Ikävä tulee, P5!

Kurssimme huipentui tutkijatenttiin. Aloitimme ensin varjoryhmänä, ja saimme mukavasti ensimakua siitä mitä meillä olisi edessä. ”Epäonnistujat” ryhmä onnistui hyvin nimestään huolimatta ja saimme paljon irti varjoryhmänä. Opimme opponentin roolissa olemisesta, joka oli suurimmalle osalle ryhmästämme uutta. Oli myös kiinnostavaa tavata toisen ryhmän tutkija, Markku Niemivirta, joka on kylläkin usealle meistä tuttu YK4 -kurssilta. Oli mukava tutustua Maken tutkijapuoleen.

Tutkijamme Kaisu Mälkin ilmaantuessa paikalle pienehkö jännityksemme laukesi. Kaisu on todella mukava ja leppoisa, joten tentti ei siinä mielessä hirveästi jännittänyt. Olimme valmistautuneet hyvin etukäteen perehtymällä laajaan tausta-aineistoon ja laatimalla käsikirjoituksen tenttiä varten. Epäilimme, ettei aika ei tulisi riittämään kaikkien kysymysten esittämiseksi. Ja näinhän siinä kävi. Tentti sujui kuitenkin odotetusti, se meni hyvin, mutta olimme myös helpottuneita sen päättyessä. Mukavaa, että myös tentti tuki oppimista, saimme tentissä uusia asioita selville Kaisun tutkimuksesta.

Voisimme seuraavaksi pohtia hieman kurssia ylipäätänsä. Kurssin pitkä kesto koko syksyn ajaksi oli hyvä, koska ehdimme kunnolla perehtyä aiheeseemme. Antoisimpia hetkiä olivat oppimistehtäviin pureutuminen oman ryhmän kanssa. Ryhmätöille oli annettu tarpeeksi aikaa, kaikki aika ei tuntunut suorittamiselta, vaan aikaa oli myös keskustelulle ja asian pohtimiselle: olemme käyneet useita antoisia keskusteluita syksyn aikana. Ryhmämme hyvä henki kantoi koko syksyn läpi. On ilahduttavaa saada kokemuksia ryhmätyöskentelystä, jossa kaikki ottavat aktiivisesti osaa yhteisten tehtävien tekoon. Ryhmämme oli motivoitunut ja tehtävien teko jakautui tasaisesti. Syksyn aikana ryhmästämme kehittyi porukka, jolle muodostui yhteinen huumori.

Teimme oppimistehtäviä syksyn aikana mielellämme ja mielenkiinnolla ryhmämme kanssa. Välillä tehtävänannot tuottivat meille päänvaivaa, sillä nimikkotutkimuksemme oli teorian kehittelyä, ja tästä johtuen oppimistehtäviin vastaaminen vaati hieman soveltamista.  Välillä tuntui, että Kaisun teorian syvempi ymmärtäminen olisi vaatinut myös laajaa perehtymistä Kaisun käyttämiin taustateorioihin. Vaikka Mezirowin ja Damasion teoriat herättivätkin kiinnostuksemme, niihin laajempi perehtyminen ei tuntunut tämän kurssin tavoitteiden kannalta olennaisimmalta.  Palasimme syksyn oppimistehtäviin tutkijatentin rungon suunnittelussa. Syksyn tehtävien läpikäyminen auttoi miettimään uusia kysymyksiä tutkijalle.

Kurssin vahvuuksina koimme pitkäjaksoisen ryhmätyöskentelyn ja asiantuntijuuden syntymisen ja jakamisen. Kehitettävänä olisi saada blogi paremmin osaksi kurssia. Tutkijatentin jälkeen kävimme keskustelua siitä, miten blogi-ideaa voisi lähteä kehittelemään. Keskusteluun osallistui Leila ja tutkijamme Kaisu. Keksimme idean varjoryhmäpareista blogissa. Jokainen ryhmä kirjoittaisi omaa blogiaan, jota seuraisi ja kommentoisi toinen ryhmä, ja toisinpäin. Ehkä tätä ideaa voisi kokeilla jo ensi vuoden kurssilla.

Kiitos, että saimme tutustua teidän muidenkin aiheisiin! Toivottavasti kurssi oli yhtä antoisa teille, mitä se oli meille!
Laura, Sade, Riina, Ruut, Tiina, Tuuli ja Otso (Primitiiviset tunteet)