Monthly Archives: February 2012

Mikä ihmeen trialoginen oppiminen?

Me innostuimme tutkimusryhmässämme aikanaan oppimisen ajattelusta kolmen metaforan kautta: oppimisen voi käsittää tiedonhankintana, joka korostaa yksilön oppimista ja hänen mielen sisäistä prosessiaan, osallistumisena, joka korostaa vuorovaikusta ja tilanteeseen liittyvää kognitiota tai sitten tiedonluomisena, jaettujen artefaktien eli kohteiden yhteisöllisenä kehittämisenä. Näistä … Continue reading

Posted in Blog posts | 1 Comment

ProWo-project has started!

Our project started officially at the beginning of 2012. We gave a presentation about our project in the HEINE network’s kick-off meeting at January 11, 2012. The first meeting with teachers from various faculties at the University of Helsinki was … Continue reading

Posted in Blog posts | Leave a comment