Another day another struggle

Vi fick som hemläxa från föregående gång att pricka in alla hus och de sex största vägarna i Borgnäs för att sedan använda materialet under denna gång. Jag kom inte ihåg att det skulle ha nämnts nåt om åkrar eller skolor så använde sedan det färdiga materialet istället.

Vi började föreläsningen med att sätta i gång med materialet över Borgnäs, som vi hade från föregående föreläsning.  Vi övade på de olika ritverktygen, som enligt mig ännu också är hemska jämfört med CorelDRAW. Ritverktygen är inte tillräckligt exakta enligt mig och för att få det bästa resultatet borde man sitta och klicka punkter i timmar.

Vi fokuserade på att göra olika sorters buffertzoner. Vi började med att göra buffertzoner runt de största vägarna (bild 1)  och sedan gjorde vi olika buffertzoner runt skolan (bild 2). Detta gjorde vi med verktyget buffert, verktyget fungerade bra och jag kände mig snabbt bekväm med verktyget. Buffertzoner var väldigt intressant att kunna framställa så enkelt. Buffertzoner kan bra användas i stadsplanering med att räkna influensområden eller för att räkna sjukdomsspridningar. Emmi funderar mycket kring bufferzoner, deras function och användning i sin blogg.

Bild 1. Borgnäs vägbuffert.
Bild 2. Borgnäs skolbuffert.

Självständiga uppgifter

Efter detta började vi med de självständiga uppgifterna. Här skulle vi tillämpa det vi lärt oss under denna föreläsning och tidigare. Vi fick instruktioner men fick själv använda våra hjärnor för att tänka hur saker skulle göras.

Jag började mer att rita ut start- och landningsbanorna vid Malms flygfält för att sedan göra en buffertzon för dem. Först en 2km buffertzon och sedan en 1km, vi skulle sedan räkna hur många människor som bor inom dessa områden. Då jag läste andras bloggar reagerade jag på att jag inte fått exakt samma svar men det beror på hur man ritat de olika områdena och hur många segment man valde då man gjorde bufferten.

I den andra självständiga uppgiften om tätorter gick de tre första helt okej, smått yrade jag runt när jag gjorde dem men kom ändå bra fram till resultat. Tätorter där utlänningar är under 10, 20 och 30 procent var mycket svårare. Milja skriver i sin blogg att hon och Maija fick bara ett område mellan 10–20% och inget för de andra. Jag hade också problem med att inte få områdena som jag velat men efter att ha stängt QGIS och get upp försökte jag några dagar senare på nytt och lyckades. Vet inte vad jag gjorde annorlunda och tänker inte sätta energi på att försöka lista ut det, huvudsaken är att jag fick nåt resultat. Jonatan och Emmi fick ganska samma resultat som jag. Jaana och Liisa däremot hade helt andra svar.

Sista självständiga uppgiften jag gjorde var om skolor och elever i skolorna. Denna uppgift hade jag svårt med och ville ge upp flera gånger men kom till slut fram till nåt resultat.

Malms flygfält
Invånare inom 1 km radie 8 975
Invånare inom 2 km radie 57 557

 

Helsingfors Vanda flygfält
Invånare inom 1km radie 1 070
Invånare inom 2 km radie 11 226
65 dB Bullerzon (%) av 2 km 0,15%
Åtminstone inom 55 dB bullerzonen 11 923

 

Stationer
500 m till närmaste tåg/ metrostation 111 805
500 m (%) 21,6 %
500 m 15-64 år (%) 67,1%

 

Tätorter
Bor i tätort (%) 96,2%
Skolålder som bor utanför tätort

(7-16 år)

2 147
Skolbarnens andel av invånarna (%) 3,6%
Tätorter där utlänningar > 10% 54
>20% 21
>30% 13

 

Skolor
Nya elever nästa år 14
Elever i högstadiet nästa år 62
Skoldistriktets andel personer i skolålder 8,4%

Under föreläsningen orkade jag inte räkna procentar så gjorde det efter föreläsningen i stället. Jag var inte väldigt noggrann med mina räkningar så det kan bra finnas räknefel i mina räkningar.

Överlag fick alla väldigt olika svar vilket joo beror på hur man ritat olika sträckor och hur man gjort sina buffertzoner men jag tror vi alla tolkat uppgifterna på lite olika sätt. Man ser också en väldigt stor skillnad i hur olika personer skrivit sina tabeller på riktigt olika sätt. När jag läste vissa bloggar insåg jag att man kan tänka och räkna på helt olika sätt. Alexander t.ex. har angett både mängd och procent i alla sina tabeller.

QGIS känsla

Nu just känns QGIS bekant, under vissa tillfällen under denna föreläsning ifrågasatte jag nog mina kunskaper med programmet men det var mest på grund av att min hjärnkapacitet var så låg, visste inte om jag var en sengångare eller en människa. Då min hjärna fungerar som den ska känns QGIS bra och jag vet för det mesta vad jag skall göra och kan göra saker självständigt utan att blint måsta följa Arttus råd.

Jag känner bättre till var alla verktyg finns och spenderar inte onödig tid på att hitta verktyg. Jag är väldigt bekväm med att lägga till material, hopfoga material och spara dem som annat än scrach layer. Ärligt talat glömmer jag hela tiden vad olika verktyg heter så det måste jag ännu kolla upp men jag kommer bättre ihåg vad de olika verktygen gör, vilket också underlättar då jag kollar på de olika verktygens namn. Join verktyget har jag säkert använt mest av alla, buffert känns också väldigt lätt, speciellt efter denna föreläsning. Verktyg som vi använt oss av flera gånger föreläsning efter föreläsning har jag inget problem med. Verktyg vi använt bara nån gång däremot är svårare då jag måst gå tillbaka och kolla hur de fungerar.  Hur man förvandla Excel tabeller till användbart material är ännu smått hakusessa men kanske vi kommer dit förr eller senare. Mest handlar det om att jag glömmer vilka verktyg jag ska använda.

Källor

Aarrelahti, E.: Kurssikerta 5, Emmis blogg, 23.2.2021 (besökt 3.3.2021). https://blogs.helsinki.fi/emaa/2021/02/23/kurssikerta-5/

Mäki-Rahkola, M.: QGIS on Scar, minä olen Mufasa, Miljas blogg, 1.3.2021 (besökt 2.3.2021). https://blogs.helsinki.fi/miljmaki/2021/03/01/qgis-on-scar-mina-olen-mufasa/

Loo, J.: De självständiga uppgifterna, Jonathans blogg, 25.2.2021 (besökt 3.3.2021). https://blogs.helsinki.fi/joloo/2021/02/25/de-sjalvstandiga-uppgifterna/

Aaltonen, J.: Viides viikko, Jaanas blogg, 16.2.2021 (besökt 3.3.2021). https://blogs.helsinki.fi/aajaana/2021/02/22/viides-viikko/

Ahokas, L.: Viides kurssikerta, Liisas blogg, 23.2.2021 (besökt 3.3.2021). https://blogs.helsinki.fi/ahokliis/2021/02/23/viides-kurssikerta/

Engelhardt, A.: Lesson 5. All alone a Dog with out a bone, Alexanders blogg, 24.2.2021 (besökt 3.3.2021). https://blogs.helsinki.fi/alwengel/2021/02/24/lesson-5-all-alone-a-dog-with-out-a-bone/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *