Mamut rokkaa -ryhmän ajatuksia kurssista

Moi!

Kurssin lähestyessä kohokohtaansa eli tutkijatenttiä, päätimme hieman pohtia fiiliksiämme kurssista tähän mennessä. Ryhmämme yhteistyö lähti alusta asti toimivaan hyvin ja tutkimuksen aihe kiinnosti selkeästi kaikkia ryhmän jäseniä. Ensimmäinen tutkimukseen orientoiva tehtävä sai meidän pohtimaan mistä tutkimuksessa on oikein kysymys ja miten itse lähtisimme tutkimaan kyseistä aihetta. Mielestämme tämä oli erittäin hyvä tapa lähestyä tutkimusta ja jouduimme pohtimaan heti alusta asti tutkimusta monista eri näkökulmista. Mikä olisi paras keino tutkia kyseistä aihetta, miten tutkimus kannattaisi käytännössä toteuttaa, mitä mittareita tulisi käyttää yms. Kun saimme Kalalahden tutkimuksen luettavaksemme, oli hauska huomata, että olimme lähteneet käsittelemään tutkittavaa aihetta melko samalla tavalla kuin nimikkotutkijamme. Pitkän pohdinnan jälkeen olimme myös valinneet 9.luokkalaiset tutkimuksen kohderyhmäksi ja aineiston keräämiseen kyselytutkimuksen. Tässä vaiheessa emme vielä toki osanneet huomioida kaikkea olennaista. Esimerkkinä tästä se, että pelkän kyselytutkimuksen sijasta tutkijat viettivät paljon aikaa kouluilla tutustumassa oppilaisiin.

Kurssin edetessä pääsimme myös tapaamaan nimikkotutkijaamme Mira Kalalahtea. Koko ryhmää taisi hieman jännittää tutkijan tapaaminen, mutta tapaamisesta jäi erittäin positiivinen fiilis. Tapaamisessa saimme lisää tietoa tutkimuksen toteutuksesta sekä pääsimme kysymään tarkemmin mitä asioita tutkija tekisi tässä vaiheessa eri tavalla ja mitkä asiat oli hänen mielestään onnistuneet hyvin. Tapaamisesta saimme tutkimukseen erilaisia näkökulmia, joita emme olisi saaneet pelkästään tutkimusta lukemalla. Huomasimme, että olimme myös onnistuneet kysymään oikeita asioita, sillä palasimme Kalalahden vastauksiin moneen otteeseen kurssin aikana.

Kenties haastavin oppimistehtävä ryhmällemme oli tehtävä, jossa pohdittiin tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ja teoreettista näkökulmaa. Teoreettisen näkökulman löytäminen tutkimuksesta oli haastavaa ja sen etsiminen sai jopa kiivasta keskustelua aikaan ryhmätapaamisissa. Saimme lopulta nimikkotutkijamme avulla teoreettisen näkökulman kaivettua tutkimuksestamme esiin.

Kurssin aikana olemme saaneet kuulla paljon myös muiden ryhmien tutkimuksista. On ollut mielenkiintoista seurata miten muut ryhmät ovat edistyneet ja miten jokaisella ryhmällä on ollut täysin omanlaiset haasteet tutkimuksensa kanssa. Esimerkiksi ero laajan kvantitatiivisen kyselytutkimuksen ja yhden opettajan tarkastelun välillä on suuri.

Kurssin alussa hyvin paljon jännittänyt tutkijatentti alkaa lähestyä ja on mukava huomata, että nyt odotamme sitä jopa innolla! Olemme tarkastelleet tutkimustamme monilta eri kanteilta oppimistehtävien avulla ja oppineet paljon uutta tutkijan työstä. Tutkimuksen ”purkaminen palasiin” on ollut erinomainen tapa oppia tutkimuksen eri vaiheista ja osioista.

Kuten kurssin alussa varoiteltiin, kurssin suoritustapa on hyvin erilainen verrattuna perinteiseen luentomalliseen suoritustapaan. Suoritustapa on mielestämme ollut hyvä ja on ollut erittäin antoisaa työskennellä ryhmässä. Blogin kirjoittaminen on myös ollut hyvä nykyaikainen oppimismuoto, jossa on päässyt vuorovaikutukseen muiden ryhmien kanssa.

Mitä mieltä te muut olette kurssin suoritustavasta? Onko ryhmätyöskentely teistä ollut paras tapa lähestyä käsiteltävää aihetta?

Tsemppiä loppuviikkoon!

Mamut rokkaa/Emmi & Rosanna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *