Koulumenestyjien lopputervehdykset

Päädyimme syventymään ryhmämme kanssa erittäin mielenkiintoiseen kouluhyvinvointia ja motivaatiota käsittelevään tutkimukseen. Tämän myötä opimme paljon tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan työstä. Tutkijatentti oli mielestämme kurssin kohokohta. Oli opettavaista kyseenalaistaa tutkimukseen liittyviä asioita ja saada vielä enemmän käsitystä taustalla vaikuttavista tekijöistä. Oli myös mielenkiintoista tehdä tämä ryhmänä, sillä näin kykenimme syventymään tutkimukseen monesta eri näkökulmasta. Lisäksi prosessinomainen, ryhmässä tapahtuva työskentely kehitti tiimityöskentelytaitojamme. Ryhmätyöskentelyn aihealueet oli rakennettu hyvin; saimme hyvän käsityksen siitä, miten tutkimuksen tekeminen rakentuu ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Nimikkotutkimukset vaikuttivat kaikki kiinnostavilta, ja on ollut antoisaa kuulla näkökulmia myös täysin erilaisista tutkimuksista kuin omamme. Osa kuitenkin jäi hieman vieraammaksi kuin toiset, ja kurssin lopussa harmittikin ettei ehtinyt tutustumaan osaan vielä paremmin.

Kokonaisuutena kurssi on opettanut paljon, mutta useasti olemme joutuneet pohtimaan eri osioiden yhteyttä toisiinsa. Olisi ollut tehokkaampaa jos esimerkiksi blogilla olisi ollut suurempi näkyvyys ja merkitys kurssilla, jotta sen yhteys tutkimuksen tekoon olisi ollut selkeämpi ja sitä olisi osattu hyödyntää paremmin.

Kiitos kaikille kurssilla mukana olleille yhteistyöstä ja tsemppiä seuraaviin haasteisiin! 🙂

Toivottavat Anniina, Helena, Minna, Krista, Henriikka, Elina, Minea ja Iiris

Musaryhmän viimeinen soitto

Moikka kaikille!

Hyvin onnistuneen tutkijatentin jälkeen on saatu P5-kurssi pakettiin ja kaikille jäänyt hyvät fiilikset koko kurssista. Kurssilla ryhmässä toimiminen oli mukavaa vaihtelua peruskursseille ja yksin puurtamiselle, myös aihepiiri oli erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Huomasimme viimeisellä ryhmätyö kerralla oppineemme paljon tutkimuksen tekemisestä korjatessamme tutkimussuunnitelmaamme.

Ryhmässämme vallitsi hyvä yhteishenki ja kurssikerroille, sekä ryhmätyötapaamisiin oli aina mukava tulla. Koimme oppimistehtävät opettavaisiksi ja osittain myös haastaviksi, sillä aihe oli suurelle osalle meistä täysin uusi. Joskus tosin koimme tehtävänannot hieman epäselviksi ja osittain puuttellisiksi. Ryhmämme jäsenet tasapainottivat toisiaan hyvin, kun mukana oli juuri alottaneita fukseja sekä jo akateemisesti vanhempia opiskelijoita eri tiedekunnista.

Tutkijan kanssa työskentely oli hyvä kokemus, sillä tutkijamme Jan-Erik Mansikka oli erittäin yhteistyöhaluinen ja kärsivällisesti vastasi kysymyksiimme koko kurssin ajan. Järjestimme myös muutaman ylimääräisen tapaamisen, jotka järjestyivät aina hienosti. Tutkijatentissä tutkijamme osasi hyvin perustella vastauksensa kysymyksiimme ja teki tenttitilanteesta miellyttävän kaikille osapuolille.

Kiitos kaikille mukavasta kurssista ja hyvää joulun odotusta!

Koko musaryhmän puolesta,

Anni, Karoliina ja Hanna

Viimeinen epäonnistuminen

Syksy on ollut tämän P5-kurssin osalta vivahteikas ja opettavainen. Tutkijatentti on nyt onnistuneesti takana ( kts.liite tutkijatentin pääkohdista) ja kaikille osapuolille jäi yhteistyöstä positiivinen tekemisen meininki. Olemme oppineet, erehtyneet ja taas oppineet erehdyksistämme.

