Vad är det som gör Motiverande Samtal så tilltalande och effektivt?

Vad är det som gör Motiverande Samtal (MI) så tilltalande och effektivt? En av de vanligaste kommentarerna jag får från mina deltagare, är att ”det är en så respektfull metod med en människosyn och ett förhållningssätt som värnar om människan”.

Jaana-SandholmJag kan inte annat än hålla med, det är en metod som strävar efter att göra klienten/patienten/brukaren delaktig i sin egen förändring. MI förutsätter att jag som behandlare/samtalsledare/rådgivare uppriktigt tror på att människan är en resursrik person med en vilja, önskan och förmåga att göra de förändringar som kan behövas. Som en duktig MI-tränare uttryckt det: ”Du har vad du behöver och tillsammans skall vi finna det” (Jennifer Hettema, University of New Mexico, Albuquerque)

MI är effektivt för att det är en evidensbaserad metod som hela tiden utvecklas utifrån vilka komponenter som forskningen kan bevisa har effekt. Det är nog ett av mina personliga favoritskäl. Jag har utbildat i MI i femton år och har hela tiden fått vara på alerten när nya studier gör att fokus i metoden tar en annan kurs. Det går helt enkelt inte att luta sig tillbaka på gamla erfarenheter utan upplägg måste omformas, omarbetas och revideras allt eftersom. Det är en givande utmaning att hitta nya pedagogiska grepp för att förmedla metoden.

Jag har utbildat inom många olika verksamheter och har tusentals nöjda deltagare och har ännu inte hittat ett enda område där MI, antingen som förhållningssätt och eller som metod inte skulle kunna tillämpas. Tvärtom, i allt arbete med människor torde det vara en självklarhet att ha ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt där den andres intressen och behov sätts före ens egna. Och avslutningsvis, om så bara en liten del av ens arbetsuppgift handlar om att motivera den andra i någon riktning så har MI både ett förhållningssätt, strategier och verktyg för att hjälpa till i det arbetet.
Jaana Sandholm, MI tränare

Helsingfors universitets utbidnings- och utvecklingstjänster arrangerar en grundutbildning i Motiverande samtal 16.-17.2 och 14.-15.3.2016 i Helsingfors. Jaana fungerar som utbildare.

Läs mer och anmäl dig här.