Lukemistilanteet Taiwanin varhaiskasvatuksessa

Professori Hui-Hua Chen ja professori Jyrki Reunamo esittelivät Taiwanin observoinnin tuloksia Frankfurtissa (International Conference on Early Childhood Education and Teaching Systems). Lapset viettävät aikaa erilaisissa, lähinnä aikuisen johdolla tapahtuvissa lukuhetkissä enemmän kuin Suomessa (puoli tuntia päivässä), joten lukeminen on tärkeä osa lasten arkea jo ihan määränkin takia. Lukemistilanteita hyödynnetään kuitenkin niukasti niin lasten emootioiden, sosiaalisuuden kuin oppimisenkin näkökulmasta. Lukemistilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia käytetään vain vähän hyödyksi. Lapset jäävät lukemistilanteissa valitettavan usein passiivisiksi vastaanottajiksi, eikä kirjan virittämiä mielikuvia viritetä ryhmäprosesseissa.

Chen, Hui-Hua & Reunamo, J. (2024). Comprehension and Practice of Reading Activities in Taiwanese preschools​. International conference on early childhood education and teaching systems (ICECETS-24). 8. tammikuuta 2024. Frankfurt, Germany.