Päivähoidon ratkaisumallit

Hyvinkää: 

Anttilantalo: 156. Miten vähentää kiellettyä toimintaa perushoitotilanteissa?

Hakalantalo: 174. Miten vahvistaa, tukea levotonta lasta päiväkodin arjessa?

Hangonsilta: 171. Miten tehdä oppimisympäristöstä kestävämpi ajatellen lapsia,joilla on erityisen tuen tarve?

Hiidenkiuas: 145. Miten suhtautua sääntöleikin herättämiin ristiriitoihin?

Kaukas: 29. Miten lisätä lasten välisten suhteiden osuutta opetuksessa?

Kaupunkisilta: 29. Miten lisätä lasten välisten suhteiden osuutta draamakasvatuksessa?

Koulutupa: 126. Mitä taitoja kasvattaja tarvitsee osallistuakseen lasten roolileikkiin?

Kruununmaa: 72. Miten tukea lasten turvallista ulkoilua ja silti tarjota haasteellinen ulkoiluympäristö?

Martinkaari: 97. Miten vuorohoidossa voitaisiin vähentää lasten huomion keskittämistä häiritseviä tekijöitä?

Martintalo: 117. Miten käyttää rooli- ja mielikuvaleikkiä suorassa kasvatustoiminnassa 5-6-vuotiailla?

Martti: 117. Miten käyttää rooli- ja mielikuvaleikkiä suorassa kasvatustoiminnassa alle 5-vuotiailla?

Mustamännistö, Päiväpirtti: 12 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia elementtejä?

Paavola: 181. Miten rikastaa draamakasvatusta päivähoidossa?

Perhepäivähoito: 180. Miten kuvallisen ilmaisun osuutta vahvistetaan perhepäivähoidossa?

Punaoja: 171. Miten tehdä oppimisympäristöstä kestävämpi ajatellen lapsia, joilla on erityisen tuen tarve?

Tanssikallio: 175. Miten tukea lapsia, joilla on ongelmia kielellisessä kehittymisessä?

Vehkoja: 9. Miten päivähoidossa voitaisiin vähentää ei sallittua käyttäytymistä perushoitotilanteissa?

Viertola: 159. Miten tyttöjen ja poikien suhdetta kiellettyyn toimintaan tulisi käsitellä?

Hämeenlinna:

Myllytuvan päiväkoti lto:t Helena Tuuri, Mervi Lappalainen, lh:t Jaana Lehtinen, Marja-Liisa Virtanen, Aulike Adamson ja vkk:n johtaja Taru Terho: 153. Miten lisätä lasten välistä yhteistyötä tehtävien teossa?

Solvikin päiväkoti lto Elina Helanterä ja lh Johanna Jarho: Mikä on lapsen valintojen merkitys erilaisissa tilanteissa, lasten konkreettisten valintojen merkitys? 

Idänpään päiväkoti lto:t Marja Tiainen, Elina Latvala, Johanna Kolunen ja  Pirjo Selonen: 34. Miten virittää lapset osallistumaan opetustilanteisiin? (versio 1)

Kutalantien päiväkoti lto:t Kristiina Alanen, Sari Järvinen ja Sirpa Harju: 131. Miten virittää alle viisivuotiaiden lasten roolileikki intensiivisemmäksi?

Kutalantien päiväkoti lto:t Sini Olssen, Mira Tuominen ja Minna Malmisaari: 90. Miten luodaan pohja lujille rutiineille ja itsestään selvälle toiminnalle?

Katuman päiväkoti/Ressut  3 -6vuotiaiden integroitu erityisryhmä: 21. Miten voisi lisätä talviulkoilun mahdollisuuksia ja houkuttelevuutta ja näin lasten liikuntaa?

Kutalantien päiväkoti Lto:t Terhi Teppo, Saara Väinölä, Annamari Rantanen ja  Sirpa Harju: 21. Miten voisi lisätä talviulkoilun mahdollisuuksia ja houkuttelevuutta ja näin lasten liikuntaa? 

