1-3-vuotiaiden ulkoilu

Kehittävän Palautteen tuloksia esiteltiin Hangzhoussa CECECin varhaiskasvatuskonferenssissa 3.12.2019. Tuloksista kävi muun muassa ilmi, että ulkoilu asettaa monella tavoin haasteita pienemmille lapsille ja heidän kasvattajilleen. Erityisen haastavia ovat kylmät talvikuukaudet, jolloin paksu vaatetus ja sää vaikeuttavat ulkoilusta nauttimista. Toisaalta ulkona vertaiskontaktien merkitys korostuu. Kuviosta nähdään, miten ulkoilussa sekä pienten lasten positiiviset että negatiiviset kokemukset korostuvat. Ulkoilussa voisikin kehitellä erilaisia lasiverantoja, lämmittimiä, majoja, lämmitettyjä hiekkalaatikoita ja välitiloja ulkoilun joustavaan hyödyntämiseen pitkin päivää.

Miten suhtautua tehokkaaseen opetukseen?

 EARLI 2019 konferenssissa (Aachen Saksa) oli tutkimusryhmän symposium, jossa esittelimme kahden eri kulttuurin, Suomen ja Hong Kongin, varhaiskasvatuksen vertailua. Tarkastelemme erityisesti aikuisjohtoisen ja lapsilähtöisen toiminnan tuloksia. Tärkeässä osassa on lasten itsesäätelytaitojen kehitys. Kuvassa tutkimusryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Jyrki Reunamo (Helsingin yliopisto), James Ko (Education University of Hong Kong), Kathy Sylva (University of Oxford), Pamela Sammons (University of Oxford). Ensimmäinen aineistonkeruu alkaa syksyllä 2019 ja tuloksia on saatavilla kesällä 2019.

Kansallinen koulutuksen arviointi ja tutkimus


Karvi järjesti tiedontuottajien tapaamisen kesäkuun 17 päivänä Hanasaaressa. Tapaamisen  tavoitteena oli edistää koulutuksen arvioinnin ja tutkimuksen keskinäistä tiedonvaihtoa ja hyödyntämistä kansallisella tasolla. Tarkoitus oli vahvistaa kansallista yhteistyötä, ehkäistä päällekkäisiä tiedonkeruita sekä lisätä koulutuksen arvioinnin ja tutkimuksen moninäkökulmaisuutta, avoimuutta ja vaikuttavuutta. Jyrki Reunamo esitteli Kehittävää palautetta jatkuvan kehittämisen näkökulmasta. Tutustu esitykseen osoitteessa https://karvi.fi/app/uploads/2019/06/Jyrki-Reunamo.pdf.

Kehittävä Palaute Tzu-Chi-yliopistossa

Tzu-Chi yliopistossa Taiwanissa oli Kehittävän Palautteen päivä 17 marraskuuta 2918. Päivän aikana käytiin läpi 40 minuuttia observoinnin tuloksia ja 3 tuntia päiväkotien henkilöstön kuvauksia kehittämistoiminnasta. Kaikkiaan toiminnan kehitystä esitteli kahdeksan päiväkotia. Esityksissä oli vahva opetussuunnitelmia uudistava henki. Henkilöstö koki oppineensa paljon uutta projektin aikana! Lisäksi päivään kuului tunnin Virta-suunnitelman workshop. Lisäksi 11 päiväkotia esitteli toimintaansa kolme viikkoa kestäneillä kasvatusmarkkinoilla, joista kuva.  Mukana oli myös vanhempia lapsineen testaamassa kehittämisen tuloksia.  Kyseessä oli Kehittävän Palautteen toisen vaiheen sadonkorjuu..

Kiinalainen & suomalainen varhaiskasvatuksen kehittäminen

Heinäkuun 7-9 WPC (World Principal Conference, Beijing China) konferenssissa yli 3000 päiväkodinjohtajaa kokoontui yhteen eri puolilta maailmaa. Kehittävällä palautteella oli oma esittelytila. Kuvassa Tuomas Sarkkinen esittelee tiiminsä kanssa osallistujille mahdollisuuksia osallistua. Konferenssissa oli useita esiintyjiä Suomesta kertomassa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta. Esityksistä vastasivat muun muassa Steve Ho, Kari Kasanen, Nikke Keskinen, Raija Laine, Mikko Mäkelä, Kati Rintakorpi, Jyrki Reunamo, Kirsi Tarkka,  Taru Terho ja Petra Varttinen.

Hong Kong & Suomi: vertaileva tutkimus

James Ko on juuri saanut HK$1,369,000 dollarin rahoituksen (Hong Kong Research Fund (GRF) 2018/19) varhaiskasvatuksen tutkimusprojektillemme. Tutkimusprojektin nimi on  “Effective Teaching and Their Effects on Early Childhood Development: A Comparative, Longitudinal, Mixed-method Study of Hong Kong and Finnish Kindergartens”. Lämpimät onnittelut professori James Kolle (Education University of Hong Kong) sekä Pamela Sammonsille (University of Oxford). Aineiston keruu alkaa vuonna 2019 sekä Suomessa että Hong Kongissa. Kuvassa James, Pam ja Jyrki valmistelevat hakemusta EARLI 2018 konferenssissa Tampereella.

Kuntatapaaminen

Kiitos antoisasta kuntatapaamisesta Helsingissä keskiviikkona 9.5. Kunnissa tehdään uskomattoman paljon hienoa työtä. Aineistoa karttuu joka päivä, mutta teimme välitilinpäätöstä. Paljon hyviä asioita on tapahtunut, mutta kehittämiseen on silti panostettava. Kuvassa Hämeenlinna esittelee hankettaan, jossa pedagogiset johtajat observoivat omat ryhmänsä ja antavat ryhmille palautteen ja kehitystehtäviä sen pohjalta. Klikkaa kuva suuremmaksi! Päätimme muun muassa tehostaa perhepäivähoidon observointia ja ainakin Helsingissä aloitetaan myös leikkipuistojen kehittävä palaute. Jännittävää.

Varhaiskasvatusjohtajan rooli esillä konferenssissa Kroatiassa

Mikäli varhaiskasvatuksen johtaja kokee olevansa hyvä pedagoginen johtaja, on henkilöstökin innostunutta ja lapset sitoutuneet toimintaan. Tähän päätulokseen kiteytyy Ulla Soukaisen tutkimus, jonka hän esitteli OMEP:n kansainvälisessä konferenssissa Opatijassa, Kroatiassa 21.-24.6.2017. Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Soukaisen konferenssimatkaa. Tutkimus perustuu vuoden 2015 aineiston keruuseen, jossa kytkettiin johtajien arviot lasten observoituun toimintaan. On hienoa, että johtamisen suorat yhteydet lasten kokemuksiin saadaan esiin!