Presentations

Toom, A., Ilomäki, L., Lakkala, M., & Muukkonen, H. (2012). ProWo – Promoting Working Life Competencies in University Education.  A presentation at the HEINE network’s kick-off seminar for 2012, January 11, 2012. University of Helsinki, Helsinki, Finland.

Muukkonen, H. (2012). Mitä korkeakouluopettajan tulisi tietää sosiaalisesta mediasta (What should a university teacher know about social media?). Keynote presentation at the SULOP2012 seminar, March 8-9, 2012. University of Helsinki, Finland.

Ilomäki, L., Toom, A., Lakkala, M., & Muukkonen, H. (2012). New work competences. A presentation in the Heine seminar, March 21, 2012. University of Helsinki, Finland.

Muukkonen, H., Toom, A., Lakkala, M., Paavola, S., & Ilomäki, L. (2012). Developing university pedagogy through trialogical knowledge practices and technology. A presentation at The 2nd Conference on Higher Education and Innovation Research: University in Transition, April 12-13, 2012. University of Helsinki, Helsinki, Finland.

Toom, A., Lakkala, M., Muukkonen, H., & Ilomäki, L. (2012). Emphasizing the trialogical approach and digital technologies in university teaching for developing working life competencies. A paper to be presented at the The European Conference on Educational Research (ECER) 2012, 18-21 September 2012. University of Cádiz, Cádiz, Spain.

Lakkala, M., Toom, A., Ilomäki, L., & Muukkonen, H. (2012). Yhteisöllisen tiedonluomisen käytäntöjen edistäminen yliopisto-opetuksessa. Esitys Peda-forum 2012 -päivillä 21.-22.8.2012. Aalto-yliopisto, Espoo.

Ilomäki, L., Lakkala, M., Myyry, L., Leinonen, J., Mäenpää, J. (2013). Kohti trialogista ja sulautuvaa oppimista: Yhteisöllinen, pitkäkestoinen työskentely, työelämäkontaktit ja opiskelijoiden oma vastuu menetelminä. Esitys SULOP 2013 -seminaarissa, 7.-8.3.2013, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Kosonen, K. (2013). Mapping the terrain of modern knowledge work competencies. In H. Muukkonen (Chair), Generating working life competences during higher education. Symposium conducted at  the 15th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), August 27-31, Padova, Italy.

Lakkala, M., Toom, A., Ilomäki, L., & Muukkonen, H. (2013). Developing university courses for promoting students’ knowledge work competencies. In H. Muukkonen (Chair), Generating working life competences during higher education. Symposium conducted at  the 15th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), August 27-31, Padova, Italy.