Kategoriat
Uncategorised

Diginuoret tutkijatentin jälkeiset tunnelmat

Kohti tutkivaa työtapaa-kurssi on pian taputeltu ja on aika pohtia tutkijatentin herättämiä tunnelmia. Tutkijatentin jälkifiilikset ovat ryhmällämme hyvät ja koimme suoriutuneemme tentistä kokonaisvaltaisesti hyvin. Olimme valmistautuneet tenttiin parhain mahdollisin keinoin ja pienet viimehetken muutokset eivät vaikeuttaneet suoriutumista.

Tenttitilaisuus oli erilainen arvioitava kokonaisuus kaikille ryhmämme jäsenille, joka loi tiettyä jännitystä, mutta myös mielenkiintoa. Kaikkien mielestä on kuitenkin virkistävää, että kurssi arvioidaan erilaisella tavalla kuin normatiivisesti tentin kautta. Ennen omaa tenttiämme saimme myös seurata ja kommentoida varjoryhmämme Läsnäolijoiden tutkijatenttiä, joka valmisti hyvin omaan koitokseen.

Vaikka kokonaisuudessa koimme onnistuneemme tentin aikana kiitettävästi, esiintyi sen aikana tiettyjä hankaloittavia tekijöitä. Haasteellista tutkijatentistä teki tutkijamme pitkät vastaukset. Koska tenttiaika oli niin lyhyt (30min), täytyi puheenjohtajamme keskeyttää tutkijaamme muutamaan otteeseen, mikä saattoi näyttäytyä tutkijallemme epäkohteliaana. Saimme kuitenkin esitettyä kaikki kysymyksemme onnistuneesti ja puheenjohtajamme teki hyvää työtä puheenvuorojen jakamisen suhteen.

Purimme tentin jälkeiset fiilikset yhdessä ja kokoonnuimme myöhemmällä ajalla Zoomissa tekemään viimeisen yhteisen ryhmätehtävän kurssia varten. Kurssi on näiltä osin saatettu päätökseen ja tästä jatketaan eteenpäin uusien kurssien merkeissä!

-Diginuoret

 

Kategoriat
Uncategorised

Läsnäolijat ja tutkijatentin jälkeiset tunnelmat 

Tutkijatentti on nyt ohi ja siitä jäi ryhmällemme todella hyvä fiilis! Tutkijatentin aamu alkoi osaltamme lyhyellä palaverilla Zoomissa, jossa kävimme vielä yhdessä yleisesti läpi tentin aikataulua, käytäntöjä ja kysymyksiä. Palaverin pitäminen oli hyvä päätös, sillä yhdessä keskusteleminen vähensi jännitystä. Ehdimme pitää lyhyen tauon palaverin päätyttyä, minkä jälkeen pääsimme aloittamaan itse tutkijatentin. Tentti eteni sujuvasti, ehdimme kysyä kaikki kysymyksemme ja saimme tutkijaltamme Heidiltä kysymyksiimme hyvät ja selkeät vastaukset. Puheenjohtajamme Eetu sekä koko muu ryhmä suoriutui tehtävistään loistavasti. Kaikki jännitys oli turhaa, sillä tunnelma ja ilmapiiri tentissä oli mukava ja rento. Oman tenttimme jälkeen oli mielenkiintoista päästä seuraamaan vielä varjoryhmämme Diginuorten tenttiä. 

Tentin päätyttyä kokoonnuimme vielä yhdessä Zoomiin tekemään viimeisen ryhmätehtävän. Oli kiva päästä heti keskustelemaan yhdessä tentistä ja sen kulusta. Tunnelmat olivat kaikilla meillä hyvät ja helpottuneet. Olimme tyytyväisiä tenttisuoritukseemme sekä siihen, että se oli vihdoin ohi. Oli myös mahtavaa saada kurssi päätökseen. Kurssi opetti meille paljon niin tutkimuksesta kuin ryhmätyöskentelystäkin ja oli lisäksi aivan uudenlainen kokemus. Nyt hyvin mielin kohti uusia haasteita! 

-Läsnäolijat 

Kategoriat
Uncategorised

Kässäkeksijöiden tutkijatentin jälkeisiä fiiliksiä

Tutkijatentti jännitti meitä etukäteen, mutta jää rikottiin jo heti alussa kuulumisten kyselyllä. Jännitys hälveni, kun Lassi kyseli, onko Pirita tällä(kin) kertaa mökillä. Olimme siis jo kertaalleen tavanneet Piritan kanssa aiemman haastattelun merkeissä. Nyt ei tarvinnut jännittää itse tutkijaa, vaan pystyimme keskittymään kuunteluun ja omien kysymysten esittämiseen. Tentissä eniten jännitti aikataulussa pysyminen, joka kuitenkin onnistui hyvin ja kaikki pääsivät kysymään oman kysymyksenä. Ennakkomielikuva tutkijatentistä vaihtui pikkuhiljaa pelottavasta yksilökuulustelusta leppoisaan jutusteluun yhteisesti kiinnostavasta aiheesta. Tutkijasta jäi meille asiantunteva ja varma fiilis, hän oli todella perehtynyt tutkimukseensa ja kiinnostunut aiheesta. Ja aiheestakin ylpeä kehittelemästään räsymatto-menetelmästä, joka oli saanut huomiota maailmalla.

Myös varjoryhmän tutkijatentin kuuntelu oli mielenkiintoista. Heidän kysymykseksensä olivat tosi syvällisiä ja fiksuja, vaikka aihe kuulosti etukäteen aika kuivalta, ja tuntui, ettei tiivistelmästä huolimatta oikein päässyt kärryille mitä tutkimus käsitteli.

Kurssi oli kaikkinensa mukava ja todella mielenkiintoinen kokonaisuus. Onneksi emme etukäteen tienneet kaikista tehtävistä. Ne tulivat sopivan kokoisina, mutta riittävän haastavina tehtävinä. Oppiminen on ollut jotenkin helppoa, luonnollista, tekemisen kautta oppimista. Pääsimme heti hommiin, mikä auttoi paljon aiheeseen sisälle pääsemistä. Digiposterin tekeminen oli ehkä hankalin tehtävä. Käsite oli uusi ja outo, ja aluksi oli jotenkin vaikea ymmärtää, mitä sillä haettiin.

Ryhmästä ja sen toiminnasta tullut hyvä fiilis. Nämä ihmiset tuntuvat tutuimmilta käsityönopettajaopiskelijoitten ryhmästä. Olemme olleet eniten yhteyksissä tämän kurssin kautta. Vähän haikeuttakin oli aistittavissa äsken, kun viimeistä kertaa tapasimme zoomissa. Jäämme toivomaan tapaamista ihan livenä! Kiitos iloisille ja ystävällisille opettajille, toitte olemuksellanne positiivisen fiiliksen opiskeluun. Aivomme saivat mukavasti haastetta tällä kurssilla!

 

 

 

Kategoriat
Uncategorised

Kadonneet opot, fiiliksiä tutkijatentistä

Yleiset fiiliksemme tutkijatentistä ovat todella hyvät. Tentti tuntui aluksi todella jännittävältä, mutta ryhmänä selviydyimme tentistä hyvin. Tenttitilaisuuteen valmistautumisemme oli onnistunut ja olimme tehneet ennakkoon selvän aikataulun ja työnjaon. 

Olisimme toivoneet, että tutkijamme olisi jäänyt juttelemaan tentin jälkeen, sillä meillä ja ehkä myös varjoryhmällä olisi ollut muutama tarkentava kysymys ja kommentti. Olisimme myös halunneet antaa positiivista palautetta tutkijalle artikkelista. Varsinainen artikkeli julkaistaan joulukuussa ja onkin mukava päästä lukemaan lopullinen valmis teksti. 

Jännitimme hieman suunnitelmamme ajankäyttöä ja ajan riittävyyttä ennen tenttiä. Tentti tilanteessa olimme kuitenkin minuutilleen aikataulussa (kiitos PJ Marialle), joten sen suhteen tentti oli onnistunut. Jätimme muutaman kysymyksen tietoisesti poisHalusimme kaikki olla äänessä, joten jaoimme kysymyksiä kaikille tasaisesti. Puoleen tuntiin emme saaneet hirveästi keskustelua kysymyksistämme ajan niukkuuden vuoksi.  

Oli ilo päästä seuraamaan myös varjoryhmämme tutkijatenttiä. Varjoryhmämme oli kehitellyt nimikkotutkijalleen hyviä kysymyksiä ja he suoriutuivat hyvin tentistä.  

<3 Kadonneet opot

Kategoriat
Uncategorised

Maailmanpelastajat tentin jälkeen

LOPPUTERVEISET !

 Tutkijatentti toi kivasti kokoon melkein nyt takana päin olevan kurssin. Se oli mukava päätös ja tuntui vahvistavan vielä ryhmähenkeämme. Voimme olla ylpeitä ryhmästämme, siitä miten työskentelimme läpi kurssin ja suoriuduimme tentistä. Vaikka tentti vaikutti opintojakson aluksi pelottavalta ja hiukan epämääräiseltä, selvisi kuitenkin loppua kohden, mistä oli kyse, mitä odotettiin ja lopulta kaikki sujui ilman ongelmia. 

 Tentti sujui hyvin ja aikataulussa. Tutkija Hille Janhonen-Abruquah vastaili kattavasti ja suhteellisen napakasti. Kaikkiin kysymyksiin ei tullut selkeää vastausta – voi pohtia oliko vika kysymyksissä vai vastauksissa? Ajanhallinnallisesti olisimme myös voineet alussa pitää vastausajat lyhyempinä, jotta tentin loppua kohden ei olisi tullut kiire. Siksi lopussa piti keskeyttää enemmän. Ryhmämme esitti kysymykset hyvin ja avasi niitä tarvittaessa.  

 Tutkijamme avasi hyvin tutkimuksen kulkua ja sen toteuttamista. Oli myös eduksi, että olimme ottaneet huomioon Jenni Toppin kandidaatin tutkielman, johon nimikkotutkimuksemme pohjautui ja tämä oli tutkijastakin hyvä asia. Kun varjoryhmä kysyi konkreettista selitystä siitä, mitä “kulttuurinen kestävyys” tarkoittaa, meidän ryhmämme olisi voinut vastata tutkijan sijaan. Janhonen-Abruquah yritti hieman ehkä rohkaistakin meitä siihen. 

 Varjoryhmän tentti oli hyvä ja selkeästi jaoteltu, ja kysymykset oli mietitty huolella. KeKeläiset olivat oivaltaneet arvottaa tenttikysymyksiä niin, että aikataulun puitteissa osan pystyi jättää esittämättä. Tentti avasi aihetta ja sen linkittymistä omaan tutkimukseemme hyvin, yhdistävänä teemana oli kestävä kehitys. Varjoryhmän puheenjohtaja oli itsekin aktiivisesti keskustelussa mukana, mikä loi hieman sekavuutta heidän tenttinsä kulkuun. Ylipäätään yhteistyö varjoryhmän kanssa sujui saumattomasti ja molempien ryhmien, kuten tutkijoidenkin tietotekniikka toimi. 
Kurssin opettajien vierailu tenteissä ei haitannut niiden kulkua; oli oikeastaan mukava lukea chatista, että hyvin sujuu. 

Varjoryhmän palaute tenttiosuudestamme oli positiivista. Kritiikkiä tuli kysymysten avonaisuudesta, olisimme voineet antaa enemmän kysymyksiä täsmentäviä esimerkkejä. Tässä korostuu tutkijammekin mainitsema “sokeus” omalle aiheelle, joka on niin läheinen, että sitä ei välttämättä muista selittää niille, jotka lähestyvät aihetta sen ulkopuolelta. Olisimme voineet pelkän kysymisen sijaan myös esimerkiksi tarjota erilaisia tapoja toteuttaa tutkimusta. 

Tenttitilaisuuden sujuvuuteen ja mielekkyyteen vaikutti varmasti merkittävästi se, että olemme ryhmänä koko opintojakson ajan työskennelleet sitä kohti. Kurssin aikana opiskellut asiat ja tehdyt tehtävät loivat vankan pohjan tentille, emmekä jännittäneet niin kovin. Toisaalta, ellei tentti olisi kurssin arvosanaan eniten vaikuttava osa, tilaisuus olisi ollut luonnostaan rennompi. Tentin painoarvo ja muodollisuus heijastui molempien ryhmien jäsenten käytöksessä. 

Olisimme varmasti saaneet tentistä eniten irti, jos tilaisuus olisi ollut kasvokkain fyysisesti ja jos aikaa olisi ollut enemmän, esimerkiksi 90 minuuttia. Tutkijan vastauksille ja avoimelle keskustelulle olisi jäänyt näin aikaa, ja tentti olisi saattanut olla keskustelumuotoisempi haastattelun sijaan. Voimme olla ryhmänä tyytyväisiä, että saimme suoritettua tentin onnistuneesti ohjeistusten mukaisesti määräajassa suunnitelmamme mukaan. 
Jokainen Maailmanpelastaja osallistui aktiivisesti niin omaan kuin varjoryhmänkin tenttiin.  
 
Maailma pelastettu, hyvä me! 😀

t : Elina, Jessica, Liisa, Maiju, Malla, Miira, Netta, Rita, Ronja & Roosa

Kategoriat
Uncategorised

Uupuneiden opiskelijoiden fiiliksiä tutkijatentistä

Hei! Täällä Uupuneet opiskelijat viimeistä kertaa. Fiilikset tutkijatentin jälkeen ovat hyvät ja huojentuneet. Mielestämme tutkijatentti sujui hyvin, vaikka aika olikin tiukilla. Tutkijatentissä toimimme ryhmänä ja kaikki hoitivat osansa hyvin. Suunnittelimme esityksemme niin, että etenimme pääpiirteistä yksityiskohtiin järjestelmällisesti ja kaikilla oli oma puheenvuoronsa.

Varjoryhmämme ”Virheelliset käsitykset´´ oli aktiivinen kommentoinneissa ja keskustelu vilkastui loppua kohden niin, että aika oli loppua kesken. Keskustelun yhteydessä saimme kuulla, että tutkimuksen ansiosta on perustettu kurssi, jossa opetellaan tunnistamaan hyvinvointiin ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. On hienoa nähdä, että tutkimuksen tuloksia on päästy hyödyntämään käytännössä.

Varjoryhmämme ansiosta tutkijatenttimme oli antoisampi, sillä saimme seurata ja kommentoida heidän esitystään. Yllätyimme, kuinka paljon opimme tutkimuksesta, vaikka olimme perehtyneet siihen vain pienen tiivistelmän verran ennen esitystä.

Nyt olemme helpottuneita siitä, että kurssin tehtävät on saatu tehdyiksi ja voimme suunnata katseemme kohti seuraavia opintoja.

Iiris, Lotta, Suvi, Irene, Jessika, Linnea, Inka, Riina, Jonna ja Mimmi

Kategoriat
Uncategorised

Vuorovaikuttajien tutkijatentti fiiliksiä

Tervehdys!

 

Tiistaina koitti Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakson huipentuma tutkijatentti. Kokoonnuimme aamulla ryhmän kanssa zoomissa ja käytiin hieman läpi tutkijatentin suunnitelmaa, jotta homma sujuisi ongelmitta. Aamuisen zoomin ansiosta jännitys pysyi kurissa ja tutkijatentti sujui loistavasti! Jännitystä myös helpotti se, kun pystyi luottamaan ryhmän jäseniin.

 

Oli erittäin mielenkiintoista seurata varjoryhmän tutkijatentti ennen meidän omaamme. Heillä tutkijatentti meni hyvin ja kun meidän vuoromme koitti olimme hyvillä mielin valmiina aloittamaan. Tutkijamme Auli Toom vastasi kiperiin kysymyksiimme varsin kattavasti ja tunnelma oli todella miellyttävä. Vaikka olimme hyvin valmistautuneet, saimme taas uutta näkökulmaa tutkimukseen. Hyvä valmistautuminen näkyi myös jokaisen ryhmäläisen tasapuolisessa työpanoksessa ja hyvin jäsennellyissä kysymyksissä.

 

Jälkeenpäin kaikilla oli hyvin huojentunut olo, kun pitkä opintojakso olikin jo päätöksessä. Oli mukavaa päästä vielä tutkijamme Auli Toomin kanssa fiiliksistä ja opintojaksosta. Meillä kävi erittäin hyvä tuuri kun saimme Auli Toomin meidän tutkijaksi ja tämän ryhmän ympärillemme!

 

-Vuorovaikuttajat

Kategoriat
Uncategorised

Vertaistuen fiilikset tutkijatentistä

Olemme iloisesti yllättyneitä, miten hyvin mielestämme tutkijatentti sujui. Tilanne oli odotettua rennompi ja saimme hyvää keskustelua aikaiseksi. Se, miten tutkijamme Henna Lahti asian koki, on sitten eri asia ?
Oli hienoa huomata tutkijan oma innostus aiheeseensa ja vetämäänsä kurssia kohtaan. Tentissä tutkija oli mielestämme avoimempi ja vastaanottavaisempi kysymyksillemme kuin ensimmäisessä tapaamisessa.
Saimme kysyttyä tutkijalta meitä askarruttavista asioista, joita olemme pohtineet lähes koko kurssin ajan.
Olimme suunnitelleet kysymykset ja aikataulun niin, että jokaisella oli oma kysymys ja suunniteltu paikka mutta keskustelu oli silti vastavuoroista ja luontevaa.
Ajatus tentistä tuntui aluksi jännittävältä mutta loppujen lopuksi selvisimme hengissä!
Varjoryhmänä toimiminen oli opettavaista. Sen avulla saimme kosketuspintaa toiseen tutkimukseen ja saimme kokemuksia palautteen antamisesta ja sen vastaanottamisesta.
Mahtavaa, että tentti on kuitenkin ohi!

-Vertaistuki

Kategoriat
Uncategorised

Ryhmämme “Virheelliset käsitykset” fiiliksiä tutkijatentistä!

Tutkijatentti on nyt takanapäin ja fiilikset ryhmällämme ovat hyvät! Olimme perehtyneet aiheeseen hyvin ja näin ollen jännitys ei ollut paha. Tutkijatenttiä oli kurssin aika nostettu paljon esille ja sitä myöten se herätti alkuun paljon ajatuksia ja jännitystä, mutta näin loppua kohden jännitys helpottui. Tosin olisi ollut mukavaa, jos ennakkoon olisi tilanteesta ollut jokin esimerkki. Kukaan ryhmästämme ei ole aiemmin ollut vastaanvanlaisessa tentissä. Oli toisaalta mukavaa, että tentti oli erilainen ja asetelma poikkeuksellinen (me kysymme kysymykset eikä esimerkiksi opettaja).  

Saimme hyvin vastauksia kysymyksiimme ja jälleen paljon lisää mielenkiintoista tietoa tutkijamme Ilonan tutkimuksesta. Meillä oli hyvä suunnitelma auttamaan tilannetta ja näin ollen kaikki meni mutkattomasti. Vaikka 30 minuuttia on lyhyt aika, niin puheenjohtajamme hoiti aikataulutuksen loistavasti ja saimme kysyttyä kaikki haluamamme oleelliset kysymykset. Saimme kehuja myös tutkijaltamme, että olimme rakentaneet kysymykset johdonmukaiseen järjestykseen ja selvästi perehtyneet kyseiseen tutkimukseen.  

 

Virheelliset käsitykset 

Aino, Tiuku, Nea, Evita, Kiia, Julia, Taika, Hilma, Jasmin, Iina 

Kategoriat
Uncategorised

Vilkasta keskustelua KEKE:n tutkijatentissä

Olipa hieno kurssin loppuhuipennus! Kyllä jännitti, mutta hyvin se meni ja tsemppasimme toinen toisiamme yhdessä ryhmänä.
Olimme ryhmitelleet kysymykset teemoittain, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Kysyimme tutkimukset viitekehyksenäkin olleesta SEDistä, aineistonkeruumenetelmistä, tutkimuksessa olleesta arvioinnista sekä jatkotutkimus mahdollisuuksista. Saimme myös varjoryhmältämme maailmanpelastajilta positiivista palautetta hyvin aluistetuista ja jäsennelleyistä kysymyksistä.
Varjoryhmämme Maailmapelastajajien tentti oli ennen meitä, ja saimmekin katsoa mallia heidän tentistään. Maailmanpelastajilla oli hyviä kysymyksiä, ja heidän puheenjohtajansa toimi oikein mallikkaasti. Oli mielenkiintoista ja opettavaista seurata heidän kysymyksiään ja tutkijan vastauksia.
Tutkijamme Niclas vastasi kysymyksiin ihanan jäsennellysti ja hänen vastauksista nousi esille monia hyviä jatkokysymyksiä, joita esitimme. Tentissä oli mukava keskusteleva tunnelma ja jäimme juttelemaan Niclaksen kanssa tentin jälkeen.

Kiitokset antoisasta kurssista sekä rofessooreille että kanssaopiskelijoille! <3 Niclas <3