään suosituimpien aineiden tungos. Tämä onkin tehtävä, jonka kanssa painitaan. On päätetty lähteä liikkeelle siitä, että seurataan tilannetta ja katsotaan saadaanko aineisiin tarpeeksi ihmisiä kouluttautumaan asiantuntijoiksi.

 

Kirjoituskutsu: NAPAKAIRA 1/2018!

Hei kaikki kulttuurien tutkijat, humanistit, kulttuuria harrastavat ja monimuotoisesta kulttuurisesta tavalla tai toisella kiinnostuneet! Tämä on kirjoituskutsumme Napakairaan.

Napakaira on folkloristiikan ja kansatieteen ainejärjestö NEFA-Helsingin lehti, joka ilmestyy vuonna 2018 kaksi kertaa, ja pureutuu artikkeleissaan ympäröivän maailman asioihin sekä kulttuurintutkijan tieteellisellä että humoristisella otteella.

Tarjoa meille taas tuotoksiasi! Toukokuussa julkaistavan Napakaira 1/2018:n kirjoitusten ja kuvitusten deadline on 1.4. kello 23:59:59. Ideat, kysymykset ja valmis materiaali lähetetään päätoimittaja Veera Kujansuulle, veera.kujansuu@helsinki.fi.

Päätoimittaja ja toimituskunta (Riina Levänen, Roope Rouvali, Jakob Lindström) kaipaavat edelleen kaikkea lyhyistä mielipidekirjoituksista tai ajatusleikeistä pidempiin artikkeleihin ja esseisiin. Sarjakuvat, novellit, piirrustukset sekä arvostelut kirjoista, elokuvista tai vaikka UniCafen lounaista ovat niin ikään tervetulleita.

Materiaali voi liittyä mihin tahansa kiinnostuksesi kohteeseen, käymääsi kurssiin tahi tekemääsi työhön tai tutkimukseen! Tärppeinä tarjoillaan tämän vuoden lehtien teemoja: sosiaalinen media, katoava kansanperinne, nykypäivä vs. eilispäivä. Aiheita voi lähestyä miltä kantilta tahansa, tai sitten kirjoittaa jotain aivan muuta, vain taivas on rajana, mutta kulttuurintutkimuksellinen näkökulma on suotavaa.

Nyt kynät käteen, mielikuvitus laukkaamaan ja reilusti yhteyttä päätoimittajaamme!

2018!

” — Sinne puuttui pursinensa,
venehinensä väsähtyi.
Jätti kantelon jälille,
soiton Suomelle sorean,
kansalle ilon ikuisen,
laulut suuret lapsillensa. ”

– Kalevala, 50. runo

Sukupolvemme merkittävin vuosi, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi on nyt jäänyt taakse ja satavuotias Suomi lähtee talvisissa maisemissa kohti uutta vuosisataa. Juhlavuosi oli merkittävien muutosten aikaa myös Helsingin yliopistolle, kun iso pyörä  käynnistyi ja humanistiseen tiedekuntaan ei tullutkaan enää uusia folkloristiikan ja kansatieteen pääaineopiskelijoita, vaan 70 Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman fuksia. Tilanne yliopistossa on historiallinen ja käänteentekevä ja aika näyttää sen, millaisen jalansijan folkloristiikka ja kansatiede tulevat uudessa kandiohjelmassa opiskelevien keskuudessa saavuttamaan.

Syksyllä 2017 uusia fukseja Topelian sisäpihalla vastassa oli tuutorien roolissa myös Nefan edustajia; tätä blogia raapustava Rose Heinonen, puheenjohtaja Riina Levänen sekä varapuheenjohtaja Jenni Haapanen. Tuutorviikko oli antoisa ja humanistinen tiedekunta sai kunnian vastaanottaa uusia, innokkaita, luovia ja moniin eri opintosuuntauksiin motivoituneita opiskelijoita. Allekirjoittanutta lämmitti huomata, kuinka esimerkiksi folkloristiikan ja uskontotieteen näkökulmia heijasteleva Uusi ja vanha kansanusko -kurssi veti puoleensa opiskelijoita suuren salillisen verran. Syyslukukauden kursseilla luentosaleissa käydyissä keskusteluissa toistuvasti realisoitui se, miten laaja-alaista tietoa uusilla opiskelijoilla todella on.  Tästä on hyvä jatkaa!

Nyt, uuden vuoden sarastaessa, uutta ajanjaksoa kohti lähtee paitsi humanistinen tiedekunta, myös Nefa-Helsinki Ry uuden hallituksen voimin. Uuden hallituksen jäseniin voi tutustua henkilökohtaisten esittelyiden avulla, jotka löytyvät Hallitus 2018 -osiosta. Jos folkloristiikka ja/tai kansatiede opintosuuntauksena kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä.

Haluan ainejärjestömme puolesta toivottaa kaikille teille mahtavaa alkavaa vuotta ja tsemppiä opintoihin. Nefalla on uutta vuotta varten taskuissaan lukuisia erilaisia suunnitelmia ja kaikesta tullaan tiedottamaan aktiivisesti myös täällä blogin puolella, joten stay tuned!