All posts by Hanna M Lindevall

Musaryhmän viimeinen soitto

Moikka kaikille!

Hyvin onnistuneen tutkijatentin jälkeen on saatu P5-kurssi pakettiin ja kaikille jäänyt hyvät fiilikset koko kurssista. Kurssilla ryhmässä toimiminen oli mukavaa vaihtelua peruskursseille ja yksin puurtamiselle, myös aihepiiri oli erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Huomasimme viimeisellä ryhmätyö kerralla oppineemme paljon tutkimuksen tekemisestä korjatessamme tutkimussuunnitelmaamme.

Ryhmässämme vallitsi hyvä yhteishenki ja kurssikerroille, sekä ryhmätyötapaamisiin oli aina mukava tulla. Koimme oppimistehtävät opettavaisiksi ja osittain myös haastaviksi, sillä aihe oli suurelle osalle meistä täysin uusi. Joskus tosin koimme tehtävänannot hieman epäselviksi ja osittain puuttellisiksi. Ryhmämme jäsenet tasapainottivat toisiaan hyvin, kun mukana oli juuri alottaneita fukseja sekä jo akateemisesti vanhempia opiskelijoita eri tiedekunnista.

Tutkijan kanssa työskentely oli hyvä kokemus, sillä tutkijamme Jan-Erik Mansikka oli erittäin yhteistyöhaluinen ja kärsivällisesti vastasi kysymyksiimme koko kurssin ajan. Järjestimme myös muutaman ylimääräisen tapaamisen, jotka järjestyivät aina hienosti. Tutkijatentissä tutkijamme osasi hyvin perustella vastauksensa kysymyksiimme ja teki tenttitilanteesta miellyttävän kaikille osapuolille.

Kiitos kaikille mukavasta kurssista ja hyvää joulun odotusta!

Koko musaryhmän puolesta,

Anni, Karoliina ja Hanna

Taito- ja taideaineiden merkitys

Tänään on musaryhmän viimeinen bloggaus päivä ja päädyimme pohdiskelemaan taito- ja taideaineiden merkitystä peruskoulussa. Päädyimme pohdiskelemaan aihetta omien kokemuksiemme perusteella.

Taito-ja taideaineiksi luokitellaan kuvataide, musiikki, kotitalous, liikunta ja käsityö. Näiden aineiden vähentämisestä ollaan käyty pitkään keskustelua ja mielipiteitä on sekä puolesta että vastaan. Valtaosa löytämistämme mielipiteistä puolsi taide-ja taitoaineiden tuntimäärän säilyttämistä ennallaan. Näiden aineiden nähtiin lisäävän motivaatiota ja kouluviihtyvyyttä, sekä ehkäisevän jopa syrjäytymistä. Joidenkin mielestä taideaineet vievät turhaa aikaa kovilta aineilta, eivätkä ole hyödyksi tulevaisuudessa.

Mielestämme taito- ja taideaineet  ovat ehdottomasti olleet tärkeä osa lukujärjestystä. Vaikka näillä tunneilla opittuja asioita ei voi mitata yhtä tarkasti kuin matematiikan osaamista on mielestämme turhaa sanoa ettei näitä taitoja tarvitsisi elämässä. Näillä tunneilla käsiteltävien asioiden lisäksi opitaan paljon mm. sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Taito- ja taideaineiden tunneilla oppilas saa käyttää luovuuttan ja löytää itsestään uusia puolia, esimerkiksi liikuntatunneilla lapsi, jonka perheellä ei ole varaa kustantaa harrastuksia saa kokeilla eri lajeja ohjatusti.

Olemme huolestuneita siitä, että on puhuttu taide- ja taitoaineiden ja valinnaisaineiden vähentämisestä peruskoulussa.  Mielestämme taito- ja taideaineet rytmittävät päivää siten, että on helpompi jaksaa ”vaativimmillakin” tunneilla, joissa opiskelu tapahtuu kaavamaisemmin. Omat kokemuksemme näistä aineista ovat niin positiivisia ja koimme oppineemme sellaisia asioita ja taitoja joita emme usko, että olisimme muuten oppineet tai kokeneet.  Esimerkiksi liikuntatunneilla ” joutui”  välillä tekemään asioita jotka jännittivät etukäteen ja joita ei olisi halunnut tehdä, mutta nyt olemme tyytyväisiä siitä että välillä joutui menemään epämukavuusalueelle.

Mielestämme tärkeintä ei ole kilpailukyvyn parantaminen ja kilpailussa pärjääminen vaan, se että peruskoulussa opitaan taitoja joilla pärjää elämässä koulun ulkopuolellakin. Jos panostamme vain kovissa aineissa pärjäämiseen ja ”huippuyksilöiden” kouluttamiseen unohtuu helposti kaikkien oppilaiden todelliset mahdollisuudet kaikilla elämän osa-alueilla.

Mitä olette itse mieltä taito- ja taideaineiden nykyisestä tuntimäärästä? Millainen merkitys näillä aineilla oli teille peruskoulussa?  

Mielipiteitänne odottaen,

-Karoliina ja Hanna/ musaryhmä