Motivaatio-ryhmä kiittää!

Nyt alkaa olla kurssi takanapäin ja motivaatio-ryhmä kiittää!
Kurssi on ollut todella mielenkiintoinen ja ryhmässä toimiminen mukavaa. Aika on mennyt uskomatonta vauhtia eteenpäin, ja ryhmämme kanssa muistamme ensimmäisen tapaamisen esittäytymiskierroksen aivan kuin eilisen. Hauskoja muistoja on kertynyt, ja niitä muistellessa kurssi on antanut paljon enemmän kuin pelkkää tietomäärää.
Kurssin aikana olemme kohdanneet paljon uusia ja haasteellisia asioita, mutta niihin ollaan päästy hyvin käsiksi yhdessä ryhmän kanssa. Yhteishenki on toiminut erittäin hyvin ja jokaisella on ollut oma roolinsa ryhmässämme. Hauskat, spontaanit keskusteluhetket, hyväksyvä ilmapiiri sekä kunnianhimoinen asenteemme ovat johtaneet hyvän ryhmädynamiikan ja hyvän fiiliksen lisäksi tulokselliseen työhön. Niin ryhmää kuin kurssiakin tulee ikävä.
Koko kurssi on ollut valmistautumista tutkijatenttiin, joka on nyt takana päin. Tutkijatentti oli erittäin antoisa ja tutkimuksesta oppi taas aivan uusia puolia. Pääsimme kyseenalaistamaan tutkijamme Anna Tapolan osatutkimusta liittyen tilannekohtaiseen kiinnostukseen. Tilanne oli oikein positiivisella tavalla intensiivinen. Anna Tapola pääsi pohtimaan meidän kysymyksiämme, ja saimme monipuolisia ja avartavia vastauksia. Lisäksi tutkijatentissä pääsi huomaamaan, kuinka paljon olemme oppineet kurssin aikana.

Oman tutkijatentin lisäksi varjoryhmänä toimiminen oli yllättävänkin antoisaa. Varjoryhmämme nimikkotutkimus liittyi myös motivaatioon ja täydensi kiinnostavalla tavalla Anna Tapolan tutkimusta. Oli mukava seurata aihetta, josta ryhmällämme on jo valmis ja pohjusteinen tietämys taustallaan.

Kurssi valaisi todella paljon enemmän käsitystä ylipäätänsä tutkijan työstä kuin olisi osannut odottaa. Tutkijan työn monet haastavat puolet (rahoitus, ajankäyttö, tutkimustulosten saatavuus yms.) nousivat monin paikoin esille, mutta kaikesta huolimatta se, mikä tutkijoista huokui, oli heidän oma innostus ja intohimo tutkimusaihettaan kohtaan. Myös stereotypiset mielikuvat salkkua kantavasta, iäkkäämmästä miestutkijasta muuttuivat heti nähtyämme oman nuorekkaan ja iloisen naistutkijamme Anna Tapolan.

Toisinaan kurssin aikana tehtävänannot mietityttivät paljon ja ryhmämme nimikkotutkimus oli hieman haastava. Kuitenkin pitkien pohdintojen jälkeen saimme niistä hyvin kiinni, mikä oli ilo huomata juurikin tutkijatentissä.

Ryhmätapaamiset olivat antoisia ja henki oli kannustava. Tilaa oli myös kyseenlaistaa omaa työskentelyämme ja tuotoksiamme, mikä auttoi kehittämään ryhmätöitämme eteenpäin. Yhteisöllistä oppimista parhaimmillaan! Kurssin aikana työskentelimme yhteisöllisesti myös digitaalisessa maailmassa Google Drivessa sekä omassa Facebook-ryhmässämme. Ryhmässämme tapahtui monia oppimistilanteita myös teknologian saralla. Toinen toistaan tukemalla ja ohjeistamalla saa todella aikaan mitä monipuolisimpia oppimiskokemuksia:)

Summer-happiness-photo

 

….Kurssin loppu huipentui suureen ryhmähaliin ja “hyvä me, hyvä me, hyvä meidän joukkue” -huutoihin. Näissä tunnelmissa on mukava jatkaa tulevia koitoksia päin 🙂

Terkuin, Alexandra, Annukka, Ida, Johanna, Katariina, Katri, Sandra ja Senja-Riitta