Koulumenestyjien lopputervehdykset

Päädyimme syventymään ryhmämme kanssa erittäin mielenkiintoiseen kouluhyvinvointia ja motivaatiota käsittelevään tutkimukseen. Tämän myötä opimme paljon tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan työstä. Tutkijatentti oli mielestämme kurssin kohokohta. Oli opettavaista kyseenalaistaa tutkimukseen liittyviä asioita ja saada vielä enemmän käsitystä taustalla vaikuttavista tekijöistä. Oli myös mielenkiintoista tehdä tämä ryhmänä, sillä näin kykenimme syventymään tutkimukseen monesta eri näkökulmasta. Lisäksi prosessinomainen, ryhmässä tapahtuva työskentely kehitti tiimityöskentelytaitojamme. Ryhmätyöskentelyn aihealueet oli rakennettu hyvin; saimme hyvän käsityksen siitä, miten tutkimuksen tekeminen rakentuu ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Nimikkotutkimukset vaikuttivat kaikki kiinnostavilta, ja on ollut antoisaa kuulla näkökulmia myös täysin erilaisista tutkimuksista kuin omamme. Osa kuitenkin jäi hieman vieraammaksi kuin toiset, ja kurssin lopussa harmittikin ettei ehtinyt tutustumaan osaan vielä paremmin.

Kokonaisuutena kurssi on opettanut paljon, mutta useasti olemme joutuneet pohtimaan eri osioiden yhteyttä toisiinsa. Olisi ollut tehokkaampaa jos esimerkiksi blogilla olisi ollut suurempi näkyvyys ja merkitys kurssilla, jotta sen yhteys tutkimuksen tekoon olisi ollut selkeämpi ja sitä olisi osattu hyödyntää paremmin.

Kiitos kaikille kurssilla mukana olleille yhteistyöstä ja tsemppiä seuraaviin haasteisiin! 🙂

Toivottavat Anniina, Helena, Minna, Krista, Henriikka, Elina, Minea ja Iiris