Monthly Archives: December 2014

Koulumenestyjien lopputervehdykset

Päädyimme syventymään ryhmämme kanssa erittäin mielenkiintoiseen kouluhyvinvointia ja motivaatiota käsittelevään tutkimukseen. Tämän myötä opimme paljon tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan työstä. Tutkijatentti oli mielestämme kurssin kohokohta. Oli opettavaista kyseenalaistaa tutkimukseen liittyviä asioita ja saada vielä enemmän käsitystä taustalla vaikuttavista tekijöistä. Oli myös mielenkiintoista tehdä tämä ryhmänä, sillä näin kykenimme syventymään tutkimukseen monesta eri näkökulmasta. Lisäksi prosessinomainen, ryhmässä tapahtuva työskentely kehitti tiimityöskentelytaitojamme. Ryhmätyöskentelyn aihealueet oli rakennettu hyvin; saimme hyvän käsityksen siitä, miten tutkimuksen tekeminen rakentuu ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Nimikkotutkimukset vaikuttivat kaikki kiinnostavilta, ja on ollut antoisaa kuulla näkökulmia myös täysin erilaisista tutkimuksista kuin omamme. Osa kuitenkin jäi hieman vieraammaksi kuin toiset, ja kurssin lopussa harmittikin ettei ehtinyt tutustumaan osaan vielä paremmin.

Kokonaisuutena kurssi on opettanut paljon, mutta useasti olemme joutuneet pohtimaan eri osioiden yhteyttä toisiinsa. Olisi ollut tehokkaampaa jos esimerkiksi blogilla olisi ollut suurempi näkyvyys ja merkitys kurssilla, jotta sen yhteys tutkimuksen tekoon olisi ollut selkeämpi ja sitä olisi osattu hyödyntää paremmin.

Kiitos kaikille kurssilla mukana olleille yhteistyöstä ja tsemppiä seuraaviin haasteisiin! 🙂

Toivottavat Anniina, Helena, Minna, Krista, Henriikka, Elina, Minea ja Iiris

Musaryhmän viimeinen soitto

Moikka kaikille!

Hyvin onnistuneen tutkijatentin jälkeen on saatu P5-kurssi pakettiin ja kaikille jäänyt hyvät fiilikset koko kurssista. Kurssilla ryhmässä toimiminen oli mukavaa vaihtelua peruskursseille ja yksin puurtamiselle, myös aihepiiri oli erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Huomasimme viimeisellä ryhmätyö kerralla oppineemme paljon tutkimuksen tekemisestä korjatessamme tutkimussuunnitelmaamme.

Ryhmässämme vallitsi hyvä yhteishenki ja kurssikerroille, sekä ryhmätyötapaamisiin oli aina mukava tulla. Koimme oppimistehtävät opettavaisiksi ja osittain myös haastaviksi, sillä aihe oli suurelle osalle meistä täysin uusi. Joskus tosin koimme tehtävänannot hieman epäselviksi ja osittain puuttellisiksi. Ryhmämme jäsenet tasapainottivat toisiaan hyvin, kun mukana oli juuri alottaneita fukseja sekä jo akateemisesti vanhempia opiskelijoita eri tiedekunnista.

Tutkijan kanssa työskentely oli hyvä kokemus, sillä tutkijamme Jan-Erik Mansikka oli erittäin yhteistyöhaluinen ja kärsivällisesti vastasi kysymyksiimme koko kurssin ajan. Järjestimme myös muutaman ylimääräisen tapaamisen, jotka järjestyivät aina hienosti. Tutkijatentissä tutkijamme osasi hyvin perustella vastauksensa kysymyksiimme ja teki tenttitilanteesta miellyttävän kaikille osapuolille.

Kiitos kaikille mukavasta kurssista ja hyvää joulun odotusta!

Koko musaryhmän puolesta,

Anni, Karoliina ja Hanna

Viimeinen epäonnistuminen

Syksy on ollut tämän P5-kurssin osalta vivahteikas ja opettavainen. Tutkijatentti on nyt onnistuneesti takana ( kts.liite tutkijatentin pääkohdista) ja kaikille osapuolille jäi yhteistyöstä positiivinen tekemisen meininki. Olemme oppineet, erehtyneet ja taas oppineet erehdyksistämme.

”If you have never failed, you have never tried anything new”.

Ryhmä Epäonnistujat

Tutkijatentin_pääkohdat