FERA Conference on Education 2023

At the 2023 FERA Conference on Education in Vaasa, there were two presentations based on Progressive Feedback data:

Syrjämäki, M., Reunamo, J., Pesonen, H., Pirttimaa, R., & Kontu, Elina. Autistisen lapsen sitoutuneisuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä [The involvement of autistic child in early childhood education].

Lahtinen, L., Fonsén, E., Heikonen, L., Kallioniemi, A. & Reunamo, J. Johtajuuden ulottuvuudet ja niihin liittyvät ilmiöt varhaiskasvatuksessa [The dimensions of leadership and their relations to the unit descriptors].