Kyselylomakkeen tarkastelua

Pyysimme nimikkotutkijaltamme Mira Kalalahdelta nähtäväksi kyselylomakkeen, jota hän on käyttänyt “Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat”-tutkimuksessaan.
Kalalahti pystyi kuitenkin antamaan kyselylomakkeesta vain pienen osan, sillä lomakkeessa on käytetty mittareita, joita niiden alkuperäiset kehittäjät eivät ole vielä julkaisseet kokonaan.

Kyselylomakkeen aihealueet ja muutamia esimerkkejä kysymyksistä:

Koulutus ja työelämä:
Mitä ajattelet tällä hetkellä tekeväsi ysiluokan jälkeen?
Mitä työtä haluaisit tehdä aikuisena?

Koulunkäynti ja kouluhyvinvointi:
Pidätkö koulunkäynnistä tällä hetkellä?
Millaiseksi olet kokenut koulutyöhön liittyvän työmääräsi tämän vuoden aikana?

Sinä ja perhe:
Ovatko vanhempasi tai huoltajasi olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana työttöminä tai lomautettuina?
Missä sinä ja vanhempasi ovat syntyneet?

Vapaa-ajanvietto ja elämän sujuminen:
Miten parhaat ystäväsi (2-3 parasta kaveriasi) suhtautuvat hyvään koulumenestykseen kuten arvosanoihin?
Kuinka tyytyväinen olet elämääsi kaiken kaikkiaan tällä hetkellä?

Näihin esimerkkikysymyksiin oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot lukuunottamatta “Mitä työtä haluaisit tehdä aikuisena”-kohtaa.

Kyselylomakkeessa kysyttiin myös kenen kanssa vastaaja viettää vapaa-aikaansa; maahanmuuttajataustaisten vai suomalaistaustaisten nuorten kanssa, vai kuuluko kaveriporukkaan sekä maahanmuuttajataustaisia että suomalaistaustaisia nuoria. Huomasimme, että ystävien taustan tai koulumyönteisyyden merkitystä oppilaan koulutusvalintoihin ei kuitenkaan ole otettu huomioon kyselytutkimuksen tuloksissa, vaikka niitä oli mitattu useammassa kysymyksessä.

Terkuin,
Mamut Rokkaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *