Kategoriat
Uncategorised

Maailmanpelastajat tentin jälkeen

LOPPUTERVEISET !

 Tutkijatentti toi kivasti kokoon melkein nyt takana päin olevan kurssin. Se oli mukava päätös ja tuntui vahvistavan vielä ryhmähenkeämme. Voimme olla ylpeitä ryhmästämme, siitä miten työskentelimme läpi kurssin ja suoriuduimme tentistä. Vaikka tentti vaikutti opintojakson aluksi pelottavalta ja hiukan epämääräiseltä, selvisi kuitenkin loppua kohden, mistä oli kyse, mitä odotettiin ja lopulta kaikki sujui ilman ongelmia. 

 Tentti sujui hyvin ja aikataulussa. Tutkija Hille Janhonen-Abruquah vastaili kattavasti ja suhteellisen napakasti. Kaikkiin kysymyksiin ei tullut selkeää vastausta – voi pohtia oliko vika kysymyksissä vai vastauksissa? Ajanhallinnallisesti olisimme myös voineet alussa pitää vastausajat lyhyempinä, jotta tentin loppua kohden ei olisi tullut kiire. Siksi lopussa piti keskeyttää enemmän. Ryhmämme esitti kysymykset hyvin ja avasi niitä tarvittaessa.  

 Tutkijamme avasi hyvin tutkimuksen kulkua ja sen toteuttamista. Oli myös eduksi, että olimme ottaneet huomioon Jenni Toppin kandidaatin tutkielman, johon nimikkotutkimuksemme pohjautui ja tämä oli tutkijastakin hyvä asia. Kun varjoryhmä kysyi konkreettista selitystä siitä, mitä “kulttuurinen kestävyys” tarkoittaa, meidän ryhmämme olisi voinut vastata tutkijan sijaan. Janhonen-Abruquah yritti hieman ehkä rohkaistakin meitä siihen. 

 Varjoryhmän tentti oli hyvä ja selkeästi jaoteltu, ja kysymykset oli mietitty huolella. KeKeläiset olivat oivaltaneet arvottaa tenttikysymyksiä niin, että aikataulun puitteissa osan pystyi jättää esittämättä. Tentti avasi aihetta ja sen linkittymistä omaan tutkimukseemme hyvin, yhdistävänä teemana oli kestävä kehitys. Varjoryhmän puheenjohtaja oli itsekin aktiivisesti keskustelussa mukana, mikä loi hieman sekavuutta heidän tenttinsä kulkuun. Ylipäätään yhteistyö varjoryhmän kanssa sujui saumattomasti ja molempien ryhmien, kuten tutkijoidenkin tietotekniikka toimi. 
Kurssin opettajien vierailu tenteissä ei haitannut niiden kulkua; oli oikeastaan mukava lukea chatista, että hyvin sujuu. 

Varjoryhmän palaute tenttiosuudestamme oli positiivista. Kritiikkiä tuli kysymysten avonaisuudesta, olisimme voineet antaa enemmän kysymyksiä täsmentäviä esimerkkejä. Tässä korostuu tutkijammekin mainitsema “sokeus” omalle aiheelle, joka on niin läheinen, että sitä ei välttämättä muista selittää niille, jotka lähestyvät aihetta sen ulkopuolelta. Olisimme voineet pelkän kysymisen sijaan myös esimerkiksi tarjota erilaisia tapoja toteuttaa tutkimusta. 

Tenttitilaisuuden sujuvuuteen ja mielekkyyteen vaikutti varmasti merkittävästi se, että olemme ryhmänä koko opintojakson ajan työskennelleet sitä kohti. Kurssin aikana opiskellut asiat ja tehdyt tehtävät loivat vankan pohjan tentille, emmekä jännittäneet niin kovin. Toisaalta, ellei tentti olisi kurssin arvosanaan eniten vaikuttava osa, tilaisuus olisi ollut luonnostaan rennompi. Tentin painoarvo ja muodollisuus heijastui molempien ryhmien jäsenten käytöksessä. 

Olisimme varmasti saaneet tentistä eniten irti, jos tilaisuus olisi ollut kasvokkain fyysisesti ja jos aikaa olisi ollut enemmän, esimerkiksi 90 minuuttia. Tutkijan vastauksille ja avoimelle keskustelulle olisi jäänyt näin aikaa, ja tentti olisi saattanut olla keskustelumuotoisempi haastattelun sijaan. Voimme olla ryhmänä tyytyväisiä, että saimme suoritettua tentin onnistuneesti ohjeistusten mukaisesti määräajassa suunnitelmamme mukaan. 
Jokainen Maailmanpelastaja osallistui aktiivisesti niin omaan kuin varjoryhmänkin tenttiin.  
 
Maailma pelastettu, hyvä me! 😀

t : Elina, Jessica, Liisa, Maiju, Malla, Miira, Netta, Rita, Ronja & Roosa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *