University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Perspektiiviä Turkin varhaiskasvatuksesta

Turkissa toteutetaan Orientaatioprojektin aineistonkeruu. Professori Sibel Sönmez Ege yliopistosta tulee maaliskuussa Suomeen ja keskitymme aluksi observointiin. Turkissa tässä vaiheessa kuusi kunnallista koulua ja kaksikymmentä luokkaa osallistuu tutkimukseen. Lasten iät vaihtelevat 36-66 kuukauden välillä.

Maahanmuuttajalasten tuen tarpeesta

Suomalaiseen Kasvatus-lehteen on hyväksytty Arvolan, Reunamon ja Kyttälän artikkeli maahanmuuttajataustaisista lapsista varhaiskasvatuksessa. Orientaatioprojektin aineistossa oli 309 maahanmuuttajataustaista lasta, joiden tuen tarvetta varhaiskasvatuksessa arvioitiin. Yleensä lasten taidot olivat tasavertaisia suhteessa kantaväestöön, mutta tilannespesifissä tilanteissa löytyi eroja. Tulokset korostavat kasvattajan merkitystä vuorovaikutuksessa. Monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota lasten kanssa yhteisesti tuotettujen kasvatuskäytäntöjen luomiseen. Artikkelin tiedot:
Arvola, O., Reunamo, J. & Kyttälä, M. (hyväksytty julkaistavaksi). Maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatuksessa: kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta. Kasvatus.

Tutkimusta rahoittaa Alli Paasikiven säätiö.

Oppimisen & liikkumisen yhdistäminen Taiwanissa

Yhteistyö Taiwanissa on ollut tiivistä jo yhdeksän vuotta. Keskiviikkona 21.12.2016 Da Ai Television uutisoi yhteistyöstä Helsingin yliopiston ja Tzu Chi yliopiston välillä. Molemmilla mailla on opittavaa toisiltaan ja yhteistyö on hedelmällistä ja vahvistuu edelleen. Video sisältää inspiroivia esimerkkejä liikkumisen ja oppimisen yhdistämisestä. Videolla nähtävä puumaja on muuten päiväkodin henkilöstön itsensä rakentama ilman minkäänlaista ulkopuolista apua. Ja kuten kuka tahansa puumajaa rakentanut tietää, kunnollisen ja kestävän puumajan teko ei ole mikään helppo tehtävä! Video on katsottavissa alla

.

Varh. k. valtionavun lisärahoitus

Opetushallitus on päättänyt antaa neljälle hankkeelle lisärahoitusta Varhaiskasvatuksen kehittämisen valtionavustukseen. Hankkeemme on yksi valituista ja saamme hankerahaa vielä 40 000 euroa. Tämä jouluyllätys antaa pelivaraa tehdä rohkeita tekoja!

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Ulla Soukainen on  tarkastellut päiväkodinjohtajien (156 kappaletta kolmestatoista kunnasta) varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisen näkökulmasta ja tiedon hyödyntämistä johtajuuden kehittämisessä varhaiskasvatuksen yksiköissä.  Tutkimuksessaan Ulla tarkastelee erilaisia johtamisen tyyppejä  ja esimerkiksi johtamisen yhteyksiä observoituun lasten toiminnan sitoutumiseen lasten arkitoiminnassa. Tulokset ovat globaalistikin ajatellen uniikkeja. Johtamisella on suoria yhteyksiä lasten arjen oppimisen edellytyksiin. Loppuraportti on luettavissa täältä. Suuret kiitokset Ullalle arvokkaasta työstä. On johtajalle motivoivaa nähdä, että hänen työllään on todellista merkitystä lasten hyvinvoinnille.

Taipein kehittämismallien workshop

taipeiworkshopTaipein alueen workshop sunnuntaina 20.11. kokosi yhteen projektin aineiston keruussa mukana olleen henkilöstön saamaan palautetta tutkimuksen tuloksista ja jakamaan kehittämiskokemuksiaan. Suuri osa kehitystehtäväistä liittyi ulkoiluun ja liikkumiseen. Taipei on tiivis suurkaupunki, jossa päiväkodeilla ei aina ole lainkaan pihaa tai liikuntatiloja. Oli huikeata nähdä, miten monet päiväkodit olivat löytäneet luovia ratkaisuja iloiseen ja monipuoliseen liikkumiseen. Workshopiin osallistuivat muun muassa professori Hui-Chun Lee (Tzu Chi University), Li-Chen Wang (Chang Gung University, professori Doris Cheng (Tung Wah Collegesta Hong Kong) sekä professori Karen Liu (Indiana State University).
Vain esimerkkinä, Varhaiskasvatuksen kehittäminen -kirjassa (2014) kuvatussa Sanminin päiväkodissa ei ole lainkaan omaa pihaa. Nykyään päiväkodissa lähdetään joka aamu retkelle puistoon. Ryhmällä on tapana kerätä päivittäin hymyjä ja uusia kontakteja ja he tervehtivät tuttuja ja tuntemattomia. Mukana retkellä näki, että tuttuja olikin kertynyt valtava määrä. Oli hienoa nähdä, miten matkan varrella ihmiset olivat suorastaan kerääntyneet odottamaan lasten jokapäiväistä ohimarssia, puistossa eläkeläisten kuoro jo odotti lapsia ja kauppiaatkin odottivat lasten ohikulkua. Puistossa meno oli vauhdikasta, mutta matka puistoon ja takaisin eteni hitaasti, sillä joka paikasta löytyi tuttuja ja outoja ilmiöitä.

Kehittämismallit Yilan-Hualienissa Taiwanissa

hualienworkshopYilan-Hualien alueen workshop lauantaina 19.11.2016 kokosi  yhteen projektin varhaiskasvattajat jakamaan kehittämistyönsä tuloksia. Esimerkkejä riitti puumajoista puun kantojen käyttöön matematiikassa. Lisäksi tilaisuudessa vertailtiin Suomen ja Taiwanin tutkimustuloksia. Tilaisuudessa toteutui hyvin projektin perusidea henkilöstön oman kehittämistyön voimasta ja hyvien kokemuksien jakamisesta. Tutkijoita oli paikalla Taiwanista, Indonesiasta, Hong Kongista, Turkista sekä Suomesta. Osallistujina olivat muun muassa professori Hui-Chun Lee (Tzu Chi University), professori Li-Chen Wang (Chang Gung University), professori Doris Cheng (Tung Wah College of Hong Kong), professori Shu-Shuan Shih (Taitung University), professori Hui-Hua Chen (Dong Hwa University), Yeni Rachmavati (Pendidikan University), Mehmet Sahin (Dong Hwa University) and Wei-Chen Zhang (Dong Hwa University). Alueen luonnonvoimien, maanjäristysten, Tyynen valtameren, vuorten, eläinten (esim. käärmeet ja moskiitot), taifuunien, luonnon kasvunopeuden ja mahtavien, kirkasvetisten jokien äärellä pitää säilyttää kunnioitus, mutta niistä riittää myös ammennettavaa.

Virtamallin harjoitteluohje

Virtamalli on osoittautunut monipuoliseksi suunnittelun ja osallistumisen välineeksi. Kokeile Virtamallin käyttämistä oman tiimisi kanssa. Ideat syntyvät helposti ja ne asettuvat kuin itsestään mielekkääseen paikkaan osallistavan prosessin osaksi. Katso toiminnan ohje tästä.

Suunnittele – tee – jaa

sharingTaiwanissa lapset ulkoilevat keskimäärin vain 29 minuuttia päivässä ja liikkuvat rivakasti vain 23 minuuttia päivässä. Monissa projektissa mukana olevissa päiväkodeissa onkin kehitystehtäväksi otettu ulkoilun ja liikkumisen lisääminen. Kuvassa on kartta päiväkodin pihasta. Se käydään ensin lasten kanssa aamulla läpi ja suunnitellaan lasten kanssa päivän ulkoleikkejä. Näin lapsilla on jo ulos mennessään rikas käsitys toimintamahdollisuuksistaan. Näin myös aikuiset voivat jo ennalta vaikuttaa siihen, että kaikkien ulkoilukokemukset ovat positiivisia. Ulkoiluaika on pidennetty puolesta tunnista tuntiin. Opettajat kertovat, että lasten ja aikuisten viihtyminen ryhmässä on lisääntynyt. Hiki virtaa helteessä! Kaikki opettajat ovat mukana ulkoilussa ja lapsilla on aikaa syventyä toimintaan. Pesun jälkeen tullaan sisään ja käydään uudestaan läpi lasten kokemuksia kartan avulla. Kuvassa opettajat jakavat kokemuksiaan muiden päiväkotien opettajille ja uusia ideoita kehitellään. Esimerkiksi kartan voisi jättää lattialle ja kehitellä siitä lasten kanssa kolmiulotteisen mallin, jolloin lasten näkökulmia ja osallisuutta saisi vielä paremmin näkyväksi ja lasten kehittämisprosessi voisi rauhassa syventyä. Maasta kaivettuja vanhoja kumimattoja ei saa heittää pois, vaan niistä saadaan upeaa materiaalia rakentamiseen, matematiikkaan ja harjoittelemiseen.

Kehitystehtäviä Taiwanissa

riverplanTaiwanissa projektissa mukana olleet päiväkodit ovat käyttäneet vuosien 2015-2016 tutkimustuloksia pohjana kehittäessään toimintaa. Kehittämisen mallina on ollut Virtamalli. Kuvassa olevassa päiväkodissa lapset olivat observoinnin mukaan hyvin sitoutuneita tuetun leikin aikana, mutta tuettua leikkiä oli kovin vähän. Kuvassa kehitystehtävänä on leikin tukeminen. Virtamallissa pohjoisrannalla on matkan mahdollisuudet ja etelärannalla matkan vaarat. Ensin laaditaan hyvä kartta oppimisympäristöstä, jossa kuljetaan. Sitten selvitetään mitä työkaluja ja taitoja tarvitaan onnistuneella matkalla. Jotta matka olisi mielekäs kaikille, tulee erilasten matkaajien osallisuus huomioida. Lopuksi etsitään keinot jakaa matkan hedelmät kaikkien nautittavaksi. (Klikkaa kuva isommaksi)