”If you have never failed, you have never tried anything new”.

Ryhmä Epäonnistujat

Tutkijatentin_pääkohdat

Ikävä tulee, P5!

Kurssimme huipentui tutkijatenttiin. Aloitimme ensin varjoryhmänä, ja saimme mukavasti ensimakua siitä mitä meillä olisi edessä. ”Epäonnistujat” ryhmä onnistui hyvin nimestään huolimatta ja saimme paljon irti varjoryhmänä. Opimme opponentin roolissa olemisesta, joka oli suurimmalle osalle ryhmästämme uutta. Oli myös kiinnostavaa tavata toisen ryhmän tutkija, Markku Niemivirta, joka on kylläkin usealle meistä tuttu YK4 -kurssilta. Oli mukava tutustua Maken tutkijapuoleen.

Tutkijamme Kaisu Mälkin ilmaantuessa paikalle pienehkö jännityksemme laukesi. Kaisu on todella mukava ja leppoisa, joten tentti ei siinä mielessä hirveästi jännittänyt. Olimme valmistautuneet hyvin etukäteen perehtymällä laajaan tausta-aineistoon ja laatimalla käsikirjoituksen tenttiä varten. Epäilimme, ettei aika ei tulisi riittämään kaikkien kysymysten esittämiseksi. Ja näinhän siinä kävi. Tentti sujui kuitenkin odotetusti, se meni hyvin, mutta olimme myös helpottuneita sen päättyessä. Mukavaa, että myös tentti tuki oppimista, saimme tentissä uusia asioita selville Kaisun tutkimuksesta.

Voisimme seuraavaksi pohtia hieman kurssia ylipäätänsä. Kurssin pitkä kesto koko syksyn ajaksi oli hyvä, koska ehdimme kunnolla perehtyä aiheeseemme. Antoisimpia hetkiä olivat oppimistehtäviin pureutuminen oman ryhmän kanssa. Ryhmätöille oli annettu tarpeeksi aikaa, kaikki aika ei tuntunut suorittamiselta, vaan aikaa oli myös keskustelulle ja asian pohtimiselle: olemme käyneet useita antoisia keskusteluita syksyn aikana. Ryhmämme hyvä henki kantoi koko syksyn läpi. On ilahduttavaa saada kokemuksia ryhmätyöskentelystä, jossa kaikki ottavat aktiivisesti osaa yhteisten tehtävien tekoon. Ryhmämme oli motivoitunut ja tehtävien teko jakautui tasaisesti. Syksyn aikana ryhmästämme kehittyi porukka, jolle muodostui yhteinen huumori.

Teimme oppimistehtäviä syksyn aikana mielellämme ja mielenkiinnolla ryhmämme kanssa. Välillä tehtävänannot tuottivat meille päänvaivaa, sillä nimikkotutkimuksemme oli teorian kehittelyä, ja tästä johtuen oppimistehtäviin vastaaminen vaati hieman soveltamista.  Välillä tuntui, että Kaisun teorian syvempi ymmärtäminen olisi vaatinut myös laajaa perehtymistä Kaisun käyttämiin taustateorioihin. Vaikka Mezirowin ja Damasion teoriat herättivätkin kiinnostuksemme, niihin laajempi perehtyminen ei tuntunut tämän kurssin tavoitteiden kannalta olennaisimmalta.  Palasimme syksyn oppimistehtäviin tutkijatentin rungon suunnittelussa. Syksyn tehtävien läpikäyminen auttoi miettimään uusia kysymyksiä tutkijalle.

Kurssin vahvuuksina koimme pitkäjaksoisen ryhmätyöskentelyn ja asiantuntijuuden syntymisen ja jakamisen. Kehitettävänä olisi saada blogi paremmin osaksi kurssia. Tutkijatentin jälkeen kävimme keskustelua siitä, miten blogi-ideaa voisi lähteä kehittelemään. Keskusteluun osallistui Leila ja tutkijamme Kaisu. Keksimme idean varjoryhmäpareista blogissa. Jokainen ryhmä kirjoittaisi omaa blogiaan, jota seuraisi ja kommentoisi toinen ryhmä, ja toisinpäin. Ehkä tätä ideaa voisi kokeilla jo ensi vuoden kurssilla.

Kiitos, että saimme tutustua teidän muidenkin aiheisiin! Toivottavasti kurssi oli yhtä antoisa teille, mitä se oli meille!
Laura, Sade, Riina, Ruut, Tiina, Tuuli ja Otso (Primitiiviset tunteet)

Reflektoidaan, reflektoidaan!

Nyt on tutkijatentti takana ja muutenkin alkaa olla p5-kurssi plakkarissa. Ensi viikolla alkaa joulukuu ja yksi lukukausi on jo/taas (uusille/vanhoille opiskelijoille) pian suoritettu. Mutta mitä jäi käteen?

Tämän kurssin keskeinen anti oli ryhmätyöskentelyssä ja oman tutkijan välityksellä kasvatustieteen tutkimusmaailmaan tutustumisessa. Meidän ryhmämme koostui työ- ja opiskelutaustoiltaan mukavan erilaisista palasista ja tämä asetelma sopiikin ryhmätyöhön mainiosti. Jokainen toi omat opiskelu- ja työtaustansa mukaiset näkökulmat mukanaan ja niistä lähtökohdista sitten lähdettiin käsittelemään tutkimusaihettamme tutkijan asettamista näkökulmista. Tuloksena oli varsinainen keitos, jossa oli monta kauhaa, mutta todistimme että ihan kivasti voi kuusi kokkia keittää samaa soppaa ja saada siitä jopa syötävää!

Mina: Verrattuna tätä ryhmätyötä lukion ryhmätöihin suuri ero oli siinä, että lukiossa etsimme vain “sitä oikeata tietoa” ja olimme kaikki yhtä tietämättömiä ja pihalla. Nyt sisällön lisäksi mukana on jatkuvasti myös eri näkökulmat käsiteltävään tietoon, joten vaikka luulisi tietävänsä asiasta jo jotain, niin aina voi oppia uutta katsoessaan asiaa toisesta suunnasta. Oli huippua oppia toisilta ryhmäläisiltä asioita, joita ei itse ollut hoksannut ajatella.

Ukko: Tämän kurssi paras antia oli itselle sisällön sijaan ryhmätyön tekeminen. Vaikka kurssin pituus ja monet pienet tehtävät tuntuivat välillä vähän raskailta, niin ne mahdollistivat kunnollisen ryhmätyöprosessin. Nyt oli aikaa tutustua ryhmän jäseniin ja kokeilla erilaisia rooleja kulloisenkin tehtävän parissa.

Julia: Ennen kurssin alkua hämmästelin sen pituutta, mutta viikkojen ja kuukausien vierähtäessä olen todennut, että juuri pitkään kestänyt yhteistyö on mahdollistanut loistavan ryhmähengen syntymisen, mikä on ollut aivan mahtavaa!

Meira: Meillä oli onnistunut ryhmätyömeininki! Ilmeisesti kaikilla muillakin ryhmillä on ollut, eli kurssi onnistui mahdottomassa: yläasteen traumojen parantamisessa ja ryhmätyön muuttamisessa hyväksi ja mukavaksi oppimisen tavaksi.

Itse tutkimusmaailmaan tutustuminen, varsinkaan näin aikaisessa vaiheessa opiskeluja, ei ole mikään itsestäänselvyys kaikilla opiskelualoilla. Nyt pääsimme jututtamaan ihka oikeaa tutkijaa, sekä tutustumaan tutkimuksentekoon ihan pohjamutia myöten. Aika hurjaa, koska harvalla uudella opiskelijalla ainakaan on tuskin kovin vahvaa käsitystä siitä, miten tämä ”tutkittu tieto” todella muodostuu. Yleisesti olimme kaikki sitä mieltä, että tutkijaan tutustuminen oli kurssin parasta antia, tietysti vanhojen ryhmätyötraumojen parantamisen lisäksi, ryhmätyöt kun eivät aina osu omalle mukavuusalueelle.

Meira: Kurssi tutustutti tutkimuksen tekemiseen tavalla, joka ylitti teoreettisen opiskelun – ilman, että kuitenkaan teimme varsinaista tutkimusta. Se on yliopistokontekstissa erinomainen saavutus!

Ukko: Tutkijatentti toimi ryhmätyöskentelyn maalina ja sen onnistuminen oli kiinni kaikkien aktiivisesta osallistumisesta valmisteluun ja itse tenttiin.

Lilli: Tutkijatentti oli ihan siisti juttu, vedettiin se läpi rennolla ryhmäfiiliksellä ja hyvin meni!

Pekka: Koen kurssin ohjanneen kiinnostusta eri aihepiirien pariin. Siistiä, että meidän tutkimus osoittautui itselle tosi kiinnostavaksi aihepiiriltään. Vasta aloittaneen kasvatustieteilijän identiteetti on kasvanut taas johonkin suuntaan.

544909__weight-lifting_p
#Voittajafiilis!
94402-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-Happy-Grinning-Star-Face
#YhtäHymyä!
Opiskelut pulkassa ja kurssit pakettin!

Tällä viikolla päättynyttä viimeistä blogiviikkoa noudatellen tämänkin tekstin teille tuotti:

Mina, Meira, Ukko, Pekka, Lilli ja Julia

Hiljainen tieto kiittää ja kumartaa

Täällä hyvästejä kirjoittelee Hiljainen tieto-ryhmä! Heti ensiksi haluamme sanoa, että hiljainen tieto on välittynyt ainakin meidän ryhmän vuorovaikutuksessa koko kurssin ajan puolin ja toisin. Jo pidempään opiskelleet ovat saaneet fukseilta tuoreita näkemyksiä ja vanhemmat konkarit ovat jakaneet kertynyttä tietämystään uusille. Toivottavasti muillakin ryhmillä on samanlaisia kokemuksia.

Kurssi on aiheuttanut sekä harmaita hiuksia että onnistumisen kokemuksia. Tehtävänannot ovat toisinaan hämmentäneet. Toisaalta jollain tapaa olemme pystyneet samaistumaan tutkijan monipuoliseen ja ehkä jopa ennustamattomaan arkeen. Onnistumisen kokemuksia on tullut omia ryhmätyötaitoja kehittävästä työskentelystä, erilaisten työvälineiden, kuten Flingan ja Google Driven oppimisesta ja tutkijaan tutustumisesta (hekin ovat vain ihmisiä). Ryhmämme olikin tutkijatentin jälkeen erityisen innoissaan sen tarjoamasta uudesta kokemuksesta. Jännityksestä huolimatta tentti oli rento ja kulki omalla painollaan.

Ennen kaikkea kurssilta opimme kriittisen suhtautumisen tutkimuksen prosessiin, kuinka eri vaiheet tutkimuksen tekemisessä ja valinnat mitä tutkija tekee vaikuttavat seuraavaan vaiheeseen ja lopputulokseen. Tiettyä ilmiötä voi tutkia aina eri tavoilla ja on tärkeä huomioida tutkijan oma lähestymistapa tutkimusongelmaan.

Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä kurssin tarjoamista mahdollisuuksista ja pyrimme hyödyntämään kurssilta omaksumaamme tutkivaa työtapaa tästä eteenpäin opinnoissa. Hyvää ja ansaittua joululomaa kaikille!

Janina, Marianne, Mikaela, Susanne ja Tuuli

Löysimmekö tutkivan työtavan?

Så börjar även den här kursen gå mot sitt slut, och då är det väl på sin plats att reflektera lite över den. Början på slutet – alltså forskartenten – gick faktist bättre än förväntat (man förväntar ju sig alltid det värsta ). Särskilt imponerade blev vi av vår forskare, Marianne Teräs som svarade lugnt och bra på alla frågor, med utmärkta förklaringar, trots alla våra försök att ställa svåra frågor. Det var även intressant att lyssna på när Musa-gruppen tenterade Jan-Erik Mansikka – vilket även det gick väldigt smidigt. Dessutom har det varit väldigt givande att få ta del av så många olika forskningar.

För de flesta av oss var det här vår första djupare introduktion till forskning, och vi har alla lärt oss mycket. Särskilt genom alla grupparbeten känner vi att vi lärt oss väldigt mycket, och vår grupp har fungerat väldigt bra (trots konstant växlande mellan finska och svenska), vi har haft roligt tillsammans och stöttat varandra vid behov. Att forskning faktist är så pass krävande har vi inte riktigt tänkt på tidigare och vi lyfter på hatten till alla forskare – det är trots allt ett viktigt arbete de gör.

Vissa uppgifter tycker vi att ha varit lite väl flummigt formulerade, vilket har skapat lite förvirring ibland, och dessutom har vi fått höra om en del uppgifter/kriterier lite väl sent (t.ex. diskussionen om bloggbedömningen kom först efter att över hälften redan haft sin bloggvecka, dessutom hade vi helt missat att vi skulle skriva det här blogginlägget). Det skulle kanske vara bra om alla olika uppgifter (bloggen, egna forskningsplanen, forskartenten) skulle kunna kopplas mer till varandra – som det var nu blev bloggen ganska på sidan om, vilket inte sällan ledde till att vi helt enkelt glömde bort att den fanns! Under kursen har det varit lite väl mycket olika uppgifter som varit lite för löst kopplade till varandra. Trots allt känner vi ändå att vi har fått ut mycket från denna kurs, och särskilt tack till lärarna som var väldigt entusiastiska och insatta och faktist försökte göra denna kurs till något extra!

Tack för oss, och hoppas att det inte har varit alltför svårt att hänga med och förstå trots att vi har skrivit (och hållt presentationer) på svenska ibland!

Hälsningar, Pappers-gruppen: Pinja, Eva, Anna, Veronika, Jenny B, Jenny R, Carolina och Alexandra.

Motivaatio-ryhmä kiittää!

Nyt alkaa olla kurssi takanapäin ja motivaatio-ryhmä kiittää!
Kurssi on ollut todella mielenkiintoinen ja ryhmässä toimiminen mukavaa. Aika on mennyt uskomatonta vauhtia eteenpäin, ja ryhmämme kanssa muistamme ensimmäisen tapaamisen esittäytymiskierroksen aivan kuin eilisen. Hauskoja muistoja on kertynyt, ja niitä muistellessa kurssi on antanut paljon enemmän kuin pelkkää tietomäärää.
Kurssin aikana olemme kohdanneet paljon uusia ja haasteellisia asioita, mutta niihin ollaan päästy hyvin käsiksi yhdessä ryhmän kanssa. Yhteishenki on toiminut erittäin hyvin ja jokaisella on ollut oma roolinsa ryhmässämme. Hauskat, spontaanit keskusteluhetket, hyväksyvä ilmapiiri sekä kunnianhimoinen asenteemme ovat johtaneet hyvän ryhmädynamiikan ja hyvän fiiliksen lisäksi tulokselliseen työhön. Niin ryhmää kuin kurssiakin tulee ikävä.
Koko kurssi on ollut valmistautumista tutkijatenttiin, joka on nyt takana päin. Tutkijatentti oli erittäin antoisa ja tutkimuksesta oppi taas aivan uusia puolia. Pääsimme kyseenalaistamaan tutkijamme Anna Tapolan osatutkimusta liittyen tilannekohtaiseen kiinnostukseen. Tilanne oli oikein positiivisella tavalla intensiivinen. Anna Tapola pääsi pohtimaan meidän kysymyksiämme, ja saimme monipuolisia ja avartavia vastauksia. Lisäksi tutkijatentissä pääsi huomaamaan, kuinka paljon olemme oppineet kurssin aikana.

Oman tutkijatentin lisäksi varjoryhmänä toimiminen oli yllättävänkin antoisaa. Varjoryhmämme nimikkotutkimus liittyi myös motivaatioon ja täydensi kiinnostavalla tavalla Anna Tapolan tutkimusta. Oli mukava seurata aihetta, josta ryhmällämme on jo valmis ja pohjusteinen tietämys taustallaan.

Kurssi valaisi todella paljon enemmän käsitystä ylipäätänsä tutkijan työstä kuin olisi osannut odottaa. Tutkijan työn monet haastavat puolet (rahoitus, ajankäyttö, tutkimustulosten saatavuus yms.) nousivat monin paikoin esille, mutta kaikesta huolimatta se, mikä tutkijoista huokui, oli heidän oma innostus ja intohimo tutkimusaihettaan kohtaan. Myös stereotypiset mielikuvat salkkua kantavasta, iäkkäämmästä miestutkijasta muuttuivat heti nähtyämme oman nuorekkaan ja iloisen naistutkijamme Anna Tapolan.

Toisinaan kurssin aikana tehtävänannot mietityttivät paljon ja ryhmämme nimikkotutkimus oli hieman haastava. Kuitenkin pitkien pohdintojen jälkeen saimme niistä hyvin kiinni, mikä oli ilo huomata juurikin tutkijatentissä.

Ryhmätapaamiset olivat antoisia ja henki oli kannustava. Tilaa oli myös kyseenlaistaa omaa työskentelyämme ja tuotoksiamme, mikä auttoi kehittämään ryhmätöitämme eteenpäin. Yhteisöllistä oppimista parhaimmillaan! Kurssin aikana työskentelimme yhteisöllisesti myös digitaalisessa maailmassa Google Drivessa sekä omassa Facebook-ryhmässämme. Ryhmässämme tapahtui monia oppimistilanteita myös teknologian saralla. Toinen toistaan tukemalla ja ohjeistamalla saa todella aikaan mitä monipuolisimpia oppimiskokemuksia:)

Summer-happiness-photo

 

….Kurssin loppu huipentui suureen ryhmähaliin ja “hyvä me, hyvä me, hyvä meidän joukkue” -huutoihin. Näissä tunnelmissa on mukava jatkaa tulevia koitoksia päin 🙂

Terkuin, Alexandra, Annukka, Ida, Johanna, Katariina, Katri, Sandra ja Senja-Riitta

Kiitos kaikille!

 

Heippa kaikki!
Teknologia ryhmä täällä kirjoittelee viimeistä kertaa kurssin aikana. Kurssi on ollut mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Kiitosta kurssi saa myös sen tarjoamasta mahdollisuudesta osallistua blogiin ja oppimistehtäviin ruotsiksi.

Oppimistehtävien tekeminen on ollut mielekästä, tosin välillä myös haasteellista, sillä lukemamme artikkeli ei aina ole soveltunut oppimistehtäviin parhaalla mahdollisella tavalla. Oppimistehtävien kautta olemme päösseet tutustumaan tutkimuksen tekemiseen kiinnostavalla tavalla. Olemme kaikki iloisia siitä, että saimme tutustua juuri Hannele Niemen teknologiaa ja sen aiheuttamia muutoksia koulun toimintakulttuurissa käsittelevään tutkimukseen. Olemme kokeneet, että olemme saaneet siitä paljon irti. Viimeisellä ryhmätyökerralla huomasimme, kuinka eri tavalla nyt ymmärrämme artikkelimme ensimmäiseen lukukertaan verrattuna.

Päällimmäisenä ryhmässämme on viime viikkoina vallinnut jonkun sortin hämmennys kurssin jatkuvasti muuttuvien arviointikriteerien takia, joten palautteena jatkoa varten haluaisimme huomauttaa muutamasta asiasta. Kurssin ohjeistus on ollut jokseenkin sekava. Esimerkiksi se, kuinka blogia tullaan arvioimaan on muuttunut matkan varrella, mikä ei tuntunut aivan tasapuoliselta (osalla ryhmistä blogi-viikko oli mennyt, osalla vasta tulossa). Moni teistä varmaan tietää, että viime hetkillä, alle viikkoa ennen kurssin lopputyötä, tutkijatenttiä kävi ilmi ettei tenttiä voidakaan toteuttaa tavalla johon olimme koko kurssin valmistautuneet. Hannele joutui lähtemään Pekingiin ja tutkijatenttimme toteutettiin videon välityksellä. Tämä toki harmitti meitä kaikkia. Vaikka tentti ei ollutkaan sitä, johon olimme varautuneet se osoittautui hyväksi ja mielenkiintoiseksi kokemukseksi erilaisuudestaan huolimatta. Videoinnin jälkeen saimme vielä mielenkiintoista keskustelua aikaiseksi Mikaelin ja varjo ryhmämme kanssa. Nyt vain odottelemme Hanneleen vastauksia tiukkoihin kysymyksiimme. Kiitos kaikille kurssista ja erityiskiitos koulumenestyjät-ryhmälle varjo ryhmänämme toimimisesta 🙂

byebye

Terkuin  Emilia, Venla, Tuulikki, Kira, Henna, Wilhelmina ja Peppiina/ teknologia kouluissa

Tack och adjö!

Hei kaikki!

Viimeisiä viedään, ja pian on aika jättää hyvästit tälle kurssille ja siirtyä kohti uusia haasteita.

Tutkijatentti on takanapäin, ja päällimmäiseksi siitä jäi oikein hyvä fiilis! Nimikkotutkijamme Mira Kalalahti ja Janne Varjo olivat mukavia ja oli hienoa päästä kurkistamaan heidän työhönsä syvemmin. Tentti sujui luontevasti ja ilmapiiri oli rento ja rakentava. Jännitykseltäkään ei vältytty, sillä varjoryhmämme tutkija ei päässytkään yllättäen paikalle, mutta Teknologia kouluissa -ryhmä selvisi siitä haasteesta mainiosti ja taltioi kysymyksensä videolle.

Meidän kaikkien käsitykset tutkimuksen tekemisestä selkiytyivät melkoisesti kurssin aikana. Kurssilla tutkimuksen teemat (suunnittelu, teoriat ja käsitteet, menetelmät, aineiston hankinta ja analyysi sekä tutkimuksen arviointi) oli jaoteltu selkeästi ja johdonmukaisesti ja uutta tietoa oli näin ollen helppo rakentaa vanhan päälle oppimistehtävien myötä. Olemme kaikki askeleen lähempänä tutkijana toimimista ainakin henkisesti, sillä se ei tunnu enää ollenkaan niin pelottavalta. 🙂

Kurssin parasta antia olivat ehdottomasti yhdessä tehdyt ryhmätyöt. Niistä saimme kaikki eniten irti. Tästä voi suurelta osin kiittää hyvin toimivaa ryhmäämme. Tuntuu, että melkein mikä tahansa on mahdollista saavuttaa ja oppia, kun tukena on hyvä ryhmä.

Blogin pitäminen tuntui meistä usealle välillä vähän pakkopullalta. Asia olisi ehkä korjaantunut, jos blogi olisi otettu suurempaan rooliin lähiopetuskerroilla. Jäimme kaipaamaan myös selkeämpää listausta kurssilla vaadittavista tehtävistä – tämäkin kokoava bloggaustehtävä tuli meille vähän yllätyksenä.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli mielenkiintoinen, hyödyllinen ja monipuolinen. Minerva-tori oli virkistävä oppimisympäristö, joka mahdollisti monenlaisen työskentelyn.

Kiitos kanssaopiskelijoille, nimikkotutkijoille, opettajille, IT-tukihenkilöille ja tietenkin Minerva-pöllölle! 🙂

untitled1

Kouluvalintatutkijat -ryhmä

Elina K., Elina V., Hanna, Milla, Marlene, Reetta ja Vivi

Kuvan lähde: http://memegenerator.net/instance/52853605?urlName=Dwight-Meme&browsingOrder=New&browsingTimeSpan=AllTime