Microsoft – materialinsamlingen

Materialen som vår forskare har använt i sin undersökning är de tre sista läroplanen samt diverse artiklar och dokument innanför forskningsområdet. Deras teoribas grundar sig på tidigare forskningar och teorier som finns oberoende om forskningen. Våra forskare valde ut utvalda material efter att ha gått igenom ca. 50–60 olika dokument. Materialvalen utgick delvis från att få en tillräcklig översikt över tid för att kunna se en utveckling och att ta med de mest relevanta stöddokumenten. Alla material som använts har kunnat användas i deras originalform.

De flesta dokumenten fanns tillgängliga på nätet, men inte läroplanen från 1994. Den fanns dock på Caisa biblioteket. Engelska översättningar av läroplanerna 1994 och 2004, men LP2014 kom ut på engelska för ca en månad sedan.

I vår undersökning var det tre forskare involverade, men Harriet Zilliacus gjorde huvudarbete kring materialinsamlingen och analysen.

Vår enda kritik är att forskarna kunde ha använt sig av kompletterande forskningsmaterial och inte endast läroplanerna vilka sist och slutligen inte nödvändigtvis representerar den dagliga verkligheten i skolorna. Det enda det går att bedöma utgående från endast läroplanerna är målen som önskas uppnå, i detta fall angående mångkulturalitet.

Author: Deleted User

Special user account.

4,397 thoughts on “Microsoft – materialinsamlingen”

 1. Hej!

  Vi tycker att Zilliacus forskningsområde är intressant eftersom läroplanen är grunden till skolverksamheten. Därför tycker vi att det viktigt att det görs forskning som t.ex. jämför läroplaner. Det kunde ha varit bra ifall ni skulle ha nämnt forskningsfrågan i början av inlägget. När vi läste ert inlägg kom vi fram till några frågor. Ni nämner att forskarna utöver läroplanerna använde också andra dokument – vilka olika dokument användes? Studerades endast engelskspråkiga dokument?

  Hälsar Someagenterna

 2. Hej! Jag håller med somegruppen att er forskningsfråga skule Ha varit bra att ha med. Annars verkar materialinsamlingen ganska bra, även om det kunde ha förklarats mera om hur forskaren valde de artiklar de sedan använde ur de 50, 60 som fanns. Dessutom säger ni att de flesta dokument finns på nätet, vilka dokument menar ni då? Annars ett bra inlägg.

  1. Hej!

   Tack för kommentaren, dokumenten som finns på nätet är alltså läroplanerna -94, -04 och -14 🙂

   Emma/Microsoft

 3. Var inte er forskningsfråga någonting i stil med “Hur har diskursen om mångkulturalitet förändrats i läroplanerna?” Om jag har rätt att er forskningsfråga var något åt det hållet så undrar jag varför det skulle vara relevant att använda kompletterande forskningsmaterial? Ni skriver att läroplanen “sist och slutligen inte nödvändigtvis representerar den dagliga verkligheten i skolorna” men det är ju inte skolverksamheten som är målet för forskningen, utan just läroplanen.
  Man kunde göra en helt annan forskning om mångkulturalitet i själva skolan.

  /Matilda – Lost Boys