Kotirinne/ integroitu erityisryhmä: elto Marja Ahonen, lto Paula Pajunen, ja lh Eero Silvonen: 162. Miten auttaa runsaasti kiellettyjä asioita tekeviä lapsia rakentaviin prosesseihin muiden lasten kanssa?

Ruununmyllyn päiväkoti lto:t Sanna Kaski, Päivi Lehtinen, Katri Jauro-Kaugin, Susanna Purhonen, Katja Valtonen ja vkk:n johtaja Eija Riikonen sekä Tuulia Laine visuaalinen toteutus: 70. Miten ulkoleikistä saisi pienille lapsille mielekkäämpää erityisesti kylminä talvikuukausina?

Tarvasmäen päiväkoti lto  Anna Soramäki, lh:t  Tipi Kuhlström, Minna Söyring-Syrjä, Niina Karhu ja Eija Siren: 155. Millainen työkasvatus olisi mielekästä modernissa päivähoidossa?

Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus, perhepäivähoito Tiina Nieminen, Sasha Nevalainen, Mirja Koivisto, Marianne Lundahl, Mirja Koivisto, Anne Kauppinen 207. Miten suhtautua epäsuosittuun lapseen?  

Tarvasmäen päiväkoti lto.t Satu Kallio, Jari Kauppinen, lh.t  Maritta Rättyä ja Nina Finsk: 139. Miten lisätä sääntöleikin määrää ryhmässä? (versio 1)

Tarvasmäen päiväkoti lto.t Satu Kallio, Jari Kauppinen, lh.t  Maritta Rättyä ja Nina Finsk: 139. Miten lisätä sääntöleikin määrää ryhmässä? (versio 2)

Idänpään päiväkoti, 3-6vuotiaiden integroitu  erityisryhmä  Erja Koskinen, Jaana-Maarit Perkkala, Marita Heikkinen, Minna Laakso, ulkoasu Minna Laakso: 10. Miten voitaisiin katkaista ei-sallitun toiminnan negatiivisen runsaan huomion kehä? 

Idänpään päiväkoti lto:t Marja Tiainen, Elina Latvala, Johanna Kolunen ja  Pirjo Selonen: 34. Miten virittää lapset osallistumaan opetustilanteisiin? (versio 2)

Sairion päiväkoti/Ketunkolo 3-5vuotiaiden ryhmä, Katuman päiväkoti/Raikulit 3-5vuotiaiden ryhmä: 165. Miten auttaa lapsia joilla on enemmän kiellettyjä toimintoja luomaan rakentavampia sosiaalisia suhteita?

Katuman päiväkoti/Reissarit  6 vuotiaiden ryhmä: 31.  Miten nostaa fyysistä aktiivisuutta tehtävien teossa?

Katuman päiväkoti/Remulit 1-3vuotiaiden ryhmä: 88.  Miten sisällyttää opetus perushoitoon?

Järvenpää: 

Iso-Antti 1: 1. Miten saadaan näkyväksi ja käsittelyyn myös muuhun kuin opetukseen liittyvä kasvatuksellinen aines?

Iso-Antti 2: 185. Tietotekniikan mahdollisuudet lasten luovuuden kehittämisessä

Isokytö: 84. Miten helpotan ruokailun jälkeistä ruuhkaa?

Isokytö ja Pikkuvanha: 41. Miten lisätä esineleikkiin paneutumista?

Jamppa 1: 150 Millaisia tehtäviä lapset voisivat tehdä perushoitoon liittyen?

Jamppa 2: 200. Tietotekniikasta toimiva työkalu päiväkotiin (liite 1, liite 2).

Keskusta ja Kinnari 1: 11. Miten lasten liikkumista saataisiin huomattavasti lisättyä?

Keskusta ja Kinnari 2: 67. Miten kasvattajat voivat edistää lasten fyysistä aktiivisuutta ulkoleikissä?

Kyrölä 1: 118. Miten tukea lasten roolileikkiä?

Kyrölä 2: 207. Lapsen epätietoisuus päivähoidossa

Lampaanpolska: 103. Miten auttaa lapsia tiivistämään hahmotustaan perushoitotilanteissa?

Loutti 1: 14. Lapsen lähiympäristö tutuksi liikunnan ja kehollisten ainesten avulla.

Loutti 2: 33. Miten nostaa fyysistä aktiivisuutta opetustilanteessa?

Nummenkylä 1: 101. Miten lisätä lasten osallistumismahdollisuuksia isoissa päiväkodeissa?

Nummenkylä 2: 184. Tietotekniikan mahdollisuudet yhteistyössä vanhempien kanssa

Pehtoori 1: 5. Mitä keinoja olisi lisätä ulkona tapahtuvaa ohjausta, silti huomioiden lasten turvallisuuden ja kunnioittaen lasten itseohjautuvaa toimintaa?

Puistola 1: 23. Miten aikuiset edesauttavat lasten keskinäisten merkityksellisten ja lujien vertaissuhteiden kehittymistä?

Puistola 2: 202. Miten leikissä ilmenevät vahvat tunteet saadaan esiin ja tarvittaessa prosessoitua lasten kanssa?

Tahvontupa 1: 50. Miten tuettua leikkiä voisi käyttää matemaattisessa orientaatiossa?

Tahvontupa 2: 73. Miten saada aikuinen näkemään itsensä aktiivisemmassa roolissa tukemassa lasten ulkoleikkejä?

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: 161. Miten autetaan kiellettyjä asioita tekeviä lapsia avaamaan omia strategioitaan tilanteissa?

Kerava

Aarre: 59. Miten rakentaa esteettiselle orientaatiolle otollinen oppimisympäristö?   Liite

Heikkilä: 140. Miten lisätä sääntöleikkejä ulkoleikeissä?

Ilmarinen: 85. Miten selkeyttää kasvattajan roolia perushoidossa? 

Jaakkola: 93. Miten ruokailutilanteesta saadaan enemmän sosiaalisesti keskittynyt?

Kaleva: 4. Miten ruokailussa voisi lisätä mahdollisuuksia keskittyä yhdessäoloon ja syömiseen? 

Kalevan KEO: 68. Miten helpottaa lasten fyysisesti aktiivisempaa ja sitoutuneempaa leikkiä? 

Kannisto: 38. Miten tarjota riittävän rauhallisia tiloja rooli- ja mielikuvistusleikille?

Keskusta: 188. Tietotekniikan mahdollisuudet lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa

Kiddy House: 123. Miten parantaa lasten mahdollisuuksia erilaisten roolien ottoon ja draamallisten prosession luomiseen ryhmässä?

Kurkela: 57. Millaisessa oppimisympäristössä lapset voivat monipuolisesti käsitellä luonnontieteellistä orientaatiota? 

Lapila: 186. Tietotekniikan mahdollisuudet erityispedagogiikassa 

Marttila: 132. Miten auttaa isompia lapsia sitoutumaan draamaleikkiin?

Naavapuisto: 28. Miten sisällyttää roolileikkiä suoraan kasvatustoimintaan?

Perhepäivähoito: 81. Miten lisätä pienten lasten liikkumista talviaikaan Suomessa?

Päivölänkaari: 190. Tietokoneen mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa 

Savio: 102. Miten auttaa lapsia yhtenäisempään huomion kohdistamiseen ruokailutilanteissa?

Sorsakorpi: 53. Miten tuettua leikkiä voisi yhdistää eettiseen orientaatioon?   Liite

Virrenkulma: 189. Tietotekniikan mahdollisuudet lasten kuvallisessa ilmaisussa

Mäntsälä (Malleista vastanneiden yksiköiden tiedot puuttuvat vielä)

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Kuva 6

Kuva 7

Kuva 8

Kuva 9

Kuva 10

Kuva 11

Kuva 12

Kuva 13

Kuva 14

Kuva 15

Kuva 16

Kuva 17

Kuva 18

Kuva 19

Kuva 20

Kuva 21

Kuva 22

Kuva 23

Kuva 24

Kuva 25

Kuva 26

Kuva 27

Kuva 28

Kuva 29

Kuva 30

Kuva 31

Kuva 32

Kuva 33

Kuva 34

Kuva 35

Power Point Mäntsälän ratkaisumalleista

Nurmijärvi: 

Aitohelmi 1: 137. Miten tehdä päivittäisistä lukuhetkistä päivittäisiä draamoja ja esityksiä?

Aitohelmi, esiopetus: 197. Tietotekniikan mahdollisuudet

Alhonniitty: 212. Miten auttaa lasta työstämään ristiriitojaan ja tuomaan niitä muiden lasten ulottuville?

Harjula 1: 36. Millaiset tilanteet ovat otollisia pienryhmäopetukselle?

Harjula 2: 35. Miten tehdä opetustilanteista avoimempia pienryhmissä?

Havumäki: 107. Miten antaa epävarmoja strategioita omaavalle lapselle enemmän käsitteellisiä työkaluja käytettäväksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa?

Huitti 1: 107. Miten antaa epävarmoja strategioita omaavalle lapselle enemmän käsitteellisiä työkaluja käytettäväksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa?

Huitti 2: 75. Miten aikuiset voisivat tuoda lisää seikkailua ulkoleikkeihin?

Isosuo 1: 166. Miten autetaan paljon kiellettyjä asioita runsaasti tekeviä lapsia saamaan positiivinen minäkäsitys?

Isosuo 2: 149. Millaiset tehtävät ulkona voisivat olla kasvatuksellisesti antoisia?

Kiertävät lastenhoitajat: 149. Millaiset tehtävät ulkona voisivat olla kasvatuksellisesti antoisia?

Kirkonkylä 1: 108. Miten auttaa harhailevia lapsia tulemaan enemmän itseohjautuviksi?

Kirkonkylä 2: 167. Miten huomata tytöt erityistarpeineen paremmin?

Kylänpää 1: 86. Miten lisätä pienten lasten sitoutumista perushoidossa?

Kylänpää 2: 71. Miten tukea lasten sääntöleikkejä ulkoleikissä?

Lepsämä 1: 6. Mitä keinoja meillä on rikastaa ja syventää lasten ulkona tapahtuvia esineleikkejä?

Lepsämä 2: 15. Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi esteettistä orientaatiota?

Luuta-projekti:

Maaniitty 1: 128. Miten auttaa alkuun lapsia jotka eivät leiki roolileikkejä?

Maaniitty 2: 128. Miten auttaa alkuun lapsia jotka eivät leiki roolileikkejä?

Maaniitty 3: 17. Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi matemaattista orientaatiota?

Majakka 1: 143. Miten lisätä lasten sääntöleikkien sisältöjä?

Majakka 2: 143. Miten lisätä lasten sääntöleikkien sisältöjä?

Mutkapolku: 114. Millaiset lelut, materiaalit ja toiminnat syventäisivät pienten lasten oppimisprosesseja?

Perttula 1: 6. Mitä keinoja meillä on rikastaa ja syventää lasten ulkona tapahtuvia esineleikkejä?

Perttula 2: 95. Miten lisätä avoimen vuorovaikutuksen osuutta lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa ruokailun aikana päiväkodeissa? 

Professorintie: 129. Miten auttaa lapsia joilla on vaikeuksia saada roolileikki jatkumaan?

Rajamäen esiopetus 1: 148. Miten suhtautua pelikoneisiin?

Rajamäen esiopetus 2: 198. Tietotekniikan mahdollisuudet ja uhat lasten motoriselle kehitykselle

Riihipuisto 1: Miten mahdollistetaan sääntöleikkien toteutuminen ulkoilussa?

Riihipuisto 2: 160. Miten saada parempi ote kielletyistä toiminnoista?

Riihipuisto 3: 122. Voisiko kasvattajan rooli päivähoidossa olla monimuotoisempi?

Ropakko 1: 157. Miten tehdä fyysisestä aktiivisuudesta sallitumpaa?

Ropakko 2: 166 Miten autetaan paljon kiellettyjä asioita runsaasti tekeviä lapsia saamaan positiivinen minäkäsitys?

Röykkä 1: 136. Miten yhdistää lukeminen osalliseen pedagogiikkaan?

Röykkä 2: 125. Miten auttaa kasvattajaa saamaan paremman kontaktin lasten mielikuviin?

Sompionkuja: 54. Miten tuettua leikkiä voisi soveltaa uskonnollis-filosofisessa orientaatiossa?

Sorvankaari 1: 48. Miten käynnistää tuettu leikki lasten kanssa?

Sorvankaari 2: 48. Miten käynnistää tuettu leikki lasten kanssa?

Suopolku 1: 145. Miten pienet lapset saa tarttumaan kiinnostaviin sääntöleikkeihin?

Suopolku 2: 65. Miten tehdä pihasta paremmin roolileikkiin koukuttava?

Tammentupa 1: 17. Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi matemaattista orientaatiota?

Tammentupa 2: 17. Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi matemaattista orientaatiota?

Tammentupa 3: 22. Miten aikuinen voisi ohjata lasta keväällä ja kesällä runsaampaan liikkumiseen?

Tiira 1: 133. Miten lukutilanteista saisi vähemmän aikuiskeskeisiä?

Tiira 2: 110. Miten lisätään ruokapöytäkeskusteluja?

Toivojentie (Aarne): 164. Miten luodaan rauhallisempi oppimisympäristö ja vähemmän häiriöitä?

Toivojentie (Einari): 96. Miten lisätä lasten aktiivisuutta ja osallistumista ruokailutilanteissa?

Toivojentie (Erkki): 121. Tulisiko kasvattajien roolia ulkoleikissä laajentaa kattamaan myös roolileikin tukeminen?

Tornitie 1: 205. Miten lasten dominoivaan hahmotukseen tulisi suhtautua päivähoidossa?

Tornitie 2: 77. Miten tukea lasten pitkäkestoisia prosesseja ulkoleikissä?

Tornitie 3: 158. Miten aikuisten pitäisi suhtautua kiellettyyn toimintaan?

Tuuliviiri 1: 44. Miten voimme mahdollistaa haastavissa sisätiloissa lapsen fyysisen aktiivisuuden?

Tuuliviiri 2: 44. Miten voimme mahdollistaa haastavissa sisätiloissa lapsen fyysisen aktiivisuuden?

Tuuliviiri 3: 99. Miten estetään lasten yksilöllisten ominaisuuksien hukkuminen massaan isommassa päiväkodissa?

Tuuliviiri 4: 99 Miten estetään lasten yksilöllisten ominaisuuksien hukkuminen massaan isommassa päiväkodissa?

Tähkärinne 1: 166. Miten autetaan paljon kiellettyjä asioita runsaasti tekeviä lapsia saamaan positiivinen minäkäsitys?

Tähkärinne 2: 35. Miten tehdä opetustilanteista avoimempia pienryhmissä?

Ylitilantie 1: 49. Miten tuettua leikkiä voisi soveltaa historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa?

Ylitilantie 2: 78. Miten ajatella isosti pihalla?

Äppelgården 1: 25. Miten esiopetuslasten edellytyksiä ja kiinnostusta sääntöleikkeihin voisi lisätä ulkona?

Äppelgården 2: 45. Miten tehdä lasten rooli- ja mielikuvaleikistä fyysisesti aktiivisempaa?

Tuusula: 

Aarteiden talo: 203. Miten lapsen toisen näkemyksen huomioimista ja toisen hyväksymistä voisi edistää päiväkodissa?

Lahelan Terttu: Sähköisen kasvun kansion luominen?

Mattila: 142. Miten kasvattajat voivat tukea lasten sääntö-/rooli-/mielikuvitusleikkejä?

Taiwan

San-Min day care center: How to help children crawl out of withdrawnness?

San-Min day care center: How to decrease forbidden action in basic care situations?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *