Autistisen lapsen sitoutuneisuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä

Kasvatustieteen päivillä 2023 Vaasassa esiteltiin Kehittävän Palautteen tuloksia autististen lasten osalta. Autistisen lapsen leikin on kuvattu olevan esineorientoitunutta tai sisältävän ikätovereihin verrattuna vähemmän symbolisia elementtejä. Leikin itseisarvo tai merkitysyhteenkuuluvuuden tunteen mahdollistajana on jätetty huomiotta. Aiempi tutkimus autististen lasten arkipäivän toiminnoista ja sitoutuneisuudesta inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa on varsin vähäistä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lasten osallisuutta ja sen yhteyttä päivän toimintoihin, lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä lasten emootioihin toimintojen aikana. Autistiset lapset ilmaisivat positiivisia tunteita silloin, kun heidän sitoutuneisuutensa oli voimakkainta. Intensiivisintä sitoutumista päivän toiminnoissa havaittiin aikuisten tukeman leikin aikana. Tulos korostaa opettajan roolia ja kannattelua leikkiprosesseissa. Lisäksi autististen lasten sitoutuneisuus näyttäytyi korkeimmalla tasolla, kun heidän huomionsa ja keskittymisensä kohdistui muihin lapsiin tai lapseen. Tulos osoittaa,että vertaissuhteet voivat olla tärkeimpiä suhteita myös autistisen lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Marja Syrjämäki, Itä-Suomen yliopisto, Jyrki Reunamo, Helsingin yliopisto, Henri Pesonen, Oslon yliopisto, Raija Pirttimaa, Jyväskylän yliopisto, Elina Kontu, Tampereen yliopisto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *