Kulttuurien osaston keskustelutilaisuus

Hei!

Tammikuun 2018 alusta Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta muuttui laitoksettomaksi ja entisten viiden laitoksen tilalla on nyt kuusi osastoa.

Hu­ma­nis­ti­sen tie­de­kun­nan uu­det osas­tot ja nii­den joh­ta­jat

 • Aleksanteri-instituutti: Markku Kangaspuro (1.4.2018 alkaen)
 • Digitaalisten ihmistieteiden osasto: Martti Vainio
 • Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto: Paavo Pylkkänen
 • Kielten osasto: Ulla Tuomarla
 • Kulttuurien osasto: Jussi Pakkasvirta
 • Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto: Hanna Lehti-Eklun

 

Keskustelutilaisuuden alku

Perjantaina 26.1.2018 Metsätalolla järjestettiin kulttuurien osaston keskustelutilaisuus kulttuurien tutkimuksen kandidaattiohjelman uusille ja vanhoille opiskelijoille. Tilaisuuden tarkoituksena oli yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa keskustella kandiohjelman suunnittelusta ja kursseista sekä pohtia ison pyörän muutoksia ja haasteita. Olin itse paikalla edustamassa Nefa-Helsinki Ry:tä ja kuuntelemassa tärkeää infoa sekä kulttuurien tutkimuksen kandidaattiohjelman opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kuluneesta lukuvuodesta. Ajattelin kulttuurien tutkimuksen opiskelijoita silmälläpitäen kirjoittaa ylös esille nousseista asioista ja jakaa muun muassa opintojen näkökulmasta tärkeät yhteystiedot ja linkit. Syksyllä alkanut ohjelma on ollut iso muutos yliopistolle niin hallinnon puolelle kuin opettajiille ja opiskelijoillekin.

Tilaisuudessa oli paikalla opiskelijoiden lisäksi opettajia (alue- ja kulttuurintutkimus, folkloristiikka, kansatiede, arkeologia, kulttuuriperinnön maisteriohjelma, pohjois-amerikan tutkimus, yhdysvaltain tutkimus, lähi-idän tutkimus, aasian tutkimus) sekä koulutussuunnittelijoita. Jussi Pakkasvirran alkusanojen jälkeen esiteltiin yhteyshenkilöt:

 • Yleisasiat: Varpu Myllyniemi
 • HR: Hannamari Helander, Hector Nystedt
 • Opintoasiat: Anu Holvikivi (Katariina Koskiranta, Jani Penttilä)
 • Talous: Jaakko Jokinen, Kaarina Walter 
 • Tilat & atk: Jussi Piekkala
 • Viestintä + yvv:
 •  Pia Purra (Pekka Rautio) + Niina Niskanen, Suvi Uotinen
 • Anna Ala-Pöllänen (alumnit, varainhankinta, hum tdk) 
 • Digiviestintä + www: Mika Federley 
 • Markkinointi Outi Tommila (esim. kirjamessut, esitteet)
 • Dekaanin päätöksiä:
 • https://flamma. helsinki.fi/content/res/pri/HY370584
 • https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY370595

Humanistisen tiedekunnan Erasmus+ vaihtokohteet

Raisa Asikainen kertoi humanistisen tiedekunnan vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista. Humanistisen tiedekunnan osalta kaikki vaihtosopimukset on järjestetty uuden koulutusohjelman mukaisesti (myös vanhojen opiskelijoiden pitää näin ollen tarkastella uusia käytäntöjä). Opiskelijavaihtomadollisuuksia on kahdenlaisia;

 • EU-alueiden ulkopuolella oleviin kohteisiin voi hakea kaikkien alojen opiskelijat Helsingin yliopistosta.
 • Oman koulutusohjelman sopimukset puolestaan ovat E-Rasmus alueella ja KUKA:n kohdalla kaikki kohteet ovat Euroopan sisällä.

Isoin muutos kulttuurien tutkimuksen kandidaattiohjelman opiskelijoiden näkökulmasta on se, että uusi kandiohjelma on järjestänyt vaihtosopimukset niin että ne sopivat yhteisesti koko kulttuurien tutkimuksen opiskelijoille opintosuunnasta riippumatta. Näihin sopimuksiin on valittu kokoelma eri oppiaineiden sopimuksia, jotka opettajat ovat katsoneet sopivan tutkintovaatimuksiin.

Tilaisuudessa painotettiin sitä, että opiskeluvaihtoon voi lähteä montakin kertaa tutkinnon aikana. Esimerkiksi ensimmäiseksi voi lähteä kesäkurssille vaikkapa Hokkaidon yliopistoon, ja myöhemmin itselle sopivana ajankohtana vaikkapa syksyksi haluamaansa kohteeseen. Jos ei ole täysin varma esimerkiksi omasta kielitaidostaan tai halusta asua ulkomailla pitkää pätkää, on kesäkurssit loistava vaihtoehto ja tilaisuus nähdä maailmaa. Huomaathan, että ennen opiskelijavaihtoa sinulla tulee olla vähintään 30 opintopistettä kasassa!

 • KUKA:n omat vaihtosopimukset: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/humanistisen-tiedekunnan-erasmus-vaihtosopimukset
 • Kaikki vaihtokohteet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/vaihtokohteet-maailmalla
 • Hakuohjeet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla
 • Hae myös kesäkursseille! https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/lyhyt-ja-kesakurssit-ulkomailla

KUKA-ohjelman digitaalinen kehittyminen: KuKa-Digi -projekti 

https://blogs.helsinki.fi/kuka-digi -blogista löytyy sisältöä esimerkiksi digitaalisesta kulttuuriperinnöstä ja digitaalisesta humanismista. Mikäli olet kiinnostunut tuottamaan sisältöä KuKa Digi blogiin, ota yhteyttä anna-leena.korpijarvi@helsinki.fi

Opiskelijoiden palaute ja keskustelu

Jouduin itse lähtemään kesken keskustelun ja palautteen käsittelyn, mutta muutaman asian sain ylös. Keskustelun tilaisuudessa aloitti Elina Rasanen. Opiskelijoiden palaute uudesta koulutusohjelmasta on ollut sekä hyvää että huonoa. Palautteen seasta on löytynyt monta kipeää ja haastavaa kohtaa, joissa on noussut esille esimerkiksi lähiopetuksen puute ja ensimmäisen opintovuoden merkityksen kyseenalaistaminen. Muutos onkin ollut iso, kun 11 vanhaa oppiainetta on niputettu yhteen. Monet uudet opiskelijat voivat kokea yhteiset opinnot turhauttavina, kun joutuu opiskelemaan aineita, jotka eivät välttämättä ole sitä suuntausta, jonka kokee itse mielekkääksi. Tässä aiheessa Rasanen esitti, että asiaa voitaisiin tarkastella toisellakin tavalla;  tällä hetkellä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opiskellaan laaja-alaisesti humanistista sivistystä. Siellä opitaan katsomaan tiettyjä asioita ja ilmiöitä monista eri näkökulmista. Yhteisten perusopintojen tarkoitus on juurikin kokonaisvaltainen pätevyys. Tavoitteena ja toiveena on, että opiskelijat jakautuvat tasaisesti ja itselleen mielekkäällä tavalla opintosuuntiin. Keskustelussa mainittiin myös, että opintosuuntaa voi vaihtaa. Opiskelijat esittivät huolensa siitä, kuinka estetään suosituimpien aineiden tungos. Tämä onkin tehtävä, jonka kanssa painitaan. On päätetty lähteä liikkeelle siitä, että seurataan tilannetta ja katsotaan saadaanko aineisiin tarpeeksi ihmisiä kouluttautumaan asiantuntijoiksi.

 

Vastaa