Opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen kuulumisia

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin onnistuneesti kevätlukukaudella 2017. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 329 opiskelijaa LL-, HLL- ja PsK/PsM –koulutusohjelmista; osallistumisprosentti oli 46%. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Tiedekunnan opiskelijoista puolet kuormittuneita

Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden kuormittuneisuutta, jota mitattiin opiskelijoiden itse kokeman stressin, elämänlaadun ja toimintakyvyn näkökulmista. Alustavien tulosten perusteella tiedekuntamme opiskelijoista lähes puolet olivat melko tai erittäin stressaantuneita. Noin neljännes koki stressiä vain vähän tai ei lainkaan. Eri opiskeluohjelmien opiskelijoiden välillä ei ollut stressin kokemisessa suuria eroja. Tärkeä havainto oli se, että erityisesti unen laatu, univaje opiskeluviikon aikana, taloudelliset vaikeudet ja sosiaalinen eristyminen olivat yhteydessä kaikkiin käytettyihin kuormittumisen mittareihin. Opiskelijan on siis tärkeä pitää huolta riittävästä levosta.

Ongelmia sosiaalisessa tuessa

Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet tai niiden puute vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskeluaika on sosiaalisesti aktiivinen elämänvaihe. Jopa 15 % tiedekuntamme opiskelijoista kuitenkin koki, että ei saanut opintoihin liittyvää riittävää sosiaalista tukea. Tästä syystä on tärkeä miettiä, miten tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista.

Tutkimuksen alustavat tulokset esitettiin AMEE-kokouksessa Helsingissä 2017, ja niitä luonnollisesti hyödynnetään kehitettäessä tiedekuntamme toimintaa. Tähän liittyen LTDK onkin päättänyt toteuttaa kaikkia tiedekunnan opiskelijoita koskevan opiskelu- ja hyvinvointitutkimuksen kevätlukukaudella 2018.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat väyliä parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Osa hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on sellaisia, joita opiskelija voi itse toteuttaa, osa sellaisia, jotka ovat tiedekunnan vastuulla. Yhdessä pystymme tukemaan tulevien terